2010-08-08 — Väggsolfångare 12 m2

Jag kom på idén att värma torpargrunden med solfångare på vintern. Då krävs det att solfångaren står upp i 90 graders vinkel för att fånga upp solen som ligger lågt på himlen. Solfångaren är en så kallat luftsolfångare på 12 m2 som värmer luft som transporteras ner i grunden med en kraftig fläkt. Så här tänkte jag bygga den efter flera timmar vid skrivbordet:

 

Planen

Väggen är gavlen på garaget som är klädd med träpanel.

 

 

Panelen och alla lister bortplockade. Bara asfaborden är kvar.

 

 

Det rödaktig nertill är  med vävlim pålimmad bastuplast. Det är en plast som tål långt över 100 grader värme.

 

Bastuplasten monteras också överst.

 

 

En ram monteras av trä.

 

Två träribbor monteras i mittpartiet.

 

 

 

Slofångaren delas av i två halvor med en öppning mellan dem nertill.

 

 

Ytterkanter monteras.

 

 

Hål tas upp till insidan av garaget och ventiler monteras över hålen.

 

 

Under ventilerna monteras styrlister så att luften sprids också ut mot sidorna.

 

 

En stödlist för plåt och glas monteras underst.

 

 

Över det som monterats tills nu monteras korrugerad svart takplåt som blir kollektorn. Ytan mellan plåten och undersidan är där luften rör sig och värms upp.

 

 

 

Kolektor två monterad. Lägg märke till att delningen i solfångaren inte ligger helt i mitten. Det görs så för att listen skall hamna på en lägre del av plåten.

 

 

Tredje kollektorn.

 

 

Sissta kollektorn på plats.

 

 

Runt allt detta monterar vi en ytterram.

 

 

Reglar som glaset skall ligga på monteras.

 

 

Listerna som håller glaset målas mattsvart.

 

 

Första glaset sätts på plats och därefter följer de andra glasen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sista glaset sätts på plats.

 

 

Lite beskrivning i detalj hur konstruktionen ser ut

Här ser vi hur kollektorns placering i konstruktionen.

 

 

Här ser vi att avståndet mellan glas och kollektor ligger på 28 till 48mm. Idealavståndet är 35mm enligt forskning på området. Avståndet mellan kollektor och baksida är också 28 till 48mm. Där finns inget idealavstånd vad jag vet.

 

 

Bygget

Panel och reglar rivs ner.

 

 

 

Så, nu var det gjort!

 

 

 

 

Vi isolerar fönstren så att värme inte läcker ut.

 

 

 

 

Fram med vävlimet!

 

 

 

 

Vi limmar fast bastuplast. Den plasten tål över 150 graders värme.

 

 

 

 

Nu var det klart!

 

 

 

Vi börjar med reglarna längst ner som vi beskrev på skisserna ovan (men inte i den ordningen).

 

 

 

Reglarna i mitten har monterats.

 

 

 

 

Reglarna ovanpå har monterats.

 

 

 

 

Här har också sidoreglarna monterats. I skisserna monterdes de var för sig men det gick inte göra så i verkligheten. De fick först sättas ihop och sedan monteras på väggen.

 

 

 

 

Hål har tgaits upp för till och frånluft. Här läggs silikon ut som tätning för det som skall moneras i hålen.

 

 

 

Hålet till höger är luftintaget till husets ventilation. Den går in där och passerar en värmeväxlare som jag beskriver på annan plats på denna hemsida.

 

 

 

Nu har ventilen moterats på utluften.

 

 

 

 

Stilstudie på nära håll.

 

 

 

Här har samma sak gjorts med inluften på andra sidan.

 

 

 

 

Båda samtidigt på samma bild.

 

 

 

 

Nu tätar vi alla springor och öppningar där luften skall passera.

 

 

 

 

Här är ena sidan tätad.

 

 

 

Tätningslist för korrugerad plåt läggs ut.

 

 

 

 

 

En rulle liggunderlag har köpts in.

 

 

 

De måttas och klipps ut.

 

 

 

 

Här monteras de utklippta liggunderlagsremsorna för att hålla värmen kvar på insidan.

 

 

 

 

De skall monteras runt om hela.

 

 

 

 

Här ser vi hur det är monterat.

 

 

 

Undersidan.

 

 

 

 

Lite närmare.

 

 

 

 

Nu skall vi mäta ut var det skall sågas.

 

 

 

 

Här sågar vi med en sticksåg. Det gick förvånansvärt bra (använde metallsågblad).

 

 

 

 

Första plåten uppsatt, Det är mellan bastuplasten och plåten som luften värms upp medan den strömmar förbi i hög fart.

 

 

 

Från andra sidan.

 

 

 

Andra plåten uppe.

 

 

 

Så här skruvar man fast plåten i skarvarna. Innan det skruvas fast har silikon lagts dit för att täta.

 

 

 

 

Nu har vi nått mitten.

 

 

 

 

Här ser vi att luften kommer att tvingas ner för att passera där öppningen är.

 

 

 

 

Nu börjar vi närma oss andra sidan.

 

 

 

 

Nu har vi nått fram till andra sidan.

 

 

 

 

Nu skall det isoleras på plåtens sidor…

 

 

 

 

.. så här.

 

 

 

 

Dubbla lager blir det.

 

 

 

 

Blir bra det där.

 

 

 

 

isoleringen sätts fast genom att klämma plåten mot dem.

 

 

 

 

Nu var det klart.

 

 

 

Blir bra!

 

 

 

Här ser man hur plåten klämmer på isoleringen.

 

 

 

 

Under- och övertill fogar vi så det blir tätt.

 

 

 

 

 

Så här snyggt blir det.

 

 

 

 

Vi tätar också plåtarnas skarvar en gång till (är redan tätade mellan plåtarna innan de skruvades fast).

 

 

 

 

Snyggt!

 

 

 

 

 

Även skarven överst tätas.

 

 

 

 

Nu börja det se bra ut. Plåten kallas kollektor på solfångarspråk.

 

 

 

 

Fram med nya reglar.

 

 

 

Vissa av reglarna blir av tryckt virke.

 

 

 

 

Nu monteras de.

 

 

 

 

Reglarnas skarvar tätas så de inte läcker luft.

 

 

 

 

Regeln underst skall hålla glaset på plats så det inte glider ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglarna som glaset skall ligga på skruvas fast.

 

 

 

 

 

 

 

 

Första regeln på plats.

 

 

 

 

 

Alla vertikala reglar på plats

 

 

 

 

En mindre regel för denna plats.

 

 

 

 

En stilstudie.

 

 

 

Mer isolering på plats som jag inte kunde lägga dit tidigare.

 

 

 

 

Ytterligare tätningsband.

 

 

 

 

Så här blev det.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu skall det målas med en helmatt färg. Bengalack är den mattaste färgen som finns att köpa (tror jag).

 

 

 

 

Nu målar vi.

 

 

 

 

 

 

 

Nu är det helt matt.

 

 

 

 

 

Glaset.

 

 

 

Första glaset skall monteras. Bäst att skydda fingrarna, glaset är vasst.

 

 

 

Första glaset på plats. Ett misstag jag gjorde var att använda genomskinlig silikon. Det syns för mycket. Skulle valt svart silikon.

 

 

 

 

 

 

Andra glaset på plats.

 

 

 

Många glas på plats.

 

 

 

 

 

Nederdelen är klar.

 

 

 

 

 

Den övre delen av glaset kan inte ligga mot det undre glaset. Då skulle glaset gå sönder. Därför skall en halvhård plastlist läggas på plats ovanpå de glasen undertill.

 

 

 

 

 

När plastlisten är på plats börjar vi montera de övre glasen.

 

 

 

 

 

 

Nu är alla glas på plats.

 

 

 

 

En stilstudie.

 

 

 

 

 

Från andra hållet. Här ser man hur fult det blev med “genomskinlig” silikon. Den är inte genomskinlig när den torkat, den blir mjölkvit (nästan).

 

 

Här ser man den mjölkvita silikonen som skall vara genomskinlig.

 

 

 

 

Skarvarna är fula utan mjölkvit silikon och det skall vi avhjälpa med denna.

 

 

 

 

En speciell svart tejp som skall hålla färgen även i solen (vilket den inte gjorde efter några år i solen).

 

 

 

 

Tejpar.

 

 

 

 

 

 

 

Så, nu är det snyggt!

 

 

 

 

 

Monterar rören som skall leda ner den varma luften i torpargrunden.

 

 

 

 

 

Där skall hålet ligga! Har inga bilder på hålet jag gjorde över dörren. Röret går igenom väggen från arbetsrummet och bort mot fläkten som står nära utgången i garaget.

 

 

 

 

 

 

Här har jag redan gjort hål ner i grunden. röret går in i grunden och vidare bort till vattentanken där röret kopplas in på värmeväxlaren.

 

 

 

En böj och ett rör uppåt. Skall skjutas in närmare väggen.

 

 

 

 

Här är den rätt placerad nu.

 

 

 

 

Fläktens inlopp. Fläkten är ganska kraftig. Den kan blåsa 400m3 luft i timman.

 

 

 

 

 

 

Fläkten skall monteras så inte vibrationer sprider sig i huset. Jag har testat med att hålla den mot väggen när den går för fullt. Den vibrerar väldigt lite men det hör mycket inne i huset ändå. Därför blir det en vibrationsdämpande montering.

 

 

 

 

 

 

 

 

På röret monteras en stor rörklämma som spänner fast avkapade cykelslangar.

 

 

 

 

 

Klämmor klämmer fast slangarna också på fläkten.

 

 

 

 

Här ser vi tanken med upphängninegn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fläkten testas. Fungerar fint. Inget hörs där inne.

 

 

 

 

Kollar värmen som blåser igenom röret.

 

 

 

 

Jag blir förvånad att värmen bli så hög med detta vädret på utsidan. tänk att fläkten blåser igenom 80 liter luft i sekunden ändå hinner detta väder värma upp luften till över 40 grader. Imponerande!

 

 

 

 

Nu är det mörkt ute men fortfarande värms luften upp. Kan undra vad det beror på? Lärde mig sedan att det är värmestrålningen från den uppvärmda marken som värmer luften i solfångaren. Ute är det 6 plusgrader och mörkt.

 

 

 

 

Så här mörkt är det ute.

 

 

 

 

Nästa dag är det nära regn och lite mörkt ändå blir det 31 grader varm luft från solfångaren.

 

 

Så här såg det ut. 5-6 grader varmt.

 

 

 

 

Upptäcker nu ett problem. Det blir en massa kondens på insidan av glaset där luften står stilla. Fick senare reda på att det är silikonet som avger fukt när det härdar.

 

 

 

Oj, 62 grader och hur ser det ut ute då…

 

 

 

 

…. så här! Hur kan det bli 62 grader i solfångaren med detta vädret. Det känns svinkallt ute och solen lyser bara lite då och då.

 

 

 

 

Luften in till solfångaren tas på insidan av väggen. Det är helt nödvändigt att man gör så för annars finns det riks för att det blir fukt i väggen eftersom jag limmat bastuplast på utsidan mot väggen. Eftersom inluften sitter i garaget/arbetsrummet förvärms luften.

 

 

 

 

Så här har jag kopplat termometern.

 

 

 

 

Jag skall ha dubbla hål för enkelt rör med en fläkt räcker inte när det är som varmast.

 

 

 

 

Så där ja! tyvärr har jag inga bilder på när detta är inkopplat.

 

 

 

 

Nu skall vi fixa en termostat som startar fläkten vid 30 grader i slofångaren.

 

 

 

 

 

Elen är kopplad. denna bytes ut efter ett par år till en elektronisk som sitter direkt i en kontakt.

 

 

 

 

Givaren sitter in i röret och ut i solfångarens övre del.

 

 

 

 

 

 

Nu är det lite sol ute och då når vi 69 grader.

 

 

Nej, 70 grader.

 

 

 

 

Så här ser det ut på utsidan…

 

 

 

… och grannens hus skuggar solfångaren efter 16:00.

 

 

 

 

Trots så sent på dagen på förvinter med skugga på solfångaren når den upp till 72 garder…

 

 

 

..och ute är det minus 6,4 grader. Inte dåligt pinkat!

 

 

 

Så här ser det ut ute!

 

Senare tidigt nästa vår nådde temperaturen upp till över 90 grader. Jag stängde av fläkten för att se hur varmt det kan bli i solfångaren innan det planar ut. Alltså när den läcker ut lika mycket värme som solfångaren kan nå upp till. Det vet jag nu, det är hela 130 grader. Otroligt!!!

 

Misstag

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer