Del 4 – Bandmembranet

Bandhögtalaren har fått sin benämnig av det ljudalstrande membranet. Membranet måste vara elektriskt ledande och mycket lätt för att elementet skall fungera som avsett. Membranet måste placeras mitt i ett linjärt magnetiskt...

Del 3 – Magnetsystemet

För att få fram vilket magnetsystem som skall väljas krävs omfattande mätningar av dyr utrustning och material. Tack och lov, för datorn, det kostar inte mycket i dessa tider. Ett bra simuleringsprogram,...

Del 2 – Varför banddiskant

Banddiskantelementet är en högtalare för återgivning av de höga tonerna. Elementet karaktäriseras av en enastående ren och exakt ljudåtergivning. Detta enastående ljud tranformeras fram av ett elektriskt ledande band som helt omsluts...