UTVECKLING – MIKROFONKALIBRERING

[do_widget “GTranslate”]

Här beskrivs hur mikrofonkalibreringen utvecklas efter hand i datumordning.

 

 


2022-02-25 20:34

Jag har nu kommit så långt att jag skall hitta på något sätt att kalibrera mikrofoner.

Utgångspunkten är en redan kalibrerad mikrofon. Av den skall jag sedan försöka kalibrera andra mikrofoner.

Som grund kommer kalibreringen ske i en sluten dämpad låda. Orsaken är att jag skall kalibrera inne i mitt arbetsrum som har en del vardagligt ljudbrus som teve, dator, småprat och trafik. Om jag använde garaget skulle det finnas ännu mer störande ljud. En annan inte helt viktig orsak är att kalibreringen inte får höras. I sådana fall får jag genast svaret “Stäng av det där!” och den mätningen är förstörd… Det behövs alltså en sluten låda att mäta i, allt annat betyder att jag får börja med att samla frimärken eller liknande obskyrt.

I huvudsak vet jag hur jag skall kunna kalibrera efter en redan kalibrerad mikrofon:

1. Lägg in mikrofonens kalibreringsfil
2. Använd ett för ändamålet lämpligt element och skapa en kalibreringsfil och lägg in i REW
3. Mät nu på vanligt vis och kurvan skall vara helt rak.
4. Tag bort mikrofonens kalibreringsfil
5. Mät en annan mikrofon. Kurvan man nu får fram är kalibreringsfilen för den nyss mätta mikrofonen.

Så skall det gå till. Frågan är:

Vilket element är bäst att använda?

Vid elementval är det viktigt att elementet mäter exakt lika vid varje mätning. Jag testade mäta ett element flera gånger i en sluten väldigt liten låda med mikrofonen inne i lådan och det mätte exakt varje gång. Tyvärr gick det inte skapa en kalibreringsfil med den lilla lådan för över 2,14kHz blev det vågigt hur jag än gjorde.

Jag mätte samma element utan sluten låda och gjorde en kalibreringsfil av den mätningen. Kalibreringsfilen:

Ovanstående kurva lade jag alltså in som en kalibreringsfil och mätte igen:

 

2022-02-25 Mätning av en testkalibrerad 4 tum element i friluft.png

Som vi ser här ovan blir det inte bra. Kurva skall vara helt rak. Orsaken kan bero på att jag mäter i frifält eller att membranet svänger olika varje gång vid högre frekvenser.

Här är samma förfarande med en 1 tums domediskant.
Frekvensgången för domediskanten vid låg nivå för att inte förstöra den. Denna kurva används sedan som kalibreringsfil:

2022-02-25 Mätning av en 1 tums domediskant på låg nivå.png

Här mäter vi med ovanstående kurva inlagd som kalibreringsfil:

2022-02-25 Mätning av en 1 tums domediskant med kalibreringsfil.png

Med domediskanten blir kurvan mycket friare från skräp. När man mäter en mikrofon inbillar jag mig att det strålande objektet skall vara punktformigt. Denna mätning visar att det kanske stämmer eller så beror det på att den är byggd för höga frekvenser och klarar det helt enkelt bättre än ett större element.
Verkar som om ett litet element är att föredra men som tål mer än några milliwatt vid 10hz.

Fasen tog jag inte med men den ser helt rak ut från lägre frekvenser men förändras mot högre frekvenser pga avståndet mellan mikrofon och element mm. Det går att justera bort i REW så att faskurvan också blir helt rak.

För att gå vidare tar det lite tid för jag måste bygga en låda som går att utforma på olika sätt för att testa sig fram till bästa utformning. Dock får yttermåtten inte överstiga 21×18 cm. Längden kan vara max 130cm. Jag skall ha två luckor täta i lådan, en för elementet och en för mikrofonen. Alternativt en lucka för bägge (enklast).

 

 

 

 

[do_widget “GTranslate”]

2022-02-25 20:56

Jag skall bekänna en sak. I ovanstående mätningar använde jag inte mikrofonens kalibreringsfil. USB-minnet med den filen försvann vid någon städning för ett par år sedan. Jag måste rekonstruera den filen via frekvens och faskurvan som följde med kalibreringen. Det är egentligen inte svårt men att skriva in tre värden på 20.000 rader tar sin tid. Därför kan jag inte visa min kalibrerade mikrofons kurva utan kalibreringsfil ännu. Men jag kan visa kurvorna på “papper”:

IMG_20100710_021954.jpg

Fasen är väldigt bra och frekvenskurvan tillhör de bättre inom WM61-familjen.

 

 

 

 


2022-02-26 12:34

Jag hittade min kalibreringsfil. Naturligtvis hade jag sparat den i datorn också.

Så här ser den ut genom REW:

2022-02-26 Kalibreringsfil Xmags kalibrerade mikrofon.png

 

 

 

 


2022-02-26 12:50

Mätning av diskanthögtalare med delningsfilter med och utan mikrofonkalibreringsfil. “Smottar” en hel del för att enklare se skillnaden:

2022-02-26 Diskantelement med (orange) och utan kalibreringsfil.png

Vid mätning med en vanlig upplösning på dB-skalan gör det en hel del utan kalibreringsfil.

 

 

 

 

[do_widget “GTranslate”]

2022-02-26 13:40

Matrojig med WM61 kalibrerad mikrofon utan kalibreringsfil. Det går tyvärr inte att kalibrera jiggen med mikrofonens kalibreringsfil:

2022-02-26 A-Kalibrerat med uppmätt element.png

En billig noname-mikrofon för 8kr mätt med ovanstående kalibreringsfil:

2022-02-26 A-En nonamemikrofon för 8 kr.png

Nu exporterar jag ovanstående mätning till en txt-fil (som kalibreringsfilerna också är men med bytt ändelse till .cal) och mäter igen:

Image 1.png

Om allt fungerar skall kurvan bli ett rakt streck:

2022-02-26 A-En nonamemikrofon för 8 kr med kalibreringsfil.png

Kurvan blev helt rak. Nu har jag alltså en kaliberingsfil till nonamne-mikrofonen!

Men, och detta är viktigt:
Eftersom jag inte kunde använda min kalibrerade mikrofons kalibreringsfil när jiggen kalibrerades via “soundcard” i REW så är kalibreringen för ovanstående mikrofon exakt densamma som min kalibrerade mikrofon utan kalibreringsfil. Kalibreringen ser alltså ut så här i verkligheten:

2022-02-26 Kalibreringsfil Xmags kalibrerade mikrofon.png

Jag har nu gjort mer än 10 mätningar och filen jag får fram har en tolerans på +- 0,25dB. Kanske vågar jag då lova en tolerans på +-1dB?

Jag får fundera på hur jag skall få med min mikrofons kalibreringsfil i kalibrering av jiggen, kan bli en huvudsprängare.

Observera att jag mäter än så länge närfält i friluft med en massa oljud som kan slinka in (kan frugans matlagning ses i kurvorna?). Elementet jag använder för detta är en ett tums diskantelement med silkesdome. Jag tycker det är märkligt att det går utmärkt att mäta ner till 3hz med en dome-diskant….

Nå, slutsatsen av dessa bristfälliga mätningar visar att det faktiskt går att kalibrera mikrofoner med enkla medel men bara för hobbybruk utan krav på toleranser ner mot tiondelar av dB. Behöver man så snäva toleranser snackar vi helt andra kronor.

 

 

 

 

[do_widget “GTranslate”]

2022-02-26 22:54

Gick ut ikväll till garaget och började slänga ihop en mätlåda. Är inte klar ännu men jag kan visa hur den ser ut.
Den blir 1250mm lång, 300mm bred och 180mm hög. Den slutna lådan för elementet blir på ca 22 liter och själva mätlådan blir på ca 28 liter. Måtten är valda för att passa på en utvald plats där den är minst i vägen, stör och syns minst men ändå lätt att byta mikrofon i.Så här ser den ut än så länge:

10.jpg

 

 

 

 

 

20.jpg
30.jpg

 

 

 

 

 

40.jpg

 

 

 

 

 

50.jpg

 

 

 

 

 

60.jpg

 

 

 

 

 

70.jpg

Gavlarna skall sättas på plats sist efter att jag är säker på att allt är helt tätt och efter att jag fyllt den med dämpmaterial på lämpligt sätt.

Jag har några tuber med svart silikon från ett annat projekt som börjar bli lite gammal så jag måste använda dem. Problemet med svart silikon är att allt runt om blir svartanstruket. Det ser smutsigt ut men är alltså silikon.

 

 

 

 

[do_widget “GTranslate”]

2022-02-28 23:23

Svårt att klä lådan inuti med dämpmaterial. Det vill gärna puffa till sig här och var och hänga ner från “taket”… Nåja, jag får lösa det:

80.jpg

 

 

 

 

 

90.jpg

Skumplast:
https://www.biltema.se/bil—mc/bilster … 2000018639

Jag tänkte bygga upp ett fyrkantigt “rör” av dämpmaterial från elementet till lådans slut. I det röret skall mikrofonen placeras. Jag vill få med hela mikrofonen vid mätningar. Om inte det fungerar sätter jag upp en dämpad vägg vid mikrofonens mynning när det skall kalibreras som kan tas bort när jag vill se hela mikrofonens påverkan.

Den slutna lådan fyller jag med fårull.


2022-08-19 21:40

Jobbade på mätlådan idag:

20220818_165924.jpg

 

 

 

 

 

20220818_165935.jpg

 

 

 

 

 

20220818_165939 .jpg

 

 

 

 

Efter att dessa foton tagits har insidans kanter snyggats till:

20220818_165944.jpg

 

 

 

 

 

20220819_172121.jpg

 

 

 

 

 

20220819_172115.jpg

 

 

 

 

 


2022-08-20 10:21

Kanske lite svårt att förstå hur jag skall kunna kalibrera mikrofoner i en liten låda som med det valda element inte klarar de djupaste eller de högsta frekvenserna?

Så här är det:
Lådan är framförallt byggd för att reflexer alltid skall vara exakt lika efter att de dämpats så mycket som möjligt. Mikrofonens huvud måste alltid placeras på exakt samma plats varje gång på tiondels millimetern. Utöver det är lådan tillräckligt lång för att hela mikrofonen, alltså mikrofonens hölje, skall komma med i kalibreringen.

När allt detta är uppnått kalibrerar man ljudkortet genom REW på vanligt sätt men denna gång låter man signalen gå genom högtalaren till mikrofonen och in. Man har med kalibreringsfilen för mikrofonen i denna mätning. När det är klart och man använder den kalibrerade filen som kalibreringsfil för ljudkortet skall nästa vanliga mätning visa en helt rak fas- och frekvenskurva.
Kalibreringsfilen som skapas under nr 1 läggs in under nr 2:

rew 1.png

Nu tar man bort mikrofonens kalibreringsfil och mäter igen. Resultatet skall nu visa mikrofonens frekvenskurva. Den frekvenskurvan skall vara identisk med mikrofonens kalibreringsfil.

Nu mäter man en annan mikrofon som inte har någon kalibreringsfil och får fram den mikrofonens frekvenskurva.

Sedan gör man ytterligare en ljudkortskalibrering för denna nya mikrofon. Den ljudkortskalibreringen ger mikrofonen som tidigare inte var kalibrerad en helt rak frekvenskurva. Mikrofonen är nu med den filen som kalibreringsfil kalibrerad.
I bilden här nedan tas den nya kalibreringsfilen bort från ruta nr 1. Den filen är mikrofonens kalibreringsfil som skall följa med den uppmätta mikrofonen som kalibreringsfil. Nr 2 är platsen för mikrofoners kalibreingsfiler.

rew 2.png

I ruta nr 2 i första bilden lägger man nu in den första kalibreringsfilen för att kalibrera nästa mikrofon.
Förfarandet låter omfattande men är egentligen väldigt enkelt när det väl sitter.

Nu gäller det bara att testa tesen i verkligheten.


2022-08-20 11:14

Rättelse:
Man behöver inte kalibrera ljudkortet med mikrofon varje gång. Det går bra att exportera den vanliga mätfilen som kalibreringsfil (.cal). Det blir kalibreringsfilen för den kalibrerade mikrofonen.

2022-08-22 22:21

Har jobbat en del igen:
Mikrofongenomföringen/fästet är delvis klart.

20220822_201220.jpg

 

 

 

 

Det elektriska är monterat.

20220822_201230.jpg

 

 

 

 

Har sprutat ut silikon för att hålla luckan tät. Ovanpå silikonet har jag lagt plastfolie för att silikonet inte skall fastna på dörren. Järnklumpen är från en rejäl slägga som agerar press här.

20220822_201235.jpg

 

 

 

 


2022-08-22 22:24

Jag vill bygga fort därför lägger jag nästan all tid på funktion och mindre tid på utseende, hoppas det är ok.

2022-08-22 22:25

Min tidigare mätlåda såg ut så här:

DSC01875.JPG
DSC01876.JPG

Elementet sitter längst till vänster men syns inte pga skuggan.

Orsaken till att jag inte använder denna mätlåda beror på att den finns i Garaget som kan vara jäkligt kall på vintern. Dessutom gjorde jag dörren öppningsbar neråt vilket för med sig att man måste stå jäkligt obekvämt när det skall fixas med mikrofonen.

 

 

 

 

 


2022-08-25 20:30

Nu börjar det röra på sig:
Luckan öppen, kanterna silikonade för att det skall vara tätt:

20220825_123053 (Copy).jpg

 

 

 

 

En bild genom luckan in i lådan:

20220825_123112 (Copy).jpg

 

 

 

 

Halva inne:

20220825_123137 (Copy).jpg

Hela kameran inne:

20220825_123205 (Copy).jpg

 

 

 

 

Har tätat hålen som håller dämpmaterialet på plats:

20220825_123603_079 (Copy).jpg

 

 

 

 

 


2022-08-26 00:21

Nu har jag burit in lådan. Den väger minst 30kg, känns det som:
På plats! Den är inte riktigt klar ännu. Skall skaffa stängningsspännen för dörren och nivåjustering för mätbomen (som är på plats):

20220826_001138.jpg

 

 

 

 

Dörren öppen:

20220826_001127.jpg

 

 

 

 

Här ser man mätbomen innanför dörren:

20220826_001203.jpg

Körde in elementet. Lade den på 50hz i någon timma.
Kanske kan testa den i morgon kväll.


2022-08-26 19:48

Fixering och justering av mikrofonens läge:

20220826_163147 (Copy).jpg

 

 

 

 

 

20220826_194910.jpg

 

 

 

 

 


2022-08-27 00:08

Första mätningarna:
Stabilitetstest. 10 frekvensmätningar i lådan på varandra, ser ut som en mätning:

2022-08-26 Test - 10 mätningar på varandra.png

 

 

 

 

 

 

Drar man isär ovanstående mätningar några dB för varje mätning ser man att det är 10 mätningar:

2022-08-26 Test - 10 mätningar isärdragna några dB.png

 

 

 

 

 

Stabilitetstest. 10 impulsmätningar i lådan på varandra, ser ut som en mätning:

2022-08-26 Test - 10 mätningar impuls på varandra.png

 

 

 

 

 

Drar man isär ovanstående mätningar ser man att det är 10 mätningar:

2022-08-26 Test - 10 mätningar impuls isärdraget.png

 

 

 

 

 

10 THD-mätningar i lådan på varandra. Skiljer sig men extremt lite:

2022-08-26 Test - 10 mätningar dsitorsion på varandra.png

 

 

 

 


2022-08-27 00:12

Den metod jag tänkte använda för att kalibrera mikrofoner fungerar inte. För att det skall fungera måste jag få med den kalibrerade mikrofonens kalibreringsfil i kalibreringen av ljudkortet. Men REW mäter inte med mikrofonens kalibreringsfil när den kalibrerar ljudkortet (= kalibrerar hela systemet med högtalare i lådan genom mikrofonen mm).

Får fundera på detta.


2022-08-27 11:49

Det blir lite konstigt när jag kalibrerar hela systemet genom högtalare i lådan och mikrofon.
Så här ser frekvenskurvan ut:

2022-08-27 Frekvens närfält i låda utan smoothing.png

 

 

 

 

 

Så här blir då kalibreringsfilen utan smoothing:

2022-08-27 Test - Kalibrering.png

 

 

 

 

 

Frekvenskurvan och kalibreringsfilen är identiska vilket de skall vara, de ligger på varandra i bilden:

2022-08-27 Test - Kalibrering och frekvensmätning.png

 

 

 

 

Sedan använder jag den uppmätta kalibreringsfilen till ljudkortets kalibrering och skall då få en helt rak kurva eftersom frekvenskurva och kalibreringskurvan är identiska. De tar ut varandra därför att REW drar ifrån nivån i kalibreringen från frekvenskurvan. Resultatet skall då bli en helt rak kurva. Men den blir inte helt rak, varför???

2022-08-27 Med kallibreringsfil närfält i låda utan smoothing.png

Jag gjorde 10 mätningar med samma kalibreringsfil som ovan och avvikelserna blir identiska varje gång. Någon som vet vad som förorsakar detta trots att kurvorna bör ta ut varandra på så sätt att kurva blir helt rak? Detta problem får jag inte med diskant i övrigt allt mätt exakt samma.

 

 

 

 

 


2022-08-27 12:27

Jag hittade orsaken men inte varför:

2022-08-27 Kalibreringsmätningar 20cm med kalibreringsfil.png

Kalibreringen kalibrerar inte de svåraste dipparna fullt ut! Varför?

EDIT:
Jag ser nu att den kalibrera också stora svängningar men inte vassa pikar fullt ut. Vassa pikar blir det vid de högre frekvenserna när man använder element som inte är till för höga frekvenser. Det kan man komma runt med att också använda ett diskantelement… tror jag.


2022-08-27 15:05

Test med en diskanthögtalare framför 4 tums-elementet:
Först frekvenskurvan utan kalibreringsfil:

2022-08-27 Med diskant i lådan utan kalibrering.png

Vid högre frekvenser är nu de skarpa pikarna borta.

 

 

 

 

Kalibrerad med diskant (i princip används ovanstående kurva som kalibreringsfil med några skillnader):

2022-08-27 Med diskant i lådan.png

Med de skarpa pikarna borta får man inga dippar.

 

 

 

 

8 mätningar med kalibreringsfil:

2022-08-27 Med diskant i lådan 8 mätningar.png

Med 8 mätningar med några minuter emellan diffar mätningarna på +- 0,25dB

 

 

 

 


2022-08-27 22:18

Jobbat nonstopp från 10:00 till nu (22:18).
Nu börjar det likna något!Placerat diskantelement framför bas/mellan-elementet. Kör med diskanten utan filter. Får inte mata på med för mycket kräm men det räcker gott med det jag kan mata på med. Om diskanten bränner har jag 29st till :D .Så här ser mätlådans frekvenskurva ut nu:

2022-08-27 Mätlådans frekvenskurva ej kalibrerat.png

 

 

 

 

Så här ser den ut när den är kalibrerad:

2022-08-27 Mätlådans frekvenskurva kalibrerat.png

 

 

 

 

Nu har jag lärt mig hur man kan mäta mikrofonens frekvenskurva när den inte är kalibrerad:

2022-08-27 Mikrofonens frekvenskurva utan kalibreringsfil.png

Den är inte riktigt färdig ännu. Återstår en massa tester.


2022-08-27 22:26

Jag får väl avsluta kvällen med lite ögongodis:
Diskanten framför bas/mellan:

20220827_191558.jpg

 

 

 

 

 

Med mikrofon på plats:

20220827_220617.jpg

 

 

 

 

 

Dämpmaterial mm på plats (skall byta skumgummit till ett med bättre hål. Diskantbaffeln skall dämpas också):

20220827_220941.jpg

 

 

 

 

 

Några bilder åt mikrofonens håll. Bilderna får tala för sig själva:

20220826_211915.jpg

 

 

 

 

 

20220826_211927.jpg

 

 

 

 

 

20220826_211941.jpg

Är det någon mer än jag som tycker detta är intressant?


2022-08-28 23:21

Jag kalibrerade min mikrofon 2008 har jag för mig. Jag har varit lite orolig för att den ändrat sig sedan dess. Dock läste jag en artikel om en kille som kalibrerade en Panasonic WM61med 6 års mellanrum och den hade inte ändrat sig något alls så jag har gott hopp om att det gäller över längre tid.

Letar efter länken till killen…. Hittade länken:

https://www.mvaudiolabs.com/speakers/me … libration/

Det som var förvånande är hur konsekventa min WM61A mikrofonkapsel och TW034XO-diskant har varit under dessa år. Denna tweeter finns i mitt huvudsystem och fungerar dagligen. Men när jag nollställde de två mätningarna, gjorda med samma WM61A-mikrofon, med bara 6 års mellanrum – var det i princip en rak linje.

Blir lite konstigt med Google-översättning men han menar att det blir två exakta mätningar 6 år mellan mätningarna.


2022-08-29 23:21

Är inte klar ännu men så här ser frekvenskurvan ut inne i lådan nu:

2022-08-29 Frekvensgång i lådan.png

Jag skall försöka jobba med att få bort puckeln runt 200hz även om det inte är nödvändigt.

 

 

 

 

 

Testade lite med att mäta med en tjockare mikrofon 10cm in på mikrofonen.
Mina mikrofoner är 8mm tjocka under hela sin längd som är 20cm. I denna mätning har jag lagt på lite material så att mikrofonen är ca 20mm tjock 10cm in på mikrofonen.

2022-08-29 Frekvensgång i lådan med tjockare mikrofon 10cm in på röret.png

Lite skillnad, kanske inget att “bråka om”.


2022-08-30 18:50

Gjorde på skoj innan lådan är färdig en jämförelse mellan tv electret-kapslar:

2022-08-30 Första mik-kapseljämförelsen.png

“Utan kapsel” är en kalibrerad frekvenskurva med kapseln WM61. Mätningen av kapslar görs med WM61:s omvända kalibreringsfil. Då visas kapslarnas verkliga frekvenskurva.

 

 

 

Lite större upplösning:

2022-08-30 Första mik-kapseljämförelsen. Större upplösning.png

2022-08-30 20:00

Det är väldigt viktigt att mikrofonkapselns centrum framtill hamnar exakt på samma plats inom 1 mm varje gång:

Avstånd i längdled. För varje kurva är avståndet ändrat 1mm.

2022-08-30 En mm avstånd mellan mätningarna.png

 

 

 

 

Läge i höjdled. För varje kurva är mikrofonen flyttad 1mm i höjdled.

2022-08-30 En mm skillnad i höjdled m ellan mätningarna.png

Allra minsta ändring av mikrofonens läge är en ändring av frekvenskurvan. I dessa mätningar ligger vi inom ungefär +-1dB utom vid någon punkt där det handlar om +-2dB.

Det är inte bra men desto bättre att det finns metoder att kringgå lägesproblemet…


2022-08-30 20:14

Kringgå problemet med att inte kunna placera mikrofonen exakt på samma plats varje gång gör man genom att kalibrera mellan varje ändring.

Här har jag ändrat mikrofonen 1mm i höjdled och sedan kalibrerat systemet mellan varje mätning.

2022-08-30 2022-08-30 En mm skillnad i höjdled med kalibrering mellan varje mätning.png

Resultatet är perfekt!
Ändringen mellan mätningarna nere i det lägre registret beror på vägtrafiken ett par hundra meter bort…tror jag.


2022-08-30 20:26

Jag testar med en rejäl flyttning av mikrofonen.

Först mäter jag i ursprungsläget och får ett rakt orange streck.
Sedan flyttar jag in mikrofonen 100mm in i lådan och mäter igen. Nu får jag den gröna kurvan.
Lila kurva är den gröna kurvan kalibrerad.

2022-08-30 Flyttat mikrofonen 100mm in i lådan mellan mätningarna.png

Om man kalibrerar systemet mellan varje mätning får man en mycket liten avvikelse vid mikrofonkalibreringen.

Fortfarande måste dock den kalibrerande mikrofonen placeras exakt som referensmikrofonen (det är referensmikrofonen man kalibrerar med).


2022-08-31 01:31

Jag vet ett känt mikrofonföretag, Earthworks Audio, som kalibrerar (kanske inte rätt uttryck) genom att jämföra med en annan kalibrerad mikrofon. Jag har ett dokument som visar hur de gör. De har placerat ett diskantelement på en stor baffel (eller kanske en vägg) i ett rum. Där mäter de ner till 200-300hz. Under 300hz mäter de sedan i en liten sluten kammare. De har säker andra sätt att kalibrera på också men det är vad jag läste i deras egna dokument.

Min idé, denna mätlåda, som jag gått och grunnat på i några år måste jag bara testa. Om jag inte testar att göra det kommer jag fortsätta grunna på om det går. Går det inte skippar jag det och går vidare med nästa idé. Jag ristar aldrig något i sten. Men än så länge verkar det fungera någorlunda fast jag inte är klar ännu.
Lådans bestyckning är ett 4 tums element som jobbar bakåt mot en 18 liters hårt dämpad låda. Framför elementet sitter en 10mm tjock dämpmatta och rakt mot den en diskanthögtalare med en 20mm textildome. Hela den gavelväggen är sedan klädd i dämpmaterial så bara diskantdomen syns. Dessa två element jobbar in mot en 27 liters också hårt dämpad låda med en tunnel i mitten där mikrofonen placeras. Lådans båda kammare är helt täta. Jag mäter mikrofonerna 10mm från domen (än så länge).
Vad jag kan se finns det i princip inga reflexer alls i lådan. Alla kurvorna här ovan är utan “smoothing” eller 1/48 vid något tillfälle men kurvorna ser ut att vara “smoottade” men det är de inte. De ser så jämna ut därför att det inte finns några reflexer alls mer än från själva mikrofonen.

Min mikrofon som jag har en kalibreringsfil till är kalibrerad av IBFakustik i Tyskland som numera ingår i ett större företag.
Min mikrofon klarar IEC61672 Klass 1 och Klass 2 redan innan den är kalibrerad (går lite utanför klass 1 ovanför 10kHz).
Mikrofonen faller ner mot 10hz med -1,8dB och vid 50hz ligger den på +0,4dB. Utöver detta går den sedan helt rak men börjar stiga vid ca 2khz och når +1dB vid 6khz och når +3dB vid 12khz och håller sig där upp till 20khz. Med kalibreringsfilen skall frekvenskurvan vara rak +-0,25dB vid 20,4grader och ett tryck på 987mbar.
Känsligheten mättes upp till 16,94 mV/Pa/1kHz med en bias på 2V och 2,2kohm (jag använder bias 4,5v).
Kalibreringen gjordes 2009-02-12.
Utrustning som användes vid kalibreringen var en referensmikrofon av typen Bruel&Kjaer 4133 och en Sound calibrator Quest CA-22.

Min tanke är att bara exakt samma mikrofoner som den kalibrerade mikrofonen skall mätas i lådan och jag har som mål att uppnå en noggrannhet på +-1dB. Bättre behövs inte när man mäter högtalare hemmavid.

Men som sagt, jag är öppen för andra sätt att kalibrera på. Bla har jag förberett för den metoden som Earthworks Audio använder. Jag har exempelvis påbörjat bygget av en liten sluten låda ( https://artalabs.hr/AppNotes/AN5-MicroM … ev4Eng.pdf ) för mätningar under 300hz om den lådan jag experimenterar med nu inte skulle fungera.


2022-08-31 20:58

Med kalibreringsfilen skall frekvenskurvan vara rak +-0,25dB

Jag är lite osäker på om det var +-0,25dB. Har läst igenom dokumentationen men hittar inget om detta. Får återkomma i denna fråga.


2022-09-01 23:03

Hetsar väl med en bild så här fram på midnatt:

Mätlådan som mikrofonerna (kanske) skall kalibreras i.

Låda-ritning.png

Jag använder inget LP-filter till basen för att få bort skräpet högre upp i frekvens. Istället dämpar jag bort det med 3 lager 10mm dämpmatta av fibertyg.


2022-09-01 23:12

Puckeln i denna bild vid 150Hz härrör från elementet Q-värde, som är ca 0.7, och lådans storlek.

BildFör att få bort puckeln måste alltså Q-värdet (Qts) minskas. Lättaste sättet att minska Q-värdet är att öka membranets vikt. Då kan man samtidigt få ett styvare membran än detta elements tunna pappersmembran. Skall se om jag orkar med att bygga ett nytt membran. Det är inte nödvändigt för det fungerar bra som det är nu också men kan man så varför inte…


2022-09-02 22:22

Jag lekte lite med att vikta/kota membranet på Element Pioneer PE50 (PE50=mitt påhittade namn som kommer från inköp av Parts Express för 50cent st [ca 4kr/st])

ORIGINAL:
Thiele-Small parameters
fs 170.5 Hz
Qms 1.103
Qes 1.751
Qts 0.677
Fts 251.9
Mms 0.85 g
Cms 1.028 mm/N
Rms 0.823 kg/s
Vas 3.29 litres
Bl 1.990 Tm
Eta 0.89 %
Lp (1W/1m) 91.57 dB
Dd 7.80 cm
Sd 47.8 cm^2

VIKTAD:
Thiele-Small parameters
fs 28.9 Hz
Qms 6.541
Qes 2.389
Qts 1.750
Fts 16.5
Mms 22.17 g
Cms 1.369 mm/N
Rms 0.615 kg/s
Vas 4.38 litres
Bl 3.656 Tm
Eta 0.00 %
Lp (1W/1m) 68.34 dB
Dd 7.80 cm
Sd 47.8 cm^2

Lagt på coating:

20220902_205849.jpg

 

 

 

Färdigt:

20220902_211646.jpg

 

 

 

Viktat för att mäta fram Thiele-Small parameters:

20220902_212317.jpg

 

 

 

Impedans:

Pioneer PE50 Impedans.png

 

 

 

Frekvens:

Pioneer PE50 Frekvens 1cm.png

Vilken idiot som helst ser att det är på tok för mycket vikt på membranet nu. Fördelen är att membranet inte längre kan flexa när det rör sig. Den fungerar som en riktig kolv. På impedansmätningen ser man att uppåt i frekvens är det vågiga (röd kurva) på två ställen borta (grön kurva). Det är det fladdrande membranet som skapar de där vågorna (röd kurva).

Härnäst skall jag slipa ner vikten på membranet till mer lämplig vikt (eller lägga på mindre på ett annat element. Jag har ca 30st Pioneer PE50).


2022-09-03 10:16

En märklig detalj är att för Thiele-Small parametrarna säger REW att den rörliga massan ligger på (Mms) 22.17 g. Jag vägde ett element utan viktat membran och nollställde vågen. Därefter vägde jag det viktade elementet och fick det till att den väger 32gram mer än den oviktade. Massan utan membran och luft är alltså 32gram, dvs 10 gram eller 30% mer än Thiele-Smalls uträknade parametrar. Kan det vara skillnad på verklig vikt och framräknad när elementet står upp?

2022-09-03 23:04

Nu har jag coatat fram bäst frekvenskurva. 15 gram blev bäst. Coatar med Plastic Padding.

Thiele-Small parameters
fs 51.4 Hz
Qms 5.239
Qes 1.481
Qts 1.155
Fts 44.6
Mms 9.45 g
Cms 1.013 mm/N
Rms 0.583 kg/s
Vas 3.24 litres
Bl 3.988 Tm
Eta 0.03 %
Lp (1W/1m) 76.74 dB
Dd 7.80 cm
Sd 47.8 cm^2

Elementet har Plastic Padding-dam på sig. Är renare i verkligheten.

20220903_225029.jpg

 

 

 

 

Pioneer PE50 Coating 15 gram Frekvens - Impedans.png

 

 

 

 

Pioneer PE50 Coating jämförelse.png

Nu skall jag sätta in den i mätlådan, kan ta ett par dagar.


2022-09-04 10:47

Normalt förfarande är att montera ett diskantelement på en vägg i ett stort rum och mäta med en kalibrerad mikrofon sedan mäter man med den mikrofon som skall kalibreras. Skillnaden är kalibreringskurvan. Så kan man mäta ner till ca 1kHz.
För basen använder man en mycket liten sluten låda med samma förfarande som med diskanthögtalaren. Därefter läggs frekvenskurvorna ihop till en kalibreringsfil. Det blir mycket pysslande för att omsätta kurvornas skillnad till en kalibreringsfil. Jag testade detta för några år sedan och det tog två kvällar för en enda mikrofon.
En av de mer kända mikrofontillverkarna (Earthworksaudio) gör som ovan: https://www.earthworksaudio.com/wp-cont … s-mics.pdf

Med min låda mäter man en gång med en kalibrerad mikrofon utan kalibreringskurvan. Kurvan man får fram läggs in i REW som en kalibreringsfil för ljudkortet och mäter igen. Nu skall REW få fram en helt rak kurva. Därefter lägger man i mikrofonens kalibreringsfil och mäter. Nu skall man se mikrofonens kalibreringsfil fast åt fel håll. Man väljer då att se den rättvänd och väljer bort alla andra kurvor.(finns en funktion för det). Den rättvända kalibreringsfilen exporteras och läggs sedan in som kalibreringsfil. När man testmäter nu kommer man se mikrofonens verkliga frekvenskurva. Den kurvan exporteras och blir till en kalibreringsfil. Därefter kan man mäta fleras mikrofoner efter varandra och använda resultatet som kalibreringsfil. Problemet är fasen som inte verkar kalibreras i REW eftersom den har för tvära kast. Den kurvan kan man räkna fram med hjälp av mikrofonernas frekvenskurvor.
Denna metod verkar vara en del arbete också men det är det inte, tar bara någon minut att genomföra första gången sedan är det bara till att mäta på (nästan).
Kravet för att det skall gå att mäta så här är att man använder exakt lika dana mikrofoner som kalibreringsmikrofon och den som skall kalibreras. Dessutom måste mikrofonerna placeras på exakt samma plats på tiondels millimetern. Man uppnår en noggrannhet på +-1dB.


2022-09-04 22:50

Pressurefield är enkelt att uppnå.
Om lådan har dimensioner som är väsentligt kortare än halv våglängd kommer ljudtrycket att vara jämnt fördelat i lådan. Lådan kan då vara helt utan dämpmateral då ingen reflektion sker. Lådan som sådan måste vara rejält styv och absolut tät vid frekvenser som mäts. Enkelt uttryckt kan man säga att otäthheten fungerar som ett högpassfilter, ju lägre frekvenser desto tätare låda, alltså ljudkällan (högtalaren) måste då också givetvis vara tät.
Endas tyckkännande mikrofoner går att mäta så dock alla mätmikrofoner är tryckkännane.

Problemen är i huvudsak:
– om lådan är t.ex 20cm i sitt största mått kan halva våglängden inte vara mindre än sådär 150 cm för att “idealt” tryckfält skall uppnås. D v s en övre gränsfrekvens på ca 100Hz. VÄLDIGT BEROENDE VILKEN MÄTNOGGRANHET MAN VILL UPPNÅ men upp till 100 Hz går utmärkt.
Viktigt! Lådans kavitet får inte förändras i volym. Är mätobjektet t.ex större än referensmikrofonen, tar mer plats, kommer referensen inte at gälla.

– Skall nu samma låda användas för högre frekvenser när lådan skall övergå till frifält d v s ljudvågen lämnar högtalaren, “går förbi” mikrofonen och försvinner i tomma intet, m a o absorberas av fibröst material typ rockwoll i lådan uppstår problem. Lådan är alldeles för liten för att rymma tillräckligt mycket rockwool!
Tjockleken på rockwool:en måste vid 100Hz åtminstone vara 50cm för att ha någon verkan, kansk det dubbla.

“Ekvationen” går alltså inte ihop.
Dock om man mäter LIKADAN mikrofon som referensmikrofonen spela det mindre roll att lådan “ekar” = frifält uppnås inte. Ett diffusfält bildas i stället och har mätobjektet likvärdig rundtagande förmåga som referensmikrofonen blir mätkurvan lika.


2022-09-05 12:15

Jag testade med en hörlurshögtalare av mycket hög kvalité. Får en lutande kurvan neråt från diskant till bas, i övrigt hyfsat bra.
Tyvärr blir distorsionen över 5% på flera ställen och en pik på mer än 10% vid 8kHz. Med “originalsetup” blir disten under
0,5% utom i lägsta basen där den går upp mot 2% vilket är helt OK. Hörlurshögtalare går alltså fett bort.Hörlurshögtalare måste ha en kammare mellan örat och högtalare annars fungerar de inte. Testade med en kammare och mätte disten till under 1%.

2022-09-05 20:35

Jag har byggt en flyttbar släde för elementen. Tanken är att jag skall kunna flytta ut basen från den slutna baslådan för att få en form av basreflex. Men det blir känsligt eftersom elementet inte är byggd för basreflex så man får testa sig fram med olika avstånd och dämpmaterial runt om mm. Det jag vill åt är en begränsad bred akustisk kortslutning mellan 100 och 300Hz…

20220905_161444.jpg

 

 

 

 

20220905_161450.jpg

 

 

 

 

 

20220905_161454.jpg

 

 

 

 

 

20220905_161458.jpg

 

 

 

 

 

20220905_161504.jpg

2022-09-05 20:44

Härligheten väger in på 0,9 kg. Måste väga vart och ett element för sig lite längre fram, 0,9kg är mer än vad de borde väga.

