Del 4 – Bandmembranet

Bandhögtalaren har fått sin benämnig av det ljudalstrande membranet. Membranet måste vara elektriskt ledande och mycket lätt för att elementet skall fungera som avsett. Membranet måste placeras mitt i ett linjärt magnetiskt flöde så att den elektriska signalen som strömmar igenom får bandet att röra sig. Metoden omformar en elsignal

Läs mer

Del 3 – Magnetsystemet

För att få fram vilket magnetsystem som skall väljas krävs omfattande mätningar av dyr utrustning och material. Tack och lov, för datorn, det kostar inte mycket i dessa tider. Ett bra simuleringsprogram, lite magnetdata, tester och lite annat är allt som behövs. Vanligaste konstruktionen Den vanligaste magnetuppställningen, som många bland

Läs mer

Del 2 – Varför banddiskant

Banddiskantelementet är en högtalare för återgivning av de höga tonerna. Elementet karaktäriseras av en enastående ren och exakt ljudåtergivning. Detta enastående ljud tranformeras fram av ett elektriskt ledande band som helt omsluts av ett magnetiskt fält. Konstruktionen garanterar ett minimum av förvrängning då ingen passiv rörlig massa ingår. Magnetfältet ansvarar

Läs mer

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer