Avlyssna mobiltelefon

Märkliga mojänger Under letandet av avlyssning har vi stött på en hel del märkliga konstruktioner och programvara. En av dem är en så kallat “IMSI-catcher”. Mobilbasstation En IMSI-catcher kan liknas vid en...