2022-09-07 00:19

Jag har monterat elementen med den nya elementplattan. Jag har lämnat en lite spalt mellan plattan och den slutna lådan så att jag fått en ventilerad låda

Jag har inte dämpat färdigt mot elementplattan, därav det ojämna i övre registret.

2022-09-07 Spalt.png

Spalten gör att impedanstoppen breddas eftersom resonansen från spalten ligger nära systemets resonans. Effekten av detta blir att toppen vid 160-170hz minskat med ca 5dB, förmodligen pga en liten grad av akustisk kortslutning.

2022-09-07 Spalt impedans.png

Distorsionen för ovanstående “setupp”. Den röda kurvan är THD och den bruna är bruset som jag tog med för att visa att WM61-kapseln är riktigt tyst. I övrigt oväntad låg distorsion. Spalten gör att distorsionen vid frekvenser under 100 Hz sänkts ordentligt. Tidigare låg distorsionen vid 50Hz på nära 1%.

2022-09-07 Spalt distorsion.png

2022-09-08 19:24

Min första riktiga mikrofonmätning.

Den uppmätta mikrofon sägs vara en äkta WM61 men mätningen av den visar att de inte alls visar upp en typisk WM61 karaktäristik:

2022-09-08 DiYue mikrofon.png

Det mest från Kina mfl är ofta “äkta” utan att vara det. Om det är bra kopior är det kanske ok men när de bara tagit en noname och kallar den för äkta är det lurendrejeri.
Tittar jag noggrant på mikrofonen ser jag att kapseln sitter några mm in i röret utan någon form av diffusor.


2022-09-08 20:41

Mätte igen, fick någon störning i förra mätningen:

2022-09-08 DiYue mikrofon 2.png

Bättre utan störningar men fortfarande inte en WM61 om det inte är en som avviker ordentligt, de finns också.

Lägg märke till att det är en annan upplösning i grafen mot förra.


2022-09-08 22:54

Har mätt en hel del med min mätlåda nu.

En erfarenhet jag fått är att det måste vara lätt att komma in med händerna runt mikrofonen. Det är mycket svårt med den lilla sidodörr jag har. Dessutom måste man ha belysning i den typ av låda jag byggt. Om man har ett rejält lock ovanpå man öppnar kommer man åt och någon belysning behövs inte. När locket öppnas bör den öppna över alla delar så att det blir lätt att byta element eller bygga om på annat sätt osv. Jag brydde mig inte om måtten mer än att den skall få plats på ett utvalt ställe och att hela mikrofonen skall vara inne i lådan. Stående vågor och irriterande reflexer skulle jag dämpa bort. Jag använder bla riktigt fårull som jag först packade tätt och relativt hårt. Men det hjälper inte jag fick en irriterande stående våg vid 160Hz. Jag borde först räknat på lådan så att sådana vågor inte kan uppstå och lämnat utrymme för att minska eller öka volymen. Som ni förstår är jag på gång med ny mätlåda….


2022-09-09 21:20

Min referensmikrofon (WM61) stiger vid högre frekvenser med ca 3dB. Jag gissar att det är ett medelvärde av dessa kapslar. Skall snart bygga ett antal mikrofoner med WM61 och jämföra dem med varandra. Min referensmikrofon (och alla jag byggt och kommer att bygga) består av ett 8mm alu.rör, dvs 2mm tjockare än kaseln. Mikrofonen sitter dock i en hållare med samma tjocklek som röret men som är mjukt rundad från mikrofonen till röret för att minimera påverkan. Jag har funderat på att slipa ner röret till några tiondelar tjockare än 6mm men avstår eftersom det skulle både försvaga mikrofonen och ta bort eloxeringen (om man nu tycker om fint utseende).

Bild:

_fronthyllsan.JPG

Färdigt:

31_1.JPG

På tal om annat hittade jag denna artikel som visar vad du ofta påpekar om olika mätfält:
https://melp242.blogspot.com/2019/
Den artikeln tål att fundera på inför fortsättningen.

Puffskydd är till för de som talar in i en mikrofon, för mätning går de fett bort.


2022-09-10 23:11

Jag fortsätter mitt arbete på att kalibrera mikrofoner. Nu har jag tagit ett steg ut från min tanke och testar något beprövat, dvs en tryckkammare (Pressure Measurements).

Jag slängde ihop en för någon timma sedan:

20220910_202614.jpg
20220910_202620.jpg
20220910_202628.jpg
20220910_202637.jpg
20220910_202711.jpg

Jag gjorde den lite större än vad som behövs så att det finns utrymme för nya idéer 8)
Det fattas 2 muttrar på bilden, de finns där nu.


2022-09-10 23:18

Här är första mätningen i tryckkammaren:

2022-09-10 Mätt tryckkammare.png

Kurvan är förhållandevis rak från 10Hz till 1,2kHz. Över 1,2kHz går den inte att använda vilket är väntat. Sådana här mätningar kallas för: “Pressure Field”. Det kan man också uppnå inne i högtalare men då bara vid mycket låga frekvenser.


2022-09-10 23:35

När jag ändå var igång slängde jag ihop en tryckkammare också för diskant, bara för att kolla hur den uppför sig.

Inga mått i tryckkammaren får vara större än en åttondel av högsta frekvensen den skall uppnå. Om den skall uppnå 22kHz får alltså inga mått vara större än 1,93mm… Det blir knivit att uppnå. Den jag byggde byggdes “på en höft”. Vi får se hur det gick:

20220910_202743.jpg
20220910_202800.jpg
20220910_202814.jpg

Så här ser mätningen ut:

2022-09-10 Diskant mätt i tryckkammare.png

Normalt faller denna diskant hejdlös under 1kHz men här går den ogenerat ner till nära 100Hz.
Som vi ser kan den användas upp till 2,5kHz. Största måttet i denna testkammare är då 17mm. Det stämmer exakt med avståndet från membranet till mikrofonen vid mättillfället.
För att kunna använda den upp till 22kHz krävs att största måttet är ( (340000/22000)/8 = 1,93 mm). Får skaffa ett mikroskåp…


2022-09-12 16:03

Innan jag bygger en ny låda måste jag göra några kontrollmätningar.

Mätningar för diskant vid olika avstånd i ett 12m2 rum.
Mätningarna gjordes från 100cm, 30cm, 1cm och 1mm avstånd.
Syftet var att se om mätningarna håller ihop oavsett avstånd och skillnad i reflexer vid olika avstånd.

2022-09-12 Diskant mätt på olika avstånd 12m2 rum.png

Kurvorna ovan är inte smooth:ade. De håller ihop väldigt bra.

Smooth:ade 1/2 för att se huvudragen:

2022-09-12 Diskant mätt på olika avstånd 12m2 rum, 1-2 smooth.png

Kurvorna håller ihop väldigt bra.

 

 

 

 

Här har jag lagt in ett tidsfönster så att (nästan) alla reflexer är borta.

2022-09-12 Diskant mätt på olika avstånd 12m2 rum, 1-2 smooth, utan reflexer (fönster).png

 

 

 

Som ovan men bara med 100cm och 1cm avstånd:

2022-09-12 Diskant mätt 1cm= ljusblå - 100cm=mörkblå, 12m2 rum, 1-2 smooth, utan reflexer (fönster).png
Avståndet spelar alltså mindre roll vid mätningar så länge reflexer inte påverkar.

2022-09-12 19:01

Har tidigare mätt upp om mikrofonhållare och mikrofonstativ kan påverka frekvenskurvan och kom fram till att det gör den viewtopic.php?f=10&t=73341&p=2239633#p2238719

Nu har jag mätt upp om själva mikrofonens utformning kan påverka frekvenskurvan.

2022-09-12 Rörets påverkan på diskant, 2cm2 yta 10cm in.png
Jag placerade en rund platta på ca 2 cm2 10cm in på mikrofonens rör. I mätningen här ovan ser man att i stort sett hela frekvenskurvan påverkas av den där plattan. Som mest ör avvikelsen ca 3dB.

Här är kurvorna som de ser ut på varandra:

2022-09-12 Rörets påverkan på diskant, 2cm2 yta 10cm in smmansatt.png

Rött utan platta och grön med platta. Alltså vill jag få med hela mikrofonen i mätningarna.


2022-09-12 19:59

Pressure Field är intressant på flera plan!

När jag läste om pressurefield och att metoden inte kan skapa reflexer hakade jag upp mig en lite stund på det. Jag tänkte att luftens molekyler kan ju kollidera men det kanske påverkar så lite att det inte betyder något.
Jag funderade också på om inte trycket nära väggar är lite högre än i mitten. Jag vet inte men min logik säger mig att det kan vara så.
Mikrofonens frontarea är det som skapar den typiska höjningen högre upp i frekvens.
Det som skrivs om pressurefield för diskantelement (benämner det så) stämmer naturligtvis men nu kan jag bekräfta att det stämmer för jag byggde en högst tillfällig kavitet framför diskantmembranet som hade måtten en max sjättedel av 15mm. Tyvärr är membranet 21mm i diameter och det måttet kunde jag av naturliga skäl inte minska på. När jag mätte detta var min tanke att jag skulle få ett jämnt tryck ända upp till 22kHz. Så här blev det i verkligheten:

2022-09-12 Minimalistisk kammare (max 1,5mm alla mått) på diskantelement med 1,5mm hål att mäta igenom.png

Kammaren tappar trycket efter 4kHz. Om jag kunde göra kammaren smalare än 21mm skulle jag kanske nå upp till 5kHz. Du skrev mellan 4 och 5kHz, vilket stämmer mycket bra med mina mätningar.


2022-09-12 20:04

Jag vill visa en tydligare bild av att mikrofonens utformning påverkar frekvenskurvan:

2022-09-12 Kalibrerad mätlåda med frekvenskurva (grön) och med 2m2 platta 10cm in på mikrofonröret.png

Skrev fel i bilden, det skal stå 2cm2.


2022-09-12 20:08

Vad jag vill komma fram till är att man måste ha med hela mikrofonen i kalibreringsprocessen. Därför måste mätlådan rymma hela mikrofonen.

Nästa test: Måste verkligen mikrofonen placeras på exakt samma plats varje gång? Någon mm gör väl inte så mycket!? Vi får se om en stund…

Jag gjorde samma test tidigare i tråden men sparade inte mätningarna då så jag gör det en gång till.


2022-09-12 20:28

Nu var nästa test klar!

Frekvenskurvans påverkan av en liten flytt av mikrofonen:

2022-09-12 Frekvenskurvans påverkan av en liten flytt av mikrofonen.png

Lägg märke till att jag dragit issär kurvorna för att lättare kunna läsa dem.

Så här ser det ut i verkligheten:

2022-09-12 Frekvenskurvans påverkan av en liten flytt av mikrofonen. Ihopsatt..png

Jag har en betydligt bättre upplösning i REW men när bilden skall sparar ändrar REW upplösningen av någon anledning.

Sensmoralen av detta test är att jag måste han en mycket bättre mekanism för att få mikrofonerna på exakt rätt plats annars blir avvikelsen för stor.


2022-09-12 20:34

Här är en högupplöst bild av ovanstående (fick gå ner på tiondelar och mäta med dBSF för att få dB):
Bry er inte om att nivån ligger på -105dB. Det blir så när jag inte konverterat kalibreringsfilen i rätt nivå (ville spara tid).

2022-09-12 Frekvenskurvans påverkan av en liten flytt av mikrofonen, högupplöst.png

Lägg märke till att 1mm framför och 1mm bakom rätt läge ger exakt samma kurvor fast omvända.


2022-09-12 21:01

Om man klarar kalibrera med max +- 1dB och inte är så noggrann med att placera mikrofonen rätt kan +- 1dB snabbt bli +-3dB i de övre regionen. Eller ungefär så som Panasonic WM61 avviker (uppåt i nivå) utan kalibrering.

2022-09-14 22:06

Nu har jag ritat en ny mätlåda. Den har följande egenskaper:

1. Ca 125 liters volym (50x50x50cm).
2. Man öppnar hela överdelen ner till mikrofonen.
3. Ca 120 liter dämpmaterial.
3. Mikrofonen har ett centrerings- och avståndsstöd.
4. Elementen sitter på en baffel som är monterad utanpå för enkelt byte av element.

Första bilden till vänster är uppifrån och bilden under är från sidan.

ritning.png

Nu gäller det bara att bygga den också….


2022-09-14 22:12

Som många teve-kockar har jag förberett lite:

20220914_174522.jpg

Jag bygger lådan först och sedan sågar jag upp bla locket och hålet för elementen.


2022-09-15 19:05

Jobbat lite idag:

20220915_170029 (Copy).jpg
20220915_170114 (Copy).jpg

2022-09-16 18:20

Idag i garaget hela dagen:

Fräser ut för påhängsbaffel.

20220916_123209.jpg

Klart:

20220916_124801.jpg

Nytt fräsverktyg hämtas:

20220916_124912.jpg

Fräser ur en lutande kant för minsta reflexer:

20220916_125734.jpg

Klart:

20220916_130309.jpg

Närmare:

20220916_130318.jpg

Kommer mer snart…

 

 

 

 

 


2022-09-16 19:12

Genomgångshålet för mikrofonbommen:

20220916_134949.jpg

Genomgångshålet för mikrofonbommen i locket:

20220916_134958.jpg

Genomgångshålet med mikrofonbommens gummibussning:

20220916_141239.jpg

Främre hjulet behöver sitta en bit in i lådan för rätt höjd:

20220916_144549.jpg

Så här ser det ut när hjulen är på plats:

20220916_152202.jpg

Står på hjulen:

20220916_152334.jpg

Externa baffeln på plats:

20220916_162343.jpg

Snyggat till den på insidan:

20220916_170704.jpg

2022-09-17 21:17

Idag har jag gjort följande:

Tagit upp hål i baffeln.

20220917_172031.jpg

Elementen får plats:

20220917_172513.jpg

Baksidan:

20220917_172656.jpg

Närbild på hålets fasning:

20220917_172702.jpg

Tätningslist runt hålet i mätlådan:

20220917_173430.jpg

Baffeln på plats:

20220917_173854.jpg

Baffel insida:

20220917_174027.jpg

Styrlist för mikrofonbom:

20220917_174035.jpg

Filten borttagen från diskanten:

20220917_174557.jpg

En gängad stång får agera mikrofon:

20220917_174724.jpg

2022-09-17 21:32

Närbild som visar att mikrofonen kommer att hamna rätt:

20220917_174732.jpg

Mikrofonstöd i höjdled. Justeras genom att skruva på den:

20220917_180707.jpg

Avståndet mellan membran och mikrofon ställs in så här:

20220917_181828.jpg

När alu.plattjärnet tagits bort är avståndet rätt:

20220917_181845.jpg

Har satt på stödfötter också när jag upptäckte att den välter lätt:

20220917_183652.jpg

Har börjat lägga in dämpmaterial:

20220917_190521.jpg
20220917_191113.jpg
20220917_191822.jpg

2022-09-19 22:39

Arbetet med mätlådan går vidare:

Hur dämpmaterialet hålls på plats i locket som kan lyftas rätt upp:

20220919_134235.jpg

Locket färdigt:

20220919_144141.jpg
20220919_144156.jpg
20220919_144206.jpg

Har börjat med underdelen:

20220919_151257.jpg

Baffeln som man ser i den runda utskärningen skall dämpas separat med annat dämpmaterial. När man tar bort baffeln skall det dämpmaterialet följa med ut.
Orsaken till att jag gör så är den att jag tänker använda mätlådan också till att mäta högtalarelement. Det ger alltid samma mätförhållanden så att man enkelt kan jämföra element med varandra.


2022-09-22 00:45

Fortsatt att jobba idag.

Dämpat undersidan:

20220921_145136 (Copy).jpg
20220921_145143 (Copy).jpg
20220921_145149 (Copy).jpg

Så här mycket skall den öppna:

20220921_152050 (Copy).jpg

Håller nu på att slipa den:

20220921_152821 (Copy).jpg

 

 

 

 

 


2022-09-22 16:31

Sätter färg på tillvaron.

Lackad:

20220922_144019.jpg

Baffeln får en egen färg:

20220922_150738.jpg

 

 

 

 

 


2022-09-25 22:10

Nu är den inflyttad om någon:

20220924_201917.jpg

 

 

 

 

 


2022-09-26 15:54

OK, har mätt lite utan dämpad baffel, utan delningsfilter och utan diskant.

OBS
Lägg märke till att graferna har olika frekvensregister och de är anpassade vid 1kHz.

Först bara baselementet utan låda 1cm från membran:

2022-09-26 Pioneer PE50 fritt, 1cm från menbran.png

Baselement med mätlåda-3 (den nya) utan allt:

2022-09-26 Pioneer PE50 utan baffelisolering, utan filter.png
2022-09-26 Pioneer PE50 utan baffelisolering, utan filter.png (25.88 KiB) Visad 132 gånger

Som ovan fast Impedansen:

2022-09-26 Pioneer PE50 utan baffelisolering, utan filter, IMPEDANS-FAS.png

Baselement med mätlåda-3 (den nya) utan allt (RÖD) och båda elementen i mätlåda-2 (den äldre) med baffeldämpning och diskant med delningsfilter:

2022-09-26 Pioneer PE50 RÖD= Mätlåda-3 utan baffelisolering, Mätlåda-2 med baffelisolering.png

Jämförelse mellan baselement med mätlåda-3 (den nya) utan allt och samma element i trycklåda:

2022-09-26 Pioneer PE50 RÖD= Mätlåda-3 utan baffelisolering, BLÅ= Tryckmätning.png
2022-09-26 Pioneer PE50 RÖD= Mätlåda-3 utan baffelisolering, BLÅ= Tryckmätning.png (34.49 KiB) Visad 132 gånger

Den sista mätningen är intressant, de slutar fungera vid exakt samma frekvens!?
f0 (-3dB) ligger vid 14Hz för mätlåda-3. Det innebär att jag vet vad jag kalibrerar. Tidigare föll kurvan så långt ner att jag inte var säker på vad som kalibrerades vid så låga frekvenser. Jag fick också bort de två besvärliga reflexpuckarna vid 160Hz och 400Hz (160Hz var förmodligen en stående våg). Toppen vid 2kHz är en typ-puckel för elementet.


2022-09-26 22:10

Baffeln är nu dämpad, lägger upp lite annat också.
Återanvänder från den andra lådan. Man låser bommen i ett läge med den:

20220926_200104.jpg
20220926_200113.jpg

Fotat utifrån där baffeln skall sitt:

20220926_214632.jpg

Baffeln utan dämpningen:

20220926_214653.jpg

Första lagret:

20220926_214730.jpg
20220926_214803.jpg
20220926_215050.jpg

Klart:

20220926_215059.jpg

Diskantens baffel skall också dämpas men med helt annat material.
Efter att detta var klart centrerade jag dämpmaterialet bättre. Skruvarna med brickor måste vara synliga eftersom jag använder bulttopparna som distansmätning för mikrofonen.


2022-09-27 22:45

Har inte varit hemma idag så jag har bara hunnit dämpa baffelväggen:

20220927_200441.jpg

 

 

 

 

 


2022-09-27 22:47

Det som återstår, förutom inmätning mm, är att sätta dit kontakter så att man smidigt kan koppla in den. Jag skall också sätta dit vippströmbrytare så att jag kan koppla från valfritt element.

2022-09-28 17:42

Nu börjar det stora bli färdigt, nu återstår bara finslipningen.

Kontakter mm:

20220928_171148.jpg

Inkopplad:

20220928_171352.jpg

 

Nu var det meningen jag skulle mäta en massa gånger men det sket sig, diskanten fungerar inte….


2022-09-28 23:40

Lagade diskanten.

Tog av plasthöljet (baffel). Spolen sitter limmat på höljet. Det är de där två mikroskopiska trådarna som går ut till lödstöden som gått av på ena sidan. Här är de lödade igen:

20220928_201914.jpg

En lite närmare bild:

20220928_201847.jpg

2022-09-28 23:49

När jag ändå hade diskanten bort passade jag på att bygga om den (lite var gjort innan):

Originalet har en “fasplugg” som egentligen är ett beröringsskydd:

20220928_205905.jpg

Så här ser det ut utan fasplugg och nerkarvad kant nära menbranet. kanten var nästan 4mm hög. Bytte skruvar till nedsänkta:

20220928_205859.jpg

Original och ombyggd intill varandra:

20220928_205914.jpg

Jag dämpade också diskantens baffel ända ner till membranet:

20220928_211129.jpg
20220928_211131.jpg

Ända fram till membranet:

20220928_211235.jpg

 

 

 

 

 


2022-09-29 00:10

Gjorde några mätningar utan lågpassfilter till baselementet. Man ser på kurvorna att basen stör diskantens frekvenskurva. Alla mätningarna är med dämpad baffel om det inte står något annat.
Lägg märke till att jag inte använder “smoothing” i några av mätningarna. Det är den dämpade lådan som tar bort reflexer effektivt som gör kurvorna som om de var “smoothade”Bara basen utan filter:

2022-09-28 Bara bas.png

Jämför basen utan baffeldämpning:

2022-09-26 Pioneer PE50 utan baffelisolering, utan filter.png

Bara den ombyggda diskanten med 10uF filter:

2022-09-28 Bara diskant.png

Tillverkarens frekvenskurva med fasplugg. Vet inte hur det är uppmätt:

2.gif

Både bas och diskant separerade:

2022-09-28 Bas och Diskant - separerat.png

Båda elementen i en mätning. Lägg märke till hur basens övre register stör diskanten:

2022-09-28 Bas och Diskant.png

Distorsion THD för kurvan närmast här ovan:

2022-09-28 Bas och Diskant - THD.png
Låg distorsion för dessa billiga element. Distorsionen vid 2kHz kommer att sänkas med LP-filter.

Det som skall göras härnäst är att lägga in ett LP-filter för basen så att 2kHz puckeln försvinner och att den slutar störa diskanten samt säker distorsionen vid 2kHz..
Den förra lådan dämpade jag bort basens övre register med dämpmaterial. Det skall jag inte göra denna gång för verkningsgraden åker ner en del på det viset.


2022-09-30 20:35

Testade med en sluten låda baktill, dels för att jämna ut en svacka och en topp och dels för att få den tystare, dvs öka WAF-effekten.

Lådan baktill (ser inte klokt ut) är på 11,33 liter:

20220929_213940.jpg

Ca 10liter fårull som lagts inne i lådan (samma mängd oavsett vilken volym jag mäter vid):

20220929_221615.jpg

Baksidan av påhängslådan har en perfekt passform, jag behöver med andra ord inte täta den. Det är bra det för då slipper jag skruva fast den och kan istället flytta in den i lådan mellan mätningarna och får på det viset en mindre volym:

20220929_221722.jpg

10 liters volym:

20220929_222134.jpg

6 liters volym:

20220929_223108.jpg

2022-09-30 21:06

Mätningar med baklådan närmast här ovan.

Alla mätningar så som det ser ut;

2022-09-30 Baklåda olika volym och dämp.png

Alla mätningar särdraget några dB för att man skall kunna läsa kurvorna:

2022-09-30 Baklåda olika volym och dämp - Isärdragna kurvor.png

Lägg märke till oroligheterna mellan 600 Hz och 2 kHz utan dämpmaterial. Jag ville dämpa puckeln runt 30 Hz och få upp sänken vid 80 Hz. Tyvärr är elementet för litet och massan få låg för mätlådans volym på 115 liter så det räckte inte med att kontrollera elementet med en extern mindre låda. Det fungerar så här också men om jag vill få en rakare frekvenskurva från 10 Hz till 200 Hz måste jag gå upp i elementdimension. Jag skulle kunna simulera detta och få svaret utan svett men hur kul är det på en skala…?


2022-10-02 10:39

Testar nu med ett nytt element:

B&W DM200/4

20221001_203710.jpg
20221001_203736.jpg
20221001_203716.jpg

Thiele-Small parameters
fs 41.2 Hz
Qms 2.728
Qes 0.696
Qts 0.554
Fts 74.3
Mms 16.66 g
Cms 0.897 mm/N
Rms 1.580 kg/s
Vas 39.72 litres
Bl 4.632 Tm
Eta 0.39 %
Lp (1W/1m) 88.06 dB
Dd 15.00 cm
Sd 176.7 cm^2


2022-10-02 10:44

Såga till en ny baffel:

Baffeln (man tar vad man har):

20221001_171134.jpg

Där skall elementet ligga:

20221001_171141.jpg

Borrar fräsenhålet:

20221001_171503.jpg

Här skulle nu bilden på det färdiga hålet ligga men jag glömde fota glömde också fota när jag fräste upp lutande vinkel i hålet.

Fick fräsa upp hålet lite till för det blev 2mm för litet:

20221001_175610.jpg

Om hålet blir för litet kan det fräsas upp mer om man först fräser en vinkel. En bit ner i vinkeln är hålet större än det man fräst upp. Där kan man placera kullagret i en rakfräs så fräser den upp skillnaden mellan diametern i vinkeln i den nivå man valt och ursprunglig fräsdiameter. I mitt fall handlade det om 2mm.


2022-10-02 11:12

Baffeln klar och den är placerad i lådan:

Baffeln på baksidan:

20221002_105442.jpg

I lådan:

20221002_105416.jpg

Elementet mätt i närfält utan låda. Här ser man varför jag måste använda en stor låda för mätningen. Jag kalibrerar från 10hz och när kurvan fallit 30-40dB vid 10hz som sedan skall lyftas upp till rak nivå vet man inte vad det är som lyfts upp. Inte så allvarligt med detta element men 4tummaren sjunker mer än 50db vid 10hz och då kan man undra vad det är som mäts så långt ner:

2022-10-01 BW DM200-4.png

Första mätningen i lådan. Den blir inte korrekt eftersom diskanten inte finns där och baffeln inte är dämpad. Här ser vi att vid 10hz ligger nivån högt upp så att vi vet att det är ljud vi ser. Kurvan här går bara ner till 20hz men den sjunker bara ca 3db ner till 10hz:

2022-10-02 BW200-4 i mätlådan.png

Impedansen bara elementet:

2022-10-02 BW200-4 impedans utan låda.png

Impedansen i mätlådan:

2022-10-02 BW200-4 impedans i mätlådan.png

Det återstår en del arbete innan vi kan se var vi hamnar.
Det är väldigt enkelt att byta baffel om man vill mäta något annat med denna mätlåda. Man kommer också åt ordentligt i lådan osv.


2022-10-03 00:28

I mätningarna här ovan med det större elementet har jag mätt för nära elementet. När diskanten sitter där och jag mäter 1cm från diskanten kommer det vara 7-8 cm från basen. Jag kommer göra som med det andra elementet, dvs ändra egenskaperna genom att dämpa framför elementet ganska hårt.

De testmätningar jag gjort tills nu visar dock att det mindre elementet är bättre att använda. Vi får se framöver om det ändras.


2022-10-04 12:45

Nu har jag experimenterat en del (jag är nog den i vårt land som mäter frekvenskurvor mest av alla!?):

Genom att fysiskt dämpa elementets framsida med 30mm tät filt får jag bäste frekvenskurvan!
Jag har inte satt mig i vad en sådan dämpning gör med elementet. Kanske någon som vet? Jag skall senare mäta upp elementets TS-data med dämpningen.

Jämför kurvorna.
Närfält i 12m2 rum:

2022-10-04 BW DM200 närfält.png
2022-10-04 BW DM200 i Mätlåda-3 215 liter, odämpat element.png

Så här ser det ut nu:

2022-10-04 BW DM200 i Mätlåda-3 215 liter, DÄMPAT element.png
2022-10-04 BW DM200 i Mätlåda-3 215 liter, systemimpedans odämpat element.png

Så här ser det ut nu:

2022-10-04 BW DM200 i Mätlåda-3 215 liter, systemimpedans DÄMPAT element.png

 

 

 

 


2022-10-04 14:11

Nu skall en diskanthögtalare ställas i ordning och monteras in i mätlådan med BW DM200. Som tevekockar har jag förberett en del…

Lägg märke till att jag inte tagit bort faspluggen, skall testa med den på först.

20221003_120505.jpg
20221003_120511.jpg
20221003_120516.jpg
20221003_120518.jpg

Jag prioriterar inte design i dessa grejer. Funktion kommer först därefter kommer inget.


2022-10-05 22:41

B&W DM200 sorteras bort!
Den går inte använda i mätlådan. Förutom att basen blir för kraftig är distorsionen för hög. Egentligen spelar distorsionen mindre roll så länge det håller sig under 1%. DM200 distar betydligt mer än så.Distorsion för PE50 monterad i mätlådan dämpad:

2022-10-05 PE50 distorsion.png

Distorsion för B&W DM200 monterad i mätlådan dämpad:

2022-10-05 BW DM200 distorsion.png

Jag plockade ur elementet och mätte. Fick samma resultat för båda, dvs PE50 har betydligt lägre distorsion.

Den här tidigare mätningen av DM200 ser fantastisk ut men skenet bedrog. Jag gjorde den utan diskant och med mikrofonen betydligt närmare elementet.
Bild

Så här ser det ut med diskant och med mikrofonen 1cm från membranet:

2022-10-05- BW DM200 med diskant och elementdämpning.png
Diskanten MED fasplugg får en ordentlig sväng högt upp i registret.

Så här ser det ut med PE50 i lådan och med diskant utan fasplugg:

2022-09-28 Bas och Diskant.png

Toppen vid 2kHz kommer att försvinna när jag kopplar in delningsfiltret för basen. Har beställt men det var tydligen restat så det dröjer ett tag. Utöver det kommer jag att testa med olika justeringar men i huvudsak får det vara som det är.

Lägg märke till diskanten som är identisk med bilden ovanför denna bild men här är faspluggen borttagen.


2022-10-06 13:01

Jobbade idag med REW och hur man kan lura REW att mäta korrekta frekvenskurvor för mikrofoner. Så här gör man:

Skall detaljskriva senare

1. Mät mätlådan utan kalibreringsfiler inlagda med en kalibrerad mikrofon
2. Exportera mätresultatet som “grundkalibreringsfil” eller någon förkortning
3. Importera mikrofonens kalibreringsfil
4. Välj “All SPL”
5. Se till att “grundkalibreringsfilen” och mikrofonens kalibreringsfil syns i “All SPL”
6. Välj “Controll”
7. Välj “Trace arithmetic”
8. Under “A” välj “grundkalibreringsfilen” och under “B” mikrofonens kalibreringsfil
9. Välj “A/B” under rullisten
9. Klicka på knappen “Generate”
10. En ny kurva skapa som heter “A over B”, spara den som “grundkalibreringsfil utan mikrofonkalibrering” eller någon förkortning
11. Använd sedan “grundkalibreringsfil utan mikrofonkalibrering” som systemkalibreringsfil.

Nu kan man se mikrofonernas avvikelser

Det som är problem är att utanför 20 och 20kHz blir det helt raka streck rakt upp. Man kan lösa det med att bara mäta mellan dessa frekvenser. Jag skall dock undersöka varför det blir så och försöka läsa problemet.

Jag gjorde en mätning efter instruktionen här ovan i mätlådan. Kurvan jag får fram då är alltså min kalibrerade mikrofons frekvenskurva utan kalibreringsfil:

Jag valde 10-22kHz så ser man de lodräta strecken (i detta fall blev det inte så farligt):

2022-10-06 Den kalibrerade mikrofonens frekvenskurva utan kalibreringsfil.png
Det prickade kurvorna är kalibreringsfilen hur den ser ut och mikrofonens fas utan kalibrering.

Nu tar jag bort kalibreringsfilen så får vi mätkruvan i lådan utan någon kalibrering alls (bara till att trycka på en knapp så är den borta):

2022-10-06 Utan kalibreringsfiler.png

I princip kan jag nu mäta mikrofoners verkliga frekvenskurvor. Dock skall jag jobba lite till med annat och sedan skall jag bygga en massa identiska mikrofoner (måste vara identiska). Sedan…


2022-10-11 18:58

Har gjort det lättare att öppna locket.

Tillverkade leder till gasfjäder:

20221011_180324.jpg

Monterade gasfjädrar i lederna (eller tvärt om :) ):

20221011_180343.jpg

En gasfjäder klar:

20221011_180353.jpg

Monterade:

20221011_184839.jpg

Öppen låda, förut fick jag ta i med båda händerna nu räcker det med lillfingret:

20221011_184910.jpg

 

 

 

 

 

 


2022-10-11 23:15

Nu har jag fixat lite med frekvenskurvan.

Innan jag “fixade” såg det ut så här:

2022-09-28 Bas och Diskant.png

Efter lite fixande ser det ut så här (-3dB ligger vid 14,6Hz):

2022-10-11 Delningsfilter bas+diskant.png

Jag lade till ett andra ordningens delningsfilter till basen. Diskanten hade tidigare första ordningens delningsfilter.


2022-10-13 00:43

Har jobbat med delningsfiltret. Bästa jag kan åstadkomma är detta:

2022-10-13 Frekvens ändrat del.filter.png

Går att få bättre men då kostar det avsevärt mer och kurvan behöver inte vara rakare än så här.
Undre gränsfrekvensen (-3dB) ligger på 14,7Hz med en distorsion på 0,2%. Inte dåligt pinkat av ett 4 tums-element för 50 cent (ca 5kr). Det blir svårslaget för vilken högtalare som helst. Orsaken till detta är att lådan med dämpmaterial är exakt anpassad för elementet. Dessutom dämpas elementet kon av tät filt. Låter säkert inte särskilt bra om man kunde sitta inne i lådan och lyssna men utmärkt till att kalibrera mikrofoner med.

Distorsionen har sänkts ordentligt efter jag jobbat med filtret;

2022-10-13 Distorsion ändrat del.filter.png

Distorsionen är riktigt bra! Från 10hz till 10kHz ligger den och pendlar runt 0,2%.


2022-10-14 23:24

Plockade bort dämpfiltren för baselementet och justerade delningsfiltret.

Innan dämpfilter togs bort:

 

 

 

 

Efter dämpfilter togs bort:

 

 

 

 

Den bästa frekvenskurvan med elementfilterdämp:

 

 

 

 

Den bästa frekvenskurvan utan elementfilterdämp:

Jag jobbar vidare med bästa frekvenskurvan utan elementfilterdämp.

 

 

Nästa arbete blir att sätta in olika reflektorer inne i dämpmaterialet i lådan. Syftet är att få bort svackan mellan 50 och 150Hz som beror på lådans innermått. Det är inte nödvändigt men kan man så varför inte?

 

 

 

 


2022-10-15 22:49

Jag började inte med området runt 50-150Hz idag utan området mellan 1kHz till 3kHz.

Så här såg bästa resultat ut innan:

2022-10-14 Inget elementdämp - Bas=1,00mH+24uF - Disk=10ohm+100uF.png

 

 

 

 

Så här ser det ut nu:

2022-10-15 7,5ohm - Ny dämp runte element.png

Höll på flera timmar bara med olika sätt att dämpa runt element och baffel.
Olika dämpningar på baffeln nära diskanten påverkade kurvan mellan 1kHz och 3kHz. Även diskanten blev rakare, förmodligen därför att det blev färre reflexer från plåtytan runt baselementet.

Delningsfiltret ser nu ut så här:

delningsfilter.png

Diskanten gjorde frekvenskurva mest rättvisa utan delningsfilter. Kondensatorn till diskanten är till för att skydda diskanten för allt för låga frekvenser. -3dB skall ligga runt 400Hz. Om jag inte mins fel faller diskanten redan vid 1kHz.


2022-10-16 22:22

Dämpning av elementets baksida. Det gjordes genom att lägga en smal remsa av 1cm dämpfilt runt elementets öppningar.

 

Resultatet:

 

 

 

Både med dämpad baksida (blå) och odämpad (grå):

 

 

 

 


2022-10-17 21:37

Baffeln kan vibrera så det syns på frekvenskurvan. Jag har gjort några mätningar med olika extra fastsättning av baffeln.

 

Utan extra fastsättning:

Pilen visar dippen som uppstår när baffeln vibrerar.

 

 

 

Med extra fastsättning:

Smådippar försvann också upp till 300Hz.

 

 

 

 

 


2022-10-17 23:23

Efter ytterligare mätningar så har jag kommit fram till att det inte är elementet som vibrerar utan hela baffeln. Jag kommer att åtgärda det med att sätta fast den i ytterligare fastsättningar. Märkligt egentligen för membranet är lätt och ljudnivån är låg samtidigt som baffeln sitter fast ordentligt i sina 4 bultar. Ändå vibrerar det så att det syns på frekvenskurvan!?

2022-10-24 16:56

Har byggt en avståndsmätare mellan mikrofon och membran.
Det viktiga är att den inte kan hamna på olika avstånd från membranet, är stabil och att den är lätt att ta bort när det är klart.

20221024_113506.jpg
20221024_120022.jpg
20221024_164204.jpg
20221024_164247.jpg
20221024_164318.jpg
20221024_164710.jpg

x

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer