Blender 3D – En liten kurs

Introduktion

Jag skall genast säga att nu när jag börjar med denna “utbildning” kan jag själv inget alls i Blender. Jag kommer alltså vara den första som lär mig efter denna lilla kurs. Efterhand som jag lär mig lägger jag ut det här så pedagogiskt som det bara går och med så lite distraktion som möjligt.

Först kommer grunderna, sedan lite om vad man bör kunna, därefter lite om de olika grafiklägena med verktyg och sist hur man skapar objekt. Så här skapar man objekt kommer att ha direktlänkar till behövliga verktyg så att man slipper leta upp de avsnitten medan man jobbar.

 


BRA ATT VETA VID FÖRSTA START

FÖRSTA STARTEN

Första starten

Det första man ser när man öppnar Blender är bilden ovan efter att välkomstbilden (nedan) klickats bort: Den klickas bort genom att klicka var som helt i Blender bakom bilden. Med tiden lär man sig använda välkomstbildens länkar men de behövs inte nu.

Första starten Det första man ser när man öppnar Blender är bilden ovan efter att välkomstbilden (nedan) klickats bort: Den klickas bort genom att klicka var som helt i Blender bakom bilden. Med tiden lär man sig använda välkomstbildens länkar men de behövs inte nu.

 

UPPLÄGGET

Upplägget

När välkomstbilden är borta ser vi i huvudsak Blenders arbetsyta med en kub i mitten. Runt den finns olika knappuppsättningar och menyer mm:

Blender 3D - Så här gör man

RADERA KAMERA OCH LAMPA

Radera kamera och lampa

Blender har två objekt som ligger på skärmen:

 1. kamera
 2. lampa

De ser ut så här:

Personligen tycker jag det är frustrerande att ha dem runt objektet jag jobbar med, i detta fall kuben. För att skapa 3D-objekt för utskrift genom 3D-skrivare behövs inte kameran och lampan. Dessbättre går det ta bort dem. Gör så här:

 1. Välj Objekt Mode i menyn längst upp till vänster.
 2. Markera kameran eller lampan med vänster musknapp. Nu skall den bli orange.
 3. Klicka höger musknapp och en meny öppnas.
 4. Välj i menyn raden längst ner Radera om du valt Svenska i programmet (se bilden nedan).
 5. Objektet försvann.
 6. Gör på samma sätt med det andra objektet.

Nu är kameran och lampan borta. Nästa gång du startar Blender är det möjligt att de måste raderas igen om du inte sparat ditt projekt.

STÄLL IN MÅTTENHET

Ställ in måttenhet

Innan man börjar jobba kan det vara bra med en lämplig måttenhet. Normalt är måttenheten inställd på meter men för 3D-utskrifter är millimeter en lämpligare måttenheten. Det är inte helt nödvändigt eftersom man i slicerprogrammet kan justera till slutligt mått. Men om man jobbar efter en måttsatt ritning behövs måttenheten för att sätta samma mått i Blender därför ändrar vi till millimeter.

 1. Understa menyfältet längst till höger väljer man Scen Properties. Det är fliken som den röda pilen pekar på:

  .
  .
 2. Klicka sedan på raden Units:

  .
  .
 3. Klicka i listan på Längd:

  .
  .
 4. Klicka på Millimeters:

  .
  .

Nu har måttenheten ändrats till millimeter. Alla ändringar som görs sparas med objektet och följer sedan med.

SPARA

 Spara

Det är klokt att spara nu:

 1. Välj “Arkiv” i menyn längst upp till vänster.
 2. Välj sedan “Save As…“.
 3. Välj vilken mapp du vill spara det i.
 4. Välj vilket namn objektet skall ha.
 5. Spara

Nästa gång du vill spara:

 1. Välj “Arkiv” i menyn längst upp till vänster.
 2. Välj sedan “Save” och ditt objekt sparas i det namn du skapade i förra stycket.

Man kan istället välja Ctrl+S på tangentbordet för att spara i det namn du tidigare sparat i.

VAD MAN BÖR KUNNA FÖRST

VRID OBJEKTET

Vrid objektet med skrollknappen

Det första man bör lära sig är att röra runt objektet så att man kan se alla sidor. Det gör man genom att trycka ner skrollhjulet (=mittknappen) och röra på musen. I detta fall är det hela rummet som snurrar runt. När skrollhjulet släpps upp går det inte längre att snurra runt rummet.

Zooma in eller ut

Man zoomar in eller ut med skrollhjulet.

Flytta hela rummet

Om man bara vill flytta runt rummet med objekt håller man nere Shift+skrollknappen.

VRID OBJEKTET MED NUMMERTANGENTERNA (ej nödvändigt att lära sig)

Man kan också snurra runt objektet (och rummet) genom att använda den numeriska delen (numpad). Genom att trycka på de olika siffrorna rör rummet sig på olika sätt. Om man inte har en numerisk del går det bra att hålla nere “Alt” samtidigt som man håller nere skrollknappen och flyttar musen. För varje flytt måste skrollknappen tryckas ner igen.

 • Nr 1 = Rakt framifrån
 • Nr 2 = Perspektiv
 • Nr 3 = Höger sida
 • Nr 4 = Perspektiv
 • Nr 5 = Perspektiv
 • Nr 6 = Snurrar runt vågrätt 1/6:del för varje tryck
 • Nr 7 = Översida
 • Nr 8 = Snurrar runt lodrätt 1/6:del för varje tryck
 • Nr 9 = Undersida
 • Nr 0 = Kameraperspektiv. Perspektivet beror på var kameran befinner sigFlytta rummet
FLYTTA BARA OBJEKTET

Man kan flytta objektet med en kombination av tangenter och mus:

 • Tryck på G-tangenten och objektet följer musen.
 • Tryck på G-tangenten+Y-tangenten och objektet följer musen bara i Y-led.
 • Tryck på G-tangenten+X-tangenten och objektet följer musen bara i X-led.
 • Tryck på G-tangenten+Z-tangenten och objektet följer musen bara i Z-led.
 • Tryck på vänster mustangent för att sluta flytta. Objektet stannar där det då befinner sig.
 • Tryck på Esc-tangenten och objektet hoppar tillbaka där den fanns först.
SNURRA BARA OBJEKTET

Man kan flytta objektet med en kombination av tangenter och mus:

 • Tryck på R-tangenten och objektet snurrar efter musen.
 • Tryck på R-tangenten+Y-tangenten och objektet snurrar efter musen bara i Y-led.
 • Tryck på R-tangenten+X-tangenten och objektet snurrar efter musen bara i X-led.
 • Tryck på R-tangenten+Z-tangenten och objektet snurrar efter musen bara i Z-led.
 • Tryck på vänster musknappen för att sluta snurra. Objektet stannar där det då befinner sig.
 • Tryck på Esc-tangenten och objektet hoppar tillbaka där den fanns först.
ÄNDRA OBJEKTETS POSITION, ROTATION, SKALA OCH DIMENSION MED SIFFROR

I Objekt Mode kan man göra några ändringar med siffror (numeriska värden):

 • Tryck på N-tangenten och och ett fönster glider in från höger med de numeriska värdena.
 • Tryck på N-tangenten igen och fönstret stängs igen.

Här kan man ändra position, rotation, skala och dimensioner:

FLYTTA, ÄNDRA ELLER SKALA MM FLERA OBJEKT SAMTIDIGT

Man kan markera flera objekt samtidigt genom att hålla nere SHIFT samtidigt som objekten markeras. Alla markerade objekt reagerar samtidigt på alla moment man väljer att göra. Detta gäller i både Objekt Mode och i Edit Mode.

Om alla objekt skall markeras trycker man på tangenten A.

DE VIKTIGASTE GRAFIKLÄGENA

MODE

 Mode

Det finns två olika lägen (mode) som behövs för att skapa 3D-bilder (som är avsett att skriva ut i 3D-printer):

 1. Objekt mode
  – Man kan förstora eller förminska objektet.
 2. Edit mode
  – Man kan bygga om objektet totalt.

Man väljer önskat läge under denna meny:

OBJEKT MODE

I Objekt Mode kan man flytta objektet, dra ut objektet i axellederna, anteckna, mäta och lite andra rudimentära saker.

Verktygen i Objekt Mode är dessa:

Den intressanta här är Skala (Förstora eller förminska valt objekt) . Klicka på den och man kan dra ut objektet i önskad riktning genom att dra i pilarna som ligger över objektet inom den vita ringen här nedan.
Ett annat sätt att dra ut kuben är att klicka med vänster musknapp inom den vita ringen men inte på någon av de färgade linjerna. Då kan man dra ut kuben åt flera håll samtidigt.

I detta fall har jag dragit ut kuben i den röda riktningen:

EDIT MODE

Edit mode

Det intressanta när 3D-objekt skall skapas för utskrift är Edit mode därför titta vi extra på den.

I Edit mode görs objektet redigerbart. För att kunna redigera ett objekt finns det 3 viktiga detaljer som man kan modulera med (fritt översatt till Svenska efter det engelska ordet):

 1. Vertex – Punkt
 2. Edge – linje
 3. Face, – yta
 4. För att få dessa markerade väljer man först vilken av dem man vill använda. Det görs med knapparna Select Mode och de ser ut så här:
  Knapparna fungerar som de ser ut. Dvs, knappen med en punkt är en Vertex (Punkt), knappen med ett streck är en Edge (linje) och knappen med en vit yta är Face (yta).
 5. Vill man laborera med någon av dem klickar man på den knappen och markerar sedan önskad del på objektet med vänster musknapp. = Vänster musknapp
 6. Man kan markera flera delar genom att hålla nere Shift samtidigt som man klickar med musen på de delar som skall markeras. = Shift+Vänster musknapp
 7. Man kan också markera alla delar genom att med musen dra en fyrkant över objektet med vänster musknapp och släppa. = Vänster musknapp

Edit Mode är där vi bygger det objekt vi önskar. När det är färdigt kan vi använda olika Operators för att få det exakt som man vill ha det. Mer om Operators senare. Nedan ser vi Toolbaren för Edit Mode med en enkel förklaring vad de olika verktygen gör. Den fullständiga förklaringen finns inte utan den tillägnar man sig med tiden:

 

När man är i Edit Mode och använder Höger Musknapp öppnas en meny:

I denna meny kan flera åtgärder göras. Den vanligaste åtgärden är Delete Faces, Delete Vertices eller Delete Edges. I bilden här ovan är det Delete Faces som är valt. Vilken av dem som gäller beror på vilken av Select Mode man valt högst upp långt till vänster:

Det röda inringade är Select Mode. Hur denna fungerar har beskrivits tidigare men vi drar det igen:

 1. Knapparna fungerar som de ser ut. Dvs, knappen med en punkt är en Vertex (Punkt), knappen med ett streck är en Edge (linje) och knappen med en vit yta är Face (yta).
 2. Vill man laborera med någon av dem klickar man på den knappen och markerar sedan önskad del på objektet med Vänster musknapp
 3. Man kan markera flera delar genom att använda Shift+Vänster musknapp
 4. Man kan också markera alla delar genom att med musen dra en fyrkant över objektet med Vänster musknapp

SÅ HÄR SKAPAR MAN OBJEKT

KOPIERA BEFINTLIGT OBJEKT

Om man redan har ett objekt och vill kopiera det väljer man Objekt Mode och sedan markerar man det befintliga objektet och därefter trycker man på SHIFT+D

 • Nu är objektet kopierat och ligger rakt på originalobjektet. När det kopierats så här är det nya objektet kopplat till musen. Flyttar man musen åker det nya objektet med i rörelsen. När man valt plats för det nya objektet klickar man på Vänster musknapp så fastnar objektet på den platsen.
 • Nere till vänster visas en liten meny för det nya objektet. Där kan man i siffror ange exakt den position objektet skall placeras på.
SKAPA OBJEKT

Få fram menyn där man skapar objekt är lite olika för Objekt Mode och Edit Mode.

Objekt Mode:

I menyn väljer man Add Mesh och menyn för objekt att skapa dyker upp:

Kortkoden för samma sak är: SHIFT+A

Edit Mode:

I menyn väljer man Add och menyn för objekt att skapa dyker upp:

Kortkoden för samma sak är: SHIFT+A

Fylls på efterhand…

 


VIDEOHÄNVISNINGAR

REKOMMENDERADE BLENDER-KURSER

SVENSKA


Snabbkurs

 


@instruktionsfilmeriblender – Blender lektion
Skall börja 8 min in i denna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grundläggande operationer i Blender

 

 

 

 

 

 

 


Blender, grunderna (4,44)


Blender på svenska – Introduktion till Blenders användargränssnitt

 

 


 

 

 

 

 

 


ENGELSKA

REKOMMENDERADE BLENDER-TIPS

 


Vi går igenom två sätt att skapa radial arrays genom att skapa en enkel väggklocka

 


Blender, att göra en klocka


Ett enkelt och snabbt sätt att göra ett däck

 


Cylinder med hål i Blender

 


Jag visar hur man på ett enkelt sätt kan skapa massor av hål

 


Hur man skapar kablar och sladdar i Blender

 

Är här:

https://www.youtube.com/results?search_query=blender+3D+utbildning+kurs+l%C3%A4r+dig

https://www.medborgarnet.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer