VÄRMEACKUMULATOR - 3. Värmeackumulator 6000 liter

2010-10-29 — Värmeackumulator 6000 liter

Rtitningar

Jag ritade först upp huvuddelarna av ackumulatorn. Det jag tänker på är det som måste bli riktigt stabilt, dvs botten. Botten består av en träram av tryckt 160×45 mm reglar. Ramen blir 2400 x 2000 mm. Reglarna får inte stå direkt mot marken för att inte kylas ner. Därför anbringas 42 st 10 mm gängade stänger 50 cm långa på varje plats där reglar träffar mot varandra. Se bild nedan. Det utgrävda schaktet som stängerna skall stå mot läggs en betongplatta under varje stång.

VÄRMEACKUMULATOR - 3. Värmeackumulator 6000 liter

 

Ovanpå ramen läggs sedan betongplattor för att gummiduken som skall användas ligger plant och stabilt. Bottenplattan under betongplattorna sprutas sedan med skum. Man lyfter betongplatta för betongplatta och sprutar 3 stora burkar under varje platta. När det är klart står plattan på 500 mm skumisolering.

VÄRMEACKUMULATOR - 3. Värmeackumulator 6000 liter

 

När bottenplattan är klar byggs väggarna upp av likadana betongplattor som bottenplattan.

Innersidan där hålen för värmeväxlaren syns. Bilden under ser vi hålen för in och utlopp för uppvärmning av tanken. Det stora svarta är inspektionsluckan.

VÄRMEACKUMULATOR - 3. Värmeackumulator 6000 liter

 

 

 

Sidorna ser ut som nedan.

VÄRMEACKUMULATOR - 3. Värmeackumulator 6000 liter

 

 

Skiss över tanken med väggar. Det småstreckade är gummiduken invikt i tanken.

 

 

 

 

 

Gummiduken viks in i tanken så här:

 

 

 

 

När duken vikts in i tanken viker man flikarna inåt i tanken.

 

 

 

När man vikt in flikarna i tanken viks de sedan ut mot långsidorna med silikon på långsidorna så att duken fastna där.

 

 

 

I överkant på tanken viks gummiduken över kanten.

 

 

Ovanpå tanken placeras en OSB-skiva som innan den placeras där kläs med en gummiduk som skall vändas mot tanken insida. På ovansidan sticker man ner ett luftningsrör mot tankens insida.

 

 

 

Kopplingsschema för det elektriska.

 

 

 

 

Bygget

 

Tanken skall byggas ner i torpargrunden som på större delen har ståhöjd. Det är normalt tomt i grunden men här har jag burit in en massa byggmaterial som skall användas för tankbygget. Platsen för tanken är bortom och bakom lampan som lyser starkt. Där ser man en liten naturligt lägre yta än resten.

 

 

 

 

Lite närmare ser det ut så här.

 

 

 

 

Lite närmare till.

 

 

 

 

Fuktspärren mot marken har tagits bort och grävandet har börjat. Ungefär 4 m2 material skall grävas bort.

 

 

 

 

Nu är det färdiggrävt och en fuktspärr har placerats i hålet.

 

 

 

 

Nu skall bottenytan tillverkas.

 

 

 

 

Några av reglarna är klara med påskruvade fästen i ändarna.

 

 

 

 

Första regeln på plats. Reglarna hålls upp i inledningsskedet av reglar mot marken.

 

 

 

 

När den andra längsgående reglen är på plats monteras de tvärgående reglarna.

 

 

 

 

Första sektionen klar. därefter fylls det på med de andra sektionerna tills det är klart.

 

 

 

 

Bottenstommen är klar och jag testar lite med plattorna om måtten stämmer mm.

 

 

 

 

De gängade stängerna skall kapas till.

 

 

 

 

Den lilla kapen fick jobba på högvarv. Muttrarna skruvade på plats innan det kapades så slapp jag slipa kapändarna för att få på muttrarna.

 

 

 

 

Hål borras i reglarna rakt igenom där den gängade stången skall gå ner till marken. Här visas det på en provbit.

