LIV I RYMDEN - FRB signalen

FRB signalen

Flera radioteleskop har sedan år 2001 tagit emot signaler från rymden jämt delbart med 187,5. Signalen kallades senare FRB-signalen. FRB i detta fall skall inte förväxlas med det mer kända FRB som betyder “Fast Radio Burst”. Dessa signaler ligger klart över bakgrundsbruset.

Bakgrundsbruset

När man lyssnar genom radioteleskop spontant på rymden får man in ett brus. Det kallas för bakgrundsbruset som består av alla radiosignaler från stjärnor och andra fenomen som når fram till Jorden. Vill man urskilja en signal från exempelvis en stjärna måste teleskopet riktas mot den stjärnan med filter som skär av det mesta av radiosignalerna så att man kan fokusera på stjärnans signaler. Ibland dyker det dock upp signaler som är högre än bakgrundsbruset. Ett sådant tillfälle är om teleskopet riktas mot en elektronstjärna som snurrar runt sin egen axel med svindlande fart. Då sänds radiosignaler ut som en puls för varje varv. Det finns även andra fenomen som kan ge signaler högre än bakgrundsbruset.

Högre än bakgrundsbruset

FRB-signalen som först noterades togs emot 2001-01-25. Därefter togs ytterligare två signaler emot samma år, 2001-06-21 och 2001-07-24. När tre signaler tagits emot från samma håll blir det intressant. Alla singel-signaler är också intressanta men det finns en oskriven(?) bestämmelse som säger att signalen skall upprepas för att vara vetenskapligt intressant. Denna signal har nu upprepats tre gånger. Forskare satte då igång att undersöka och jämföra signalerna. Det forskarna kom fram till är att signalerna sänder över ett brett spektrum av frekvenser. Men det som var intressant var att alla tre signalernas fördröjning mellan högre och lägre frekvenser är delbart med exakt 187,5.

Dispersion measure

Högre frekvenser har kortare mellan vågtopparna än längre frekvenser, det innebär att de lägre frekvenserna innehåller mer energi och orkar på så sätt att bättre ta sig igenom rymdens partiklar. Alla radiovågor som rör sig genom rymden bromsas nämligen en aning av partiklarna i rymden. Högre frekvenser bromsas mer än lägre frekvenser så att högre frekvenser kommer fram aningen senare än de lägre frekvenserna. När radiosignaler med både högre och lägre frekvenser far fram genom rymden i ett knippe till Jordens radioteleskop kan man mäta tidsskillnaden mellan de högre och de lägre signalerna. Eftersom skillnaden mellan frekvenserna adderas under vägen kan man med hyfsat stor säkerhet räkna ut hur långt signalerna färdats. Med den tidsskillnad som är mellan låga och höga signaler i FRB-signalen måste signalen härröra någonstans utifrån vår galax, förmodligen kommer signalerna från en annan galax. Men här föreligger ett problem:

Exakt delbar med samma tal

De två FRB-signalernas tidsförskjutning är exakt delbart med talet 187,5. Att tre signaler utifrån vår galax naturligt skulle ha en tidsfördröjning mellan höga och låga frekvenser som är delbart exakt med talet 187,5 är uppseendeväckande. Oddsen för att det skall hända är nämligen minimal. När det senare dök upp ytterligare 7 signaler från samma håll, 2011-02-20, 2011-06-26, 2011-06-03, 2012-01-27, 2012-11-02, 2013-11-04 och 2014-05-14, som också tidsskillnaden är delbart med talet 187,5 minskade sannolikheten för att signalerna kommer från en annan galax till noll. Frågan är då hur tidsskillnaden uppstått om det inte beror på lång resa genom rymden?

Från vår galax

Signalerna måste helt enkelt komma från vår egen galax. Tidsskillnaden mellan höga och låga signaler kan då bara uppstår genom en fördröjningsmekanik. Idag känner vi inte till något som på naturlig väg kan fördröja de högre frekvenserna i en serie signaler. När vi nu har 10 serier av signaler med en fördröjning mellan höga och låga frekvenser som alla är delbart med exakt 187,5 faller förklaringen att det är skapat på naturlig väg till. För närvarande finns ingen annan förklaring.

Det som återstår är häpnadsväckande

Det enda sätt idag vi känner till att kunna fördröja de högre frekvenserna i en serie av signaler är på konstgjord väg. Det krävs alltså en sändare som är byggd så att den kan sända flera signaler samtidigt och att de högre frekvenser kan sändas aningen senare. För att få en fördröjning i alla 10 signaler som är jämt delbart med 187,5 kräver att det är samma sändare som sänt dem eller olika sändare som står nära varandra med exakt samma funktion. Alltså sändare tillverkat av en utomjordisk intelligens. Någon annan förklaring än denna häpnadsväckande förklaring kan inte forskarna uppbringa idag.

Talar de med oss genom matematik

Om det inte kan komma fram någon annan förklaring till signalerna återstår alltså, även om det är magstarkt, att de kommer från en annan intelligens ute i vår galax. Genom att sända signaler som fördröjningen är exakt delbart med 187,5 visar de att signalen är konstgjord. Var och en av de 10 signalerna sändes på en mängd olika frekvenser. Varje gång de togs emot var det också vid helt olika datum. Kan det vara så att det verkligen är en intelligens som sänt signalerna och talar med oss genom det språk alla i hela universum kan, matematik.

Fler FRB-signaler har tagits emot under åren

Vid en genomgång i flera radioteleskops signalmottagningsloggar kunde man se att FRB-signalen har tagits emot fler gånger än de år man först detekterat. Bland annat kunde man hitta signaler från år 2007.

UPPDATERAT

Det påstås att FRB-signalerna fått en förklaring. Signalerna lär komma från starka magnetarer i andra galaxer och i något fall från vår egen galax. Man har spårat dem till utpekade elektronstjärnor med starkt magnetfält, sk magnetarer. Alltså skall de FRB-signalerna vi skriver om vara samma sak som det tidigare FRB, dvs “Fast Radio Burst”.
Men frågan kvarstår; hur kan flera olika sådana radiokällor från olika galaxer skapa radiovågor där tidsskillnaden mellan höga och låga frekvenser är jämt delbart med 187,5? Lite mystik kvarstår alltså och en annan förklaring finns som visar att vissa av signalerna faktiskt kan vara från en civilisation finns här.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer