LIV I RYMDEN - Radiosignalen SHGb02+14A

Radiosignalen SHGb02+14A

År 2003 togs 3 signaler emot på frekvensen 1420 Mhz av SETI@home. Signalerna varade i en minut. Forskare förväntar sig att en eventuell civilisation skulle använda 1420 Mhz för att sända ut signaler till andra civilisationer. Denna frekvens kallas “vattenhålet” eftersom just den frekvensen färdas lättast genom rymden. Det är också vätets frekvens. Signalen är någorlunda komplex och placerar den därför som tänkbar kandidat.

Riktning till SHGb02+14A

Signalen kommer från ett håll i rymden mot Jorden som i närområdet är väldigt tomt på stjärnor. Närmaste stjärnorna i större kvantiteter ligger omkring 1000 ljusår bort i den riktningen men det finns några stjärnor också på ca 100 ljusårs avstånd. Signalen varierar med 8 till 37 Hz.

Möjlighet till konstgjord signal

Möjligheten att denna signal är konstgjord av intelligenser är mycket liten. Signalen har inte upprepats vilket är ett vetenskapligt krav för att ens undersökas närmare. Signalen är också mycket svag vilket gör det möjligt att den skapades av någon okänd naturligt fenomen. Någon har nämnt att signalen kan komma från ett rymdskepp. När ett rymdskepp rör sig skapas en dopplereffekt av radiosignalen. Den effekten finns i signalen men den är beskaffad så att rymdskeppet hela tiden skulle färdas fram och åter efter samma bana i en relativt hög hastighet. Även om signalen är mycket svag skulle det krävas ansenligt med energi för att sända den, låt oss säga 100 ljusår ifrån oss. Ett rymdskepp på det avståndet skulle knappast ha möjlighet att avvara så mycket energi för att sända en sådan signal. För att det skulle vara möjligt att sända den signalen från ett rymdskepp borde den befinna sig relativt nära Jorden. Om det hypotetiska rymdskeppet befann sig så “nära” skulle vi troligtvis veta att den fanns där. Totalt sett avfärdas numera signalen som intelligent skapad men flera forskare tycker ändå den är tillräckligt intressant.

Stjärnor i SHGb02+14A-signalens väg

Trots att det är osedvanligt tomt på stjärnor i signalens väg finns det några stjärnor som inte är troliga kandidater som avsändare. Den närmaste L1159-16 ligger “bara” 14,6 ljusår från oss men är en pulserande dvärg som gör det svårt för liv att existera i sin omgivning. Den har däremot planeter runt sig som bekräftades år 2020. De planeterna skulle inte kunna hysa intelligent liv ännu mindre en civilisation. Nästa på tur som finns i signalens väg är binärstjärnorna G73-11A och G73-11B 106,1 ljusår från Solen. Sedan kommer G73-10 som ligger 108.7 ljusår bort och bara 3 ljusår från de två förra. Därefter är det långt till nästa stjärna som vi förmodligen helt kan bortse från. Alla dessa stjärnor är röda dvärgar. Men numera anses det att liv kan existera också runt röda dvärgar. Men två av dessa är binärstjärnor vilket betyder att de ligger mycket nära varandra och påverkas av varandras gravitation. Än så länge är det inte troligt att avancerat liv kan utvecklas under sådana omständigheter. Den säkraste kandidaten blir då G73-10 som ligger 108.7 ljusår bort.

Läs mer: Newscientist

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer