HORNRESP

HornResp, som egentligen heter “Horn Loudspeaker Response Analysis Program”, är ett hornsimuleringsprogram som används av hornhögtalar- tillverkare och fria konstruktörer Världen över. Programmet är föredömligt enkelt och snabbt. Det rekommenderas verkligen. Programmet laddas ner här: [ HornResp ] Databas för olika horn och element finns här: [ HornRespDb ] För

Läs mer

Ljudlänkar

Audiogrid – Världen största länksamling för ljud Audiogrid – Mjukvara för ljud Read Research DIY Audio & Video Formler som är bra att ha – Kenneth Johansson Audio Diy Martin J King Siegfried Linkwitz Edge – Tolvan data Xdir – Tolvan data EzeSpeak – kennetshem Audax Peerlees mfl ARTA software

Läs mer

MÄTRO-1 Del 2 – Hur bygga

Del 0.0 Förord Denna manual beskriver byggandet av Mätro-1. Vissa variationer med scheman, bilder och annat kan förekomma mot senaste versionen. Byggprincipen gäller oavsett låd- eller förstärkartyp som används. Man bygger på egen risk, upphovsmannen eller någon annan kan inte lastas för felaktigheter i konstruktionen eller uppkomna fel under byggandet.

Läs mer

MÄTRO-1 Del 3 – Hur mäta

Del 0 Inledning 0.0 Förord Speaker workshop är ett omfattande program. Programmet innehåller simulering av högtalarelement, högtalarlådor och delningsfilter. Mätdelen innehåller mätning av högtalare och passiva komponenter. Denna manual beskriver hur man ställer in och mäter högtalare med Speaker Workshop och Mätro-1. Manualen beskriver inte hur man mäter passiva komponenter

Läs mer

RIGHTMARK AUDIO ANALYZER

RightMark Audio Analyzer är ett enastående program att mäta upp ljudelektronik med. Här nedan beskrivs hur man ställer in maxnivå för Mätro-1. Principen är samma för andra instrument och för förstärkare, ljudkort mm. Programmet laddas ner här: [ Download ] Sedan denna instruktion skrevs har RightMark Audio Analyzer uppdateras och

Läs mer

Xmag – ME-1 RCA

En enkel, billig och lättbyggd mätmikrofon. För att kunna använda Mätutrustning eller annan mätutrustning krävs en mikrofon. De enda som klarar kravet är sk elektret-mikrofoner pga sitt stora rekvensupttagningsområde och låga brus. Möjligt att även kondesatormikrofoner skulle klara kravet men dom är oftast betydligt dyrarare.Mikrofonen bör också vara av rundupptagande

Läs mer

MIN MÄTHISTORIA

70-talet Det var då jag blev “smittad”. En granne hade byggt ett par Voigth-horn. Blev inbjuden för att lyssna och jag var fast. Han hade dessutom Dynaco för- och slutsteg bestyckade med rör. Började bygga högtalare helt planlöst till att börja med. Fekvensmätningar var inte påtänkt. Justerade in basreflex porten,

Läs mer

Del 4 – Bandmembranet

Bandhögtalaren har fått sin benämnig av det ljudalstrande membranet. Membranet måste vara elektriskt ledande och mycket lätt för att elementet skall fungera som avsett. Membranet måste placeras mitt i ett linjärt magnetiskt flöde så att den elektriska signalen som strömmar igenom får bandet att röra sig. Metoden omformar en elsignal

Läs mer

Del 3 – Magnetsystemet

För att få fram vilket magnetsystem som skall väljas krävs omfattande mätningar av dyr utrustning och material. Tack och lov, för datorn, det kostar inte mycket i dessa tider. Ett bra simuleringsprogram, lite magnetdata, tester och lite annat är allt som behövs. Vanligaste konstruktionen Den vanligaste magnetuppställningen, som många bland

Läs mer

Del 2 – Varför banddiskant

Banddiskantelementet är en högtalare för återgivning av de höga tonerna. Elementet karaktäriseras av en enastående ren och exakt ljudåtergivning. Detta enastående ljud tranformeras fram av ett elektriskt ledande band som helt omsluts av ett magnetiskt fält. Konstruktionen garanterar ett minimum av förvrängning då ingen passiv rörlig massa ingår. Magnetfältet ansvarar

Läs mer

MATROJIG-UTVECKLING

2021-02-01 21:34 Jag håller på att göra en ny mätjig som skall ersätta Mätro-1. Passar samtidigt på att byta namn till MATROJIG. Orsaken är att jag funderat på att programmera fram ett eget mätprogram. I så fall kommer det programmet heta MATROSOFT. Jag tar också bort prickarna över “Ä”. Orsaken

Läs mer

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer