Ljudkvalité

Det finns två sorters ljudkvalité ur en högtalare: 1. Exakt transformering av en elektrisk signal som bär fram en kopia av ett ursprungligt ljud. Det vill säga en signal ut ur en...

BASHORN – LitelHorn-2

Hornet hette tidigare ForumHorn-2. Detta namn kan fortfarande finnas kvar på några ställen. LitelHorn-2 är en konstruktion som skall ge det lilla Pioneer-elementet, som såldes för ca 50 Cent från PartExpress, fullgod...

Möjlig hörnivå

Hörnivådiagram Hörnivådiagram, ( Equal loudness contours ) ISO certifierat. Vänstra stapeln är ljudtrycksnivå SPL ( Sound Pressure Level ) i dB, där man börjar höra normala ljud vid normala omständigheter. Fler olika...

Transientnivå

Hur reagerar örat vid transienter med kort varaktighet? En 1000 Hz ton låter som en 1000 Hz ton vid en tonskur på en sekund, men en extremt kort tonskur låter som ett...

Grupplöptid

Grupplöptid är något som diskuteras ofta och hur man bäst håller den nere osv. Enligt min mening ödslas det allt för mycket tid på detta än vad nyttan kräver. Vad säger vetenskapen...