 

 

 

 

 

 

Alla stänger är nu placerade i de förborrade hålen och reglarna som höll uppe ramen är bortplockade. Det blev 50 stänger på plats när jag var klar. Tanken kommer att väga ca 7 ton. det innebär att varje 10mm stång bär upp 7000/50= 140 kg. Skummet som sprutas in under kommer att hjälpa till med att hålla tanken på plats så den inte sjunker ner i marken.

 

 

Plattorna har börjat läggas på plats. Innan de läggs på plats förfylls undersidan av skum. Sedan läggs ytterligare ett skumlager på plats innan plattan läggs på. Skummet fyller alltså hela underredet och ca 50 cm utanför på sidorna och ända upp till plattorna.

 

 

 

Tog bort en platta som kommit snett. Fick såga under för att få loss den från skummet.

 

 

Nästa klar

 

 

 

Klar med botten.

 

 

Nu skall väggarna bygga ovanpå bottenkonstruktionen. Väggarna limmas fast.

 

 

 

 

 

Nu när väggarna är uppe skall serviceluckan såga upp. har börjat med översta såglinjen. Det syns om man tittar noggrant. Det rycker otroligt när man såga i betong i ett slutet utrymme.

 

 

 

 

Serviceluckan är klar

 

 

 

 

På sidan högst upp har första stödregeln monterats med plugg i plattorna. Den är inte kraftig för på den skall locket också skruvas.

 

 

 

Innuti tanken.

 

 

Hålen borras för till- och från lopp.

 

 

 

 

Tillvatten. Det är där uppvärmt vatten skall pumpas in.

 

 

 

 

 

Frånvatten. Det är härifrån vatten pumpas ut som skall värmas upp.

 

 

 

 

Duken görs klar som skall kläs i tanken. Jag köpte 120 m2 duk av en byggare som fick duken om han plockade upp den från en konstgjord sjö. Jag ringde Trelleborgs gummifabrik och frågade vad det är för duk. De sade att det är EPDM-gummi och kommer att finnas kvar långt efter att huset inte längre finns kvar. Den tål temperaturer från minst 100 minusgrader upp till mer än 200 grader. Jag betalade 800 kr för 120m2. Killen på Trelleborg var tyst en lång stund, sedan sade han att en sådan stor yta av det gummit skulle de ta minst 50.000kr för….före moms. Ibland får man vara glad!

 

 

 

 

Jag undersökte om det stämmer killen sade och gjorde några tester. Jag kokade en bit av duken i två timmar i garaget. Det kokade så det skvätte över.

 

 

 

 

Jag tog upp biten och drog i den med två tänger åt var sitt håll. jag använde en exakt likadan gummibit som inte kokats och drog i den på samma sätt. Jag upplevde ingen skillnad alls. Killen ljög inte!

 

 

 

 

 

Alla skarvar fogades för att få bort skarpa kanter.

 

 

 

 

 

Alla borde någon gång baxa in 100 kg gummiduk i en tank genom en lite lucka. Mer behöver inte upplevas.

 

 

 

 

Här ligger nu gummiduken inne i tanken. Gummiduken som jag drog in i tanken genom serviceluckan väger säkert 100 kg och är otroligt otymplig. Den fastnar precis överallt och böjer sig av sin egen tyngd tvärt över kanter mm. Det tog mer än två timmar att få in den i tanken och några liter svett. Sov gott den natten!

 

 

 

 

 

Nu börjar uppsättningen. Otroligt tung det också!

 

 

 

Klart!

 

 

 

 

Jag sprutade på utanför med fogskum upp en bit på understa plattan. Dels för att mineralullen sedan inte skall stå direkt på marken och dels för att understa plattorna inte skall ge vika. Mer om att ge vika lite längre fram.

 

 

Lite mer än två sådana här skivor går åt till taket på tanken.

 

 

 

Här har jag lagt upp skivorna ovanpå tanken.

 

 

 

Här ser man inuti tanken att det är två hela skivor och en remsa i mitten.

 

 

 

Duken som skall ligga under skivorna drar jag in från tankens framsida och över till baksidan. Det tog ett par dagar. Det är verkligen tungt att jobba med stora ytor gummiduk.

 

 

Nu är duken på plats. Jag har också satt in kamröret för att se hur det passar. Den är upphängd i två brädor med en överliggare. En av bräderna syns på bilden.

 

 

Man ser att duken hänger ner från taket.

 

 

Duken skruvas fast med storskallade skruvar. Varje skruv silikonas innan den skruvas fast och efter den är fast skruvad. Här ser man hur röret är upphängt tillfälligt. Kommer mer om röret längre ner.

 

 

Gummiduken sticker ut lite under skivorna på utsidan.

 

 

 

På insidan av tanken sprutar jag silikon mellan skivorna och översidan av tanksidorna.

 

 

 

På utsidan drar jag sedan tätt med skruv ihop taket med tanksidorna. Här kan man se hur silikonet tränger ut när skivorna pressas mot kanten. När det torkat är taket klart.

 

 

 

Nu skall jag dra in rören i tanken. Först klipper jag ut en rund bit av gummi och klipper ut ett för litet hål.

 

 

Gen det lilla hålet trycker jag sedan igenom röret. På så vis tätar det runt röret.

 

 

Här letar jag efter hålet jag borrade igenom tanken.

 

 

 

Börjar klippa upp ett för litet hål här också.

 

 

 

Nu skall jag pressa röret igen om det lilla hålet.

 

 

När röret är på rätt plats limmar jag den runda gummiduken som jag tidigare tryckt röret igenom.

 

 

När den är limmad fast kletar jag ut en del på utsidan rakt över alla skarvar.

 

 

 

Här har jag klippt ut gummiband som skall läggas över skarven för att täta ännu bättre och göra tätningen hållbar över tid.

 

 

 

 

 

 

Också här lägger jag på ett lager utanpå för att kanterna skall täta.

 

 

 

 

 

Här är röret på andra sidan en bit upp i tanken också monterad och tätad.  På det röret skarvar jag sedan på en bit så att röret når in till mitten av tanken.

 

 

50mm rör kommer att föras in i tanken. Det övre röret går in till mitten av tanken medan det under går in ca 20 cm. Detta för går ca 20 cm in i tanken. Det är härifrån vattnet kommer att pumpas ut.

 

 

En förgrening till utjämningstanken på 200 liter. När vattnet värms upp ökar vattnets volym och den volymen måste ta vägen någonstans. Det är till den blå tanken vattnet kommer att bege sig. När vattnet kallnar kommer volymen att minska vilket medför att det blir ett undertryck i tanken som drar tillbaka vattnet från den blå tanken ingen.

 

 

 

 

 

På dessa bilder ser man också att jag börjat bygga färdigt serviceluckan också. En del stödreglar är uppsatta. Det visade sig senare att jag kalkylerat fel vad det gäller stödreglar och bultar. Fick det skrivet på näsan den hårda vägen. Kommer till det senare.

 

 

 

Invattenröret är monterat. det går in till mitten av tanken.

 

 

 

 

Invattenrörets förgreningar är monterade.

 

 

 

 

Innan vi går vidare skall sensorerna monteras. Jag dränker dem först i silikon för att de skall vara täta. de var redan innan avsedda för vatten men man kan inte vara för noggrann.

 

 

Här har jag trätt in sensorerna i tanken genom utvattenröret.

 

 

Den ena hänger jag i taket på tanken.

 

 

 

 

Den andra limmas på golvet en liten bit upp.

 

 

 

 

 

Jag kommer att placera temperaturcensorer inne i tanken. En högst upp och en längs ner dock skall ingen ligga mot golv eller tak. De kommer att gå in genom 50 mm rören som egentligen är till för vatten. jag försöker undvika att göra fler hål än de fyra som jag måste ha.

 

 

 

 

 

Här kopplar jag in min egenkonstruerade grunka. Kablarna som kommer ut från det röret är kablarna till censorerna i tanken. Kablarna är en speciell typ av silikonskyddad mångtrådig kabel. Kostade som en full tank i bilen för bara några meter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klart!

 

 

 

På samma sätt som kablarna har jag gjort en genomföring av påfyllningsröret på vatteningångsröret.

 

 

Närbild.

 

 

 

På utloppssidan har på samma sätt monterats ett tömmingsrör.

 

 

 

Tämningsröret används också som nivåmätare (ej färdigt byggt på bilden)

 

 

 

På andra sidan skall kamröret monteras inifrån tanken. Som vi sett tidigare monterades den provisoriskt i tanken när taket lades på. Nu skall vi se hur jag slutligen monterade den.

 

 

 

 

Det kallas för kamrör därför den har tätt sittande flänsar därav “kam”. Fast jag kallar den för flänsrör. Den är på 6 m längd ock kostade 4.000 kr har jag för mig.

 

 

 

 

 

Min egenhändigt tillverkade genomföring för flänsröret.

 

 

 

 

 

Nu ligger den inne i tanken (bild tagen tidigare).

 

 

 

 

 

Flänsröret är nu draget igen om tanken till utsidan.

 

 

 

 

 

 

 

Fästen för gummiband som skall hålla flänsröret.

 

 

 

 

 

Det var svårt att få till upphängningen av flänsröret för den vill inte riktigt det jag vill.

 

 

 

 

 

Efter en massa bråk med röret vann jag till slut (tror jag).

 

 

 

Jag skrev lite högre upp att jag tjuvstartade med serviceluckan. Här kommer den berättelsen från början. Jag har klippt upp duken på insidan så att den skall kunna vikas ut genom luckan.

 

 

 

Jag limmar flödigt med silikon.

 

 

 

 

Som synes är bultarna redan monterade som skall hålla luckan. Mycket silikon gick det åt till luckan. det som syns här är bara början.

 

 

 

 

Gummiduken viks ut inifrån över silikonet.

 

 

 

Med mycket silikon sugs duken fast och håller sig förvånansvärt där.

 

 

 

Nu är insidan limmad på utsidan. Här ser man också alla bultar till själva luckan.

 

 

 

Nu fyller jag på med mer silikon över duken som vikts ut från insidan.

 

 

 

Mycket silikon blir det.

 

 

 

Ovanpå lägger jag ett band av gummi som viks ner på både insidan och utsidan.

 

 

 

 

Så här ser det ut innan jag vikt ner kanterna.

 

 

 

Hörnen måste klippas upp för det blir för svårt att få dit annars. Sedan trycker jag dit bandet både på insidan och utsidan.

 

 

 

Nu klipper jag upp en två nya dukar. Den ena skall sitta på insidan av tanken medan den andra skall sitta på utsidan över allt som redan limmats.

 

 

 

Nu blir det mer silikon ovanpå bandet jag satte dit sist.

 

 

 

Duken jag klippte upp nyss sätter jag rätt över hela hålet. Den är såpass stor att jag måste trä igenom bultarna genom duken. Varför förstår vi snart.

 

 

 

 

Nu är den nya duken uppe och limmad mot tank väggen.

 

 

 

För att kunna använda luckan in måste den klippas upp. Man klipper så att det blir duk över att vika in på insidan.

 

 

 

Nu limmar vi igen. Både på kanten och på insidan. På utsidan har vi ju redan limmat.

 

 

 

Gummiduken pressas nu mot det nya limmade, runt kanten och in mot insidan.

 

 

 

När allt torkat penslar jag på med silikon överallt där det finns skarvar som kommer i kontakt med vatten.

 

 

 

Så här ser det ut utifrån när det är klart… Orsaken till den sista duken är att träluckan som skall ligga mot tanken får inte ligga mot betong för då kommer vatten att slinka ut mot betongen och betong läcker vatten rakt igenom. Jag har testat och det rinner som ett såll.

 

 

 

 

… och så här ser det ut inifrån tanken när det är klart. Som synes har jag satt en duk på insidan också på samma sätt som på utsidan.

 

 

 

 

Nu börjar vi med själva luckan. Borrar hål för bultarna som sitter på tanken.

 

 

 

Klipper ut duken som skall sitta på luckan mot vattnet.

 

 

Limmar fast gummit.

 

 

 

Nu skall jag kleta in duken med vax. Mycket vax.

 

 

 

 

 

Så här ser det ut med vax på duken. Varför kommer jag till senare.

 

 

 

Gör hål för bultarna.

 

 

 

 

Nu lägger jag på mer silikon på ytan där luckan skall sitta. Varför?  Jo, därför att väggen bakom är inte helt jämn så det kan börja läcka där. därför måste jag lägga på ett lager till som jämnar ut sig själv när luckan sätts på plats.

 

 

 

 

Nu sätts lucka på plats.

 

 

 

Jag drar åt ordentligt.

 

 

 

Så här ser det ut när luckan är på plats.

 

 

 

 

Lite lägre ifrån. Det som syns i förgrunden kommer jag till sedan.

 

 

 

Nu har jag monterat resten (trodde jag) av reglarna som håller ihop tanken. Lägg märke till att en regel går över luckan också.

 

 

 

 

 

Jag tog bort luckan när silikonet torkat och här ser vi hur silikonet pressats ut och lämnat en helt rak utjämnad yta som luckan kan täta mot. Nu sätter jag inte tillbaka luckan genast. Först skall jag fylla tanken upp till luckkanten ifall rörgenomföringarna läcker så blir det lättare att fixa det. Tack vare att jag använde vax på luckans gummiduk fastnade inte silikonet där så luckan var lätt att få bort igen.

 

 

 

Här har jag nu fyllt tanken med ca 3 m2 vatten. Efter ett par dagar kollar jag runt genomföringarna och de är täta!!! Sedan tömde jag tanken igen för allt är inte klart ännu.

 

 

 

Här börjar jag med värmeväxlaren. Solfångarna är av typen luftsolfångare. För ett få in värmen i tanken måste alltså först luftens värme överföras till vattnet. Det görs utanför tanken i en värmeväxlare. För att hålla nere kostnaden har jag valt att försöka bygga en värmeväxlare så billigt som möjligt utan avkall på effektiviteten. Denna låda hittade jag på “återbruket”. De visste inte var den var till så jag fick köpa den för 100 kr.

 

 

 

 

Här har jag ställt den på plats. Den står på två tryckimpregnerade 95×45 bräder.

 

 

 

Här har jag börjat med att bygga inkråmet till värmeväxlaren.

 

 

 

Borrar hål i dem för anslutningar.

 

 

 

Färdigt!

 

 

20 st slangbitar sågas till som är lite tjockare än hålen de skall tryckas in i.

 

 

Gavlarna till rören fixas.

 

 

 

Hål klipps upp i värmeväxlarlådan för rören.

 

 

 

 

 

 

 

Rören förs in i värmeväxlaren.

 

 

 

 

 

Gummislangsbitararna sätts på plats.

 

 

 

 

 

 

 

Från andra hållet. Båda facken förses med samma inkråm.

 

 

 

 

 

För att återigen hålla priset nere använder jag flexslang till växlare. Flexslang har “kylflänsar” så de blir effektivare än vanlig slät slang. Plast har en liten isolerande förmåga i jämfört med koppar. Det löser jag genom att använda mycket mer slang än vad jag hade gjort om jag använda kopparrör. Varje slinga är 10m lång och det finns 10 slingor. Det ger 100m värmeväxlande flexslang. Innan jag använda slangen klippte jag upp dem i rätt längder och provtryckte dem med vattenkranen. Ingen läckte. Slangarna träs in i gummislangsstumparna och sedan in dras de in i kammaren i cirklar.

 

 

 

 

 

 

 

Här är alla slangar monterade i båda facken.

 

 

 

 

 

 

Jag fyllde värmeväxlaren med vatten och provtryckte den med vattenkranen. Det läkte förvånansvärt lite och läckorna var i skarven mellan gummislangarna och plaströret jag borrat hål i. Jag löste det med att pensla på ett tjockt lager med silikon. Det blev tätt efter det. Trycket från tankbotten är 0,4 kg och trycket i vattenkranen är nästa 10 ggr högre som jag testade med.

 

 

Här har jag kopplat in värmeväxlaren till tanken. Jag har också kopplat in andra sidan men har inga bilder på det.

 

 

In och utlopp för luften skall nu byggas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventiler skall byggas. Värmeväxlaren består av två kammare. I den undre kammaren skall luften ledas in när luften är högst 40 grader. I både den undre och övre kammaren leds luften in om den överstiger 40 grader. För att kunna göra måste jag bygga luftventiler som öppnas och stängs av lufttrycket från fläktarna.

 

 

 

Som mycket lättrörliga gångjärn används gummiduk.

 

 

 

 

Nu är ventilerna klara. De skall öppnas in i kammarna. En där ner och en där uppe.

 

 

Tätar med gummilist innan plåtarna sätts på plats.

 

 

Plåten på utloppssidan är monterad. Här ser man också rören på andra sidan av värmeväxlaren, inloppssidan från tanken. De som inte syns är vattenpumpen som ligger bakom hörnet monterat under tankens bottennivå för att vattnet skall rinna till pumpen. Det är svårt för pumpen att suga vatten genom 50mm tjocka rör, därför är konstruktionen sådan att vattnet från tanken själv rinner ner till pumpen.

 

 

 

Plåten på inloppssidan är monterad.

 

 

 

Lågteemperaturluften kommer från garaget ner i grunden och vidare neråt och sedan igenom mittvägge och fram till tanken.

 

 

 

Luftröret kommer från andra sidan igenom väggen och viker av mot värmeväxlaren.

 

 

 

 

Luftröret fortsätter in i värmeväxlaren.

VÄRMEACKUMULATOR - 3. Värmeackumulator 6000 liter

 

 

Nu skall det övre högtemperatur luftröret dras och kollas till värmeväxlaren. Det är det övre inloppet som skymtar högts upp i bild som den skall in i. Tyvärr har jag inga bilder på det röret.

VÄRMEACKUMULATOR - 3. Värmeackumulator 6000 liter

 

 

 

 

 

Här ser man under “Funktion” hur värmeväxlaren är tänkt att fungera. Vid låg värme från solfångaren blåses luften igenom den undre värmeväxlaren. När trycket ökar i den övre värmeväxlaren stänger ventilerna så att luften inte kan åka baklänges. När värmen i solfångaren överstiger 50 grader blåses det varmluft också genom den övre värmeväxlaren som då öppnar ventilerna av lufttrycket från fläkten.

 

 

 

Pumpen som inte syns på bilderna ovan ser ut så här.

 

 

 

 

Hela husets flödessystem ser ut så här

VÄRMEACKUMULATOR - 3. Värmeackumulator 6000 liter

 

Sammanfattning

När allt var kopplat och i funktion kan sägas att det fungerade över förväntan. När detta skrivs är det 7 år sedan tanken togs i bruk och den läcker fortfarande inte och den har inte gett mig några bekymmer alls. Dock kopplades den aldrig in på varmvattnet för strax innan tanken var klar fick jag annat att tänka på som tog hela min fritid i anspråk. Jag hann helt enkelt inte färdigställa den sista millimetern. Numera blåser de nuvarande solfångarna in varmluft i torpargrunden utan att värma tanken.
Samtidigt som tiden gick blev solceller billigare och rätt som det var hade jag 75 m2 solceller på taket så nu behövs inte tanken längre till att värma vatten med. Men den används för att värma torpargrunden. På sommaren värm tanken upp till ca 20-22 grader utan att använda solfångarna och när vintern är slut har värmen i tanken sjunkit till ca 8 grader. Värmen i torpargrunden som har ståhöjd går aldrig under 8-12 grader. Innan tanken byggdes kunde värmen sjunka till 2-3 grader så tanken gör nytta där den står idag.

Felkalkyleringar

1. Trycket i tanken längst ner är 0,4 kg. Det är inte mycket kan det tyckas men det är tillräckligt för att trycka isär de 50 mm tjocka till- och frånvattenrören. När jag fyllde tanken och kom till lite mer än hälften gled skarvarna isär och vattnet strömmade ut in en kaskad. Det blev dyblött på golvet men dräneringen jag lagt ner under golvet klarade att dränera bort 4-5 m3 vatten i samma takt det fylldes på från tanken.  Jag löste det med att köpa vulkaniserande gummiband som jag lindade runt alla kopplingar. När det gått några timmar var banden ihopvulkade (ihopsmälta) och hade krymt fast runt skarven. Nu höll det!

2. Återigen trycket i tanken. 0.4 kg tryck på tankväggarna mostvarar ett tryck på långsidan med 1500 kg. De reglar jag reglat upp tanken med var två stycken 95x45mm runt tankens “midja”. I hörnen går de omlott. Där de går omlott borrade jag ett 10mm hål och där satte jag i en 10mm bult med mutter och drog år ordentligt. Det som hände på natten (efter jag fyllt tanken full med kranvatten som höll 6 grader) värmdes vattnet upp i tanken något som pressade lite av vattnet över till expansionskärlet. Men det tryck som uppstod klarade inte en av 10mm bultarna att ståemot. Bulten gick av (se de röda pilarna i bilden). På bilden ser man hur gummiduken som är fylld med vatten töjs ut i öppningen. Jag tömde tanken och satte tillbaka plattorna igen. Därefter monterade jag dubbelt så många reglar och två 12mm bultar i varje hörn. Nu höll det.

 

VÄRMEACKUMULATOR - 3. Värmeackumulator 6000 liter

3. Värmeväxlaren fungerade utmärkt som tänkt men den hade inte behövts. Det hade varit både billigare och enklare att låta luften värma tanken direkt mot tankväggarna. Efter tre år kopplade jag bort värmeväxlaren och luftrören fram till värmeväxlaren. Nu värmer jag bara luften i krypgrunden som i sin tur värmer tanken. Jag gjorde så därför jag ändrade planen till att inte värma upp varmvattnet till värmeberedaren. Jag beslutade att använda tanken som ett värmelager och värmeutjämnare för torpargrunden. Innan jag gjorde detta var det ner till 2 grader värme i torpargrunden på vintern och ca 8 grader på sommaren. Nu är det 20-25 grader varmt där på sommaren och aldrig under 8 grader på vintern. Det behövs väldigt lite värme från tanken för att värma upp hela grunden på 150m2. Det gör att sommarens värme som tanken suger åt sig räcker hela vintern. När vintern närmar sig sitt slut har värmen i tanken sjunkit från runt 20 grader till 8 grader villket förvånar mig.

4. Expansionskärlet tog jag bort. Gjorde istället hål upptill i tanken och satte på en luftslang. Jag tömde ut lite vatten så att vattnet inte når ända upp och det utrymmet använder jag som expansion för vattnet. På så vis ökar inte trycket i tanken när vattnet värms upp.

Vad skulle jag gjort annorlunda

Om jag vetat det jag vet idag hade jag aldrig byggt tanken med stenplattor. Från början var det tänkt att inte använda gummiduk men när jag byggde en liten låda av stenplattorna och hällde i vatten läkte vattnet rakt igenom plattorna. 20 liter läckte ut på 5 timmar:

Helt tät (i skarvarna) betonglåda:

 

Fylld med vatten:

 

Det läcker rakt igenom betongen:

 

24 timmar senare är det nästan tomt i lådan:

Eftersom jag redan köpt alla plattorna måste jag använda dem och lägga in en gummiduk. Det kostade mig mer tid, mer pengar men framförallt mycket mer arbete. Om jag visste detta från början hade jag byggt tanken av träskivor och med gummiduk på insidan. Det hade gått mycket fortare, varit mycket billigare och betydligt lättare för kroppen. Jag hade inte heller byggt värmeväxlaren för den behövs inte när tanken används bara för grunden.

Tips

Bygg aldrig en så stor vattentank med betongplattor. Använd träskivor som tål lite fukt. Regla upp ordentligt runt om och borra inga hål in till tanken. Låt alla rör istället gå in i tanken över ovankanten. Använd inget kärl utanför som expansionskärl. Tanken kan sedan värmas upp på olika sätt. Om man som jag använder luftsolfångaren måste man ha en värmeväxlare som vämter vatten som cirkulerar runt från tanken till värmeväslaren och in i tanken igen. Om amn abvänder vattensolfångare kan man använda vattnet i tanken till att cirukera runt i slofångarna. Men i det fallet måste solfångarna tömmas på vatten på vintern. Man kan också göra som jag numera gör. Man kan helt enkelt låta varmluften blås på tanken så värms den upp genom väggarna.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer