Firmabok

[Uppdateras inte längre]

FirmaBok är ett bokföringsprogram där fokus ligger på enkelhet. Mycket tanke har lagts ner för att det skall ta högts 10 minuter att förstå programmet. Debet och Kredit är borta liksom tankemödan kring vilket konto som skall användas.
Vid bokslut vägleds man fram tills man har Bokslutsunderlaget utskrivet som ligger till grund för deklarationen.
Programmet innehåller, trots sin ringa storlek, också en faktureringsdel.

För att programmet skall vara enkelt har en del begränsningar införts.

 • Endast enskilt företag
 • Max 3 miljoner i omsättning
 • Inga anställda
 • Kontantmetoden tillämpas
 • Förenklat årsbokslut tillämpas
 • Moms redovisas enligt bokslutsmetoden
 • Periodiseringar eller avsättningar går ej att göra
 • Debet och Kredit är borta liksom tankemödan kring
  vilket konto som skall användas.
 • Omvänd moms är lätt bokfört
 • Husavdrag (ROT och RUT) är väldigt enkelt att bokföra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedladdat
17731

Programmet går inte ladda ner men det kommer att införas snart!

 

 

VERSIONSHISTORIA

VERSION 140105
– Automatisk uppdatering avstängd en tid fram
– Kassan fixad, den balanserar inte vid sällsynta fall pga skräp i en variabel.
– Kontofördelning är felstavad, ändrad till Kontofördelning

VERSION 130224
– Tagit bort dialogrutan för fakturor om InternetExplorer
– Infört text i faktura som talar om att jämna kronor valts
– Momsrapport infört för den nya momsregeln
– Omkastat text vid första uppstart fixat

VERSION 121103
– Säkerhetskopieringsmetoden ändrad helt till en framtidssäkrad metod
– Säkerhetskopieringens återställning har ändrats till en delvis manuell metod
– Nedladdningsförfarandet har ändrats till en metod som är framtidssäkrat
– Algoritm som ändrar säkerhetsnyckel har ändrats för säkerhetskopiering
– Ny text infört i ROT-faktura ifall ROT-avdraget inte godkänns av Skatteverket
– Lagt till text i ROT-faktura om Skatteverket inte godkänner ROT-avdraget
– Lagt till text i omvänd moms-faktura om lagen om omvänd moms
– Lagt till samma antal fakturarader i omvänd momsfaktura som i vanlig faktura
– Fakturan har omarbetats helt. Den visas korrekt endast i FireFox av någon anledning
– Mallarna har ändrats för att passa den nya fakturan
– Om inte FireFox finns installerad på datorn öppnas fakturan i datorns standardläsare
– Grafikfel fixat vid reparation av filsystemet
– Betalningsuppdrag har införts i Fakturadelen
– Ändrat på grafiken i FAKTURA
– Bytt namn på html-fakturan till lyx-faktura

VERSION 121009
– Fakturagrafiken ändrad
– Första uppstartsförfarandet ändrad till en enklare metod
– Inloggningskravet är borttaget
– Ändrat lite i koden

VERSION 121008
– Ett allavarligt fel i första uppstart inträffade förra uppdateringen. Fixat!
– Hela första uppstartsmomentet är ändrat.
– Flera ändringar i koden har genomförts
– Snabbmanualtext har införts i Verktyg

VERSION 120925
– Ett fel i grafikhanteringen uppstod när startsidan lades till. Fixat!
– Ett minnesfel för en sträng resulterade i att belopp inte skrevs ut i kassaboken om kassaboken hade mer än -10.000kr i övrigt räknades allt rätt. Fixat!
– Har börjat uppdatera manualen

VERSION 120729
– Artikel hamnar för långt till höger i fakturan. FIXAT!
– Funktion för utjämnande priser har införts i fakturan
– Anteckningsbok har lagts till på förstasidan
– Länkar och lite annat har lagts till på startsidan

VERSION 120521
– Artikellista infört för faktura
– En Startknapp för återgång till förstasidan har införts

VERSION 120402
– Infört öresavrundning för fler konton
– Infört ‘just in time’ summering för Inkomst och Utgift

VERSION 120401
– Momsrutorna i både Inkomst och Utgift har gjorts ej editerbara
– Ändrat en del text i Inställningar
– Lagt till en funktion för utjämnande priser (ej samma som öresutjämning)
– Avmarkerade ovanstående funktion igen
– Ändrat lite text i ‘Faktura’.
– Tagit bort en kvarglömd funktion i ‘Inkomst’
– Infört ett öresutjämningsfunktion

VERSION 120129
– Glömde i förra versionen att lägga in 50% förinställt i Husavdrag. Fixat!
– Infört en funktion som raderar alla extrafiler i firmabokrooten
– Ändrat namn på några knappar i “Verktyg”
– Rättat stavfel “INGÅNDE” till “INGÅENDE”
– Infört en funktion som kan radera inaktuella kunder
– Infört in en varnare för max antal kunder

VERSION 120106
– Senaste uppdateringarna hämtas från hemsidan automatiskt och visas i FirmaBok när ny version finns att ladda ner
– Slutförandet med knappen “Saluför år xx” hängde sig ibland efter att skatt bokats ut. Fixat
– Utbokning inventarier hade ett uppdateringsfel efter utbokningen. Fixat
– Vid utbokning av inventarier fick inte utskriftrutan något verifikationsnr. Fixat
– Det kom med text i Betalningsuppdrag för husarbete som inte skulle vara där. Fixat
– Har tagit bort momsen i sammanräkningen av husavdrag. Momsen finns med längst ner.
– Lagt till möjligheten att kunna ändra husavdragets procentsats för framtidssäkring
– Lagt till husavdragsprocent under Verktyg/Inställningar
– Det blev fel under understa strecket i fakturan om inga företagsuppgifter matats in. Fixat.
– Ett felaktigt indrag i html-fakturan längst ner. Fixat.
– Det gick inte att fortsätta inventera på föregående inventering. Fixat
– Flyttat ‘temp’-filen för inventering från programroten till drive_info-mappen
– Vid ‘Spara’ och ‘Radera’ för Inventering har flödet ändrats så att man hamnar i ‘Verktyg’
– För ‘Inventera’ har ‘Radera’-knappen alltid gjorts aktiv
– Betalningsuppdraget för Husarbete innehöll ett stort fel. Fixat
– Fakturakoden strukturerad
– Betalda fakturor tas inte med längre i listan vid “Inkomst”.
– Bokföringsuppdrag har samma serienr som fakturor. Nu har den också fått tillägget ‘_BU’
– Minskade ner koden för fortskridandefältet
– Fixade ett grafikfel för comboboxen för fakturor
– Säkerhetsbackuppen fungerade i bakgrunden. Är nu upplyft för att visualisera kopieringen. Nu kan man se om kopieringen lyckades
– Ej betalda kundfakturor för nästkommande år hamnade beloppet på nästa rad i listan Eja betalda kundfakturor
– Slutförandets meddelande rutor fungerade inte korrekt. Fixat.
– Ett nytt meddelandefönster är infogat under Slutförandet för att förenkla
– Har ändrat så att användarkod och lösenord bara behöver skrivas in en gång
– Har fixat så att bat-filen raderas efter användning
– Ett fel uppstod i kundlistan när kund hämtas från faktura till inkomst. Fixat.

VERSION 111123
– Stängknappen ändrad. ‘Ångra’ finns nu med som val
– Radbytefel i FAKTURA tele/mail fixat
– Inkomst-hämta faktura Röda fortskridandefältet stäng inte av. Fixat.
– Val av kund när redan en kund valts fungerade inte. Fixat.
– Om inget matats in i “Verktyg Faktura” hamnade skräp där. Fixat.
– “Antal” i faktura har ändrats så att också “komma” kan användas
– “Antal” i faktura har fått utökat inmatningsfält
– Fakturhananteringen har ändrats. Den “riktiga” fakturan är nu html-versionen.
– Knapparna på Faktura-sidan har flyttats om ooch ändrats
– Fakturan har fått en grafisk bild som kan editeras efter smak och tycke.
– Ändrat höjden på “hämta faktura comboboxen”. Gick ner i ramen.
– Lagt till funktionen “Rita faktura” där man kan rita om en befintlig fakturamall
– Lagt till funktionen “Hämta Mall” där man kan ladda ner en valfri fakturamall
– Lagt till en ny sida på nätet där mallar kan laddas ner
– Lagt till en röd ram runt Fakturaknappen så att det poängteras att fakturan öppnas med den

VERSION 111002
– Markeringarna (=?) för Onlinemanualen flyttade till bättre plats

VERSION 110927
– Användargrafiken är ändrad en hel del
– Ändrat så att längre (40 tecken) kund tel.nr och mailadress får plats
– Förlängt inmatningsfälten under Verktyg kunder
– Alla sub-manualer är borttagna
– Byggt om fortskridandefältet (Progressbar)
– Inmatning av företagsuppgifter avslutas vid spara på Verktyg huvudsidan
– Inmatning av fakturauppgifter avslutas vid spara på Verktyg huvudsidan
– Texten i ett meddelandefönster ändrats
– Inmatning av ‘Reg ingående balans’ avslutas vid spara på Verktyg huvudsidan
– Ett nytt dialogfönster har införts för ‘Reg ingående balans’ när det skall sparas i Kassan
– Lite småsaker har ändrats

VERSION 110817
– FirmaBok hittade inte beloppet i fakturan, Fixat!

VERSION 110731
– Automatisk versionskontroll har införts
– Nedladdning av ny version sker direkt från FirmaBok
– Särskild rutin skapad för att skapa ny mapp, drift_info, och flytta filer till mappen drift_info. Där placeras alla filer som inte är bokföringsårsberoende
– För många tecken kan matas in i fakturainfo. Fixat.
– Företagsinfo i fakturafoten har lyfts upp och utökats.
– Undre gruppen av text i fakturan har tagits bort.
– I fakturaverktyg har undre textgruppen tagits bort.
– Faktura. Kundradernas antal tecken är utökat från 16 till 21.
– Kundens mailadress har flyttats till rakt under övrig kundinfo i fakturan.
– Faktura foten har gjorts om med mer företagsfakta.
– Kundens telefonnr har införts i fakturan
– Kundinmatning har redigerats som med fakturan
– En funktion som stoppar fakturor med 0kr
– Kundens Tel o mail flyttats på fakturan.

VERSION 110530
– Fel i Rensa-funktionen har rättats.

VERSION 110426
– Delat på “Inställningar” till “Inställningar” och “Kopiering”
– Infört val av moms under “Inställningar”
– Infört en kontroll så att rätt moms valts
– Omarbetad manual för 110426
– En bugg som hindrade Slutförandet är fixat

VERSION 110416
– Rensat i koden
– Rättat till ett fel i kassaboken

VERSION 110406
– Infört en rutin som raderar faktura.html-filen.
– Tagit bort en utvecklingsrutin som glömdes i förra versionen
– Rensat i koden

VERSION 110401
– Fixat Import av balans. Kanpparna gråades i kassan.
– Fixat ver.nr som inte ökade med i efter Import Balans.

VERSION 110328
– Fixat ett fel i sammanräkningen av utgift omvänd moms
– Ställt in så att högre inkomst eller utgift än 1.000.000 kr inte går.

VERSION 110323
– Infört möjligheten till “omvänd moms” vid inköp av byggtjänst
– Laggt till nya val av faktura för omvänd moms
– Laggt till möjlighet till Husavdrag (Rot- o Rutavdrag) genom fakturan
– Laggt till ny text i fakturan
– Gjort “översikt faktura” helt synligt
– Flyttat “översikt faktura” till vänsterkanten
– Laggt till olika sätt att öppna fakturan
– Laggt till lite olika typer av faktura
– Ändrat i inkomstfunktionen så att markören placeras på inkomst netto när ingen moms används
– Ändrat så att kontot “omvänd moms” sätts automatiskt när fakturan inte har någon moms noterad
– Ändrat logaritm för sökning av summa och moms
– Tagit bort förinmatad fakturatext
– Fixat ett fel i ändringskontrollen
– Laggt till en funktion så att uppdatering av pågående bokföring kan göras utan att påverka pågående bokföring
– Rensat lite i koden som nu börjar bli ofantligt stor

VERSION 110131
– Infört en begränsning i filkollen så att listan för verifikationer i kassan kan komma igång utan felmeddelanden.

VERSION 110129
– Ändrat säkerhetskopieringen så att kopian hamnar i C-roten om inget val görs.
– Ändrat i balans när inreg av konton görs så att inreg. läggs på respektive konto.
– När “Rensa” användes i “Inkomst” fick datum “xxx”. Fixat!
– En del verifikationer gick inte att skriva ut för att det var ett mellanrum för mycket. Fixat!
– Tagit bort en snabbmanual (gult fält i programmet) som inte gav rätt instruktioner.
– Lagt in länkar för Online-manual
– Tagit bort rester av manualkod
– Fixat så att hämtade kunder läggs in i editrutorna utan att trycka Enter
– Fixat 1 kundhämtarrutin i stället för 3 st samma rutiner
– Tagit bort funktionanrop för kundhämtarfunktionen där de inte gjorde nytta
– Fixat ett fel i återställningen efter ett fel som uppstår om programmet stängs av i Kassan innan någon momsregisterats i kopian.
– Fixat så att bokföringen återställs om FirmaBok stängs av felaktigt utan att använda Stäng-knappen.
– Bytt ut alla spaltuppställaren till en nyare variant.
– Vid förändring av kod uppstod ett fel i kassadelen som nu är fixat.
– Ett fel i säkerhetskontrollen är fixad
– Särskild lista bara för Kassaverifikat är nu ordnad
– Utskriftrutin för Kassaverifikat ordnad
– Introduktionen ändrats genom att slutet flyttats tillbaka ett steg till ‘Välj år’.
– Ändring av text i Introduktionen
– Fixat en bugg när utbokning av inventarier görs
– Möjligheten tilll brutet räkenskapsår är infört

VERSION 101129
– Tagit bort texten “En inventarieutbokning som raderas får texten’RADERAR’ och ett ‘+’ före talet”
– Lagt till datum till texten “utbokat” i inventeringslistan
– Beloppet kom inte med för utbokat i inventeringslistan. Fixat!
– Lagt till försäljning av inventarier i inventarielistan
– Rättat överskriften i listan Kundfordringar
– Rättat överskriften i listan Leverantörsskulder

VERSION 100831
– “PassKod” är ändrat till “LösenOrd”
– Startmanualen har fått lite ändrad position
– Ändrat så att år inte är aktiverat när det skapats men inte aktiverats.
– Ändrat Momsskilland till Momsskillnad
– Lagt in NE-koder och BAS kontonr i ‘Reg Ingående balans’.

VERSION 100515
– Infört valmöjlighet om säkerhetskopia skall göras.
– Omfattande förändring av grafiken är genomfört.
– Subhjälpfält ät tillagt
– Gråat kundinmatningsfälten “Visa”
– Fixat ett fel som inte laddade in kunders adresser mm
– Infört markörflyttning med Tab
– Rensat i koden
– Fixat ett fel i Inkomst hämta kunder
– Inventeringslogaritmen ändrad. Förut sparades det vid varje
inmatning. Nu sparas det bara när knappen “Spara” används.
– Progressbar ändrad till en egen konstruktion
– Ändrat säkerhetskopieringen så att mellanrum och Svenska
tecken fungerar.
– Bokslutsunderlaget ändrat så det bättre stämmer nätdeklarationen.
– Högerklickmanualen borttagen. Skall ersättas av on-line manual.
– Leverantörsskulder och Kundfordrans moms är numer också indelad
med de andra momsuppgifternas procenttal.
– Import av föregående års balans och moms är nu möjligt.
– En liten upprensning av koden minskade programets storlek.
– Ändrat så att comboboxinnehåll hämtas utan Entertryck.
– Fixat så att “Spara”-knappen inte syns förrän det finns belopp.
– Ändrat så att Fakturadressaten hamnar rätt i “Inkomst”.

VERSION 100414
– Manual i kassan ändrad så den fungerar
– Säkerhetskopieringsystem fungerade inte så bra. Är nu helt omgjort.

VERSION 100409
– Säkerhetskopieringsystem är klart.
– Ändrat på “Inventering” så det går att gå ut därifrån utan
inventerat.
– Lagt till text hur man går ur Inventeringssidan.
– Fixat så stängknappen gråas när markören gått ner på RTF-bladet
– Fixat så stängknappen avgråas när inventering slutförts

VERSION 100309
– Skapat en algoritm för att kunns skriva ut enstaka verifik-
ationer
– Skapat inmatningslist för verifikation som skall skrivas ut
– Skapat en rutin som lägger in sist använda verifikationsnr i
printlisten
– Ordnat så att alla verifikatlistor skrollar längst ner efter
utskrift
– Rättat till så att printöverskrift svärtas vid utskrift
– “faktuadatum” har ändrats till “fakturadatum”
– Ändrat så att Kassaboken inte får radbrytningar vid utskrift

VERSION 100301
– Ändrat texten “Avskrivning 5000” till “med avskrivning” i
Bokslutsunderlaget.
– Ändrat raderad utbokning i INVENTARIELISTA för gämna rader
– Lagt till en kontrollfunktion så att det inte går att radera
större inventarieutbokat belopp än vad som finns.
– Rättelse av Inventarie utbokning fungerade inte. Är nu rättad.
Texten “+r är en rättelse” är ändrad till :
“En inventarieutbokning som raderas får texten’RADERAR’ och
ett ‘+’ före talet.”
– Tagit bort varningen om man är på annat år än verkligt och
bokför.
– Ändrat så att Listan för leverantörsskulder och
kundfordringar stängs om man går därifrån utan att
trycka på spara.
– Flyttat “+r är en rättelse” från Bokslutsunderlaget till
Inventarielistan
– Skrivit om inledningsmanualen och ändrat font mm.
– Ändrat text i manualen i Slutförandet för inventering.
– Ändrat text i en meddelanderuta
– Bytt namn på knappen “Spara” i Inventering till “Slutför”
– Bytt namn på tillhörande funktion
– Ändrat i Dr Hjälp-manualen för Knappen Slutför i Inventeringen
– Byt namn på “Rensa”-knappen till “Radera”
– Infört en funktion där det frågas om man verkligen vill radera
– Bytt namn på tillhörande funktion
– Ändrat så att alla knappar är gråade under inventering
– Ändrat så att inventeringsdokumentet raderas från disken
– Ändrat i Dr Hjälp-manualen för Radera i Inventeringen
– Tagit bort meddelandet att behörighetskoden var rätt
– Rättat datumvisning för verifikation i Bokslutsunderlaget
Sista siffran kom ej med.
– Lagt till överskriftsår i Bokslutsunderlaget
– Justerat texten i “Dr Hjälp” Manual 3
– Justerat texten i “Dr Hjälp” Manual 5
– Justerat testen i Meddelande för slutförandet. Samma ord två ggr
– Tagit bort strängar och variabler som inte används
– Rättat stavfel:
Leverrantörsskulder Årets
Leverrantörsskulder Föregående års (- fr.årets)
ÅRESTS RESULTAT
– Ändrat hur verisionnr skriv ut
– Tagit bort strängar och variabler som inte används

 

12774 Nedladdningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer