LIV I RYMDEN - Radiosignalen SHGb02+14A

Radiosignalen Wow

Den mest kända signalen man inte kan hitta någon naturlig källa till kallas “Wow-signalen” och togs emot år 1977 från Ohio State University’s “Big Ear” radioteleskop. Den kallas “wow-signalen” därför att forskaren som gick sitt skift skrev “Wow” ute i kanten på det utskrivna pappret över signalen.

Betydligt starkare än bakgrundsstrålningen

Signalen var 30 gånger starkare än rymdens bakgrundsstrålning och varade i exakt 72 sekunder på frekvensen 1420.4058 MHz och en bandbredd på mindre än 10 kHz. 1420 MHz är vätets frekvens och den frekvens man förväntar sig att meddelanden skickas på. Dock ligger frekvensen för denna signal 0.4058 MHz högre än vätets. Det kan bli så om föremålet det sänds från rör sig mot Jorden i en fart av ca 10m/s (=36 km/h).

Kommer från rymden

Teleskopet “Big Ear” förlitar sig på Jordens rotation för att svepa över himlavalvet. Om den hittar en signal kan den tas emot i exakt 72 sekunder med högre nivå i signalen vid början av den och en sänkning av signalen i slutet av den. Detta är exakt vad som skedde med “Wow”-signalen. Det betyder att signalen kommer från rymden och inte från någon källa på Jorden. Det har antytts att den ändå kan komma från Jorden eller från kometer osv. Allt detta avslås från forskare med vetenskapliga förklaringar varför signalen verkligen kommer långväga ifrån.

Tau Sagittarii 122 ljusår från Jorden

Riktningen för signalen är har spårats åt stjärnbilden “Skyttens” håll nordväst om den klotformiga stjärnhopen M55, 2.5 grader söder om femte-magnituden  och 3.5 grader söder om ekliptikanplanet. Den stjärna som ligger närmast till hands som signalen möjligen kan komma från är Tau Sagittarii 122 ljusår från Jorden. Denna stjärna är 16 gånger större än solen med en vikt på 1,25 gånger solen. Den har förbrukat en större mängd av sitt väte. Det är svårt att föreställa sig om liv kan utvecklas kring den stjärnan.

Upprepades aldrig

Tyvärr upprepades aldrig signalen trots att samma plats avlyssnades av flera andra teleskop. Därför döms den bort som inte möjlig att utreda av forskarna. Trots det säger många att detta är den starkaste kandidaten att vara från en främmande civilisation.

Sände signal åt samma håll

År 2012 sändes en radiosignal med 10.000 Twittermeddelanden åt samma håll som Wow-signalen kom. Signalstyrkan var ca 20 gånger starkare än den starkaste radiosändaren på Jorden. Om det finns en civilisation vid Tau Sagittarii kommer signalen att nå fram dit om ca 110 år. Styrkan i signalen lär då vara så svag att det vill till extremt känsliga mottagare för att kunna snappa upp den bland rymdend bakgrundsbrus av radiosignaler. Dessutom måste mottagaren vara igång för avlyssning i exakt rätt tid och vara riktad åt exakt rätt håll. Om de har en så bra teknik att de kan snappa upp signalen tar det ytterligare 122 år innan svaret kommer fram till oss. Alltså kommunikationstid på sammanlagt 244 år.

Uppdaterat

Från Astronomy. År 2013 sköts rymdobservatoriumet Gaia upp. Gaia skall kartlägga en stor mängd stjärnor runt Jorden för att bestämma position, avstånd och rörelse med en extrem noggrannhet. Till år 2020 hade Gaia kartlagt 1,3 miljarder stjärnor. Man kan exempelvis gör mycket exakta 3D-kartor av resultatet. Amatörastronom Alberto Caballero använde den extremt noggranna stjärnkartan från Gaia för att leta efter en stjärna som liknar solen i Wow-signalens sträckning. Han hittade 67 sol-lika stjärnor men bara en stjärna i signalens väg som exakt liknar solen. Stjärnan har det “enkla” namnet “2MASS 19281982-2640123”. Stjärnan ligger på ett avstånd av 1800 ljusår och den är så lik vår sol att den kan kallas tvilling. Om signalen är konstgjord och kommer därifrån kommer den utsända signalen som det står om här ovan komma fram dit om 1800 år. Det tar alltså 3600 år att få svar på ropet “Finns det någon där?”.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer