MIKROFONSKÅP-1

Min första mikrofonkalibreringslåda. Man mäter upp mikrofonerna genom en högtalare inne i ett väl dämpat skåp. De första mätningarna visade att det var för lite dämpmaterial i förhållande till lådans storlek (250...