TheSubHorn

BASHORN – TheSubHorn

TheSubHorn är konstruerat för att använda rummet som en fortsättning på hornet. Hornet börjar inne i hörnet, inbyggd i lådan, för att fortsätta utanför med rummets utvidgning som en del av hornet. För att det skall fungera måste mynningen ur lådan vara näst intill lika hög som det är högt i rummet. Lådan i sig tar upp en volym i hörnet och medverkar på så vis till att göra första delen av hornet utanför lådan exponentiell. Genom att använda hörnet som en fortsättning på TheSubHorn kan hornets förkammare göras stor utan att hornet övergår till en basreflex med hornutformad port. Hornets nominella volym, med rummet, ligger mellan 10-15 kubikmeter. Hornet har i och med detta tagit klivet ner i subbområdet. Om två horn skall användas måste det ena vara spegelvänt för att fungera optimalt i motsvarande hörn.

TheSubHorn storlek

Höjd 224,4 cm
Bredd 119,1 cm
Djup 108,7 cm
Volym netto 2060 liter
Volym brutto 2905 liter

TheSubHorn arbetsområde

Hornet är ett bashorn som skall arbeta från subområdet till max 200hz.

TheSubHorn beräkning

Vid beräkning och simulering av hornet har ett tänkt element med följande data använts
Membranyta 800 cm2
Bl 18
Massan 60 gram
Resistans 5 ohm
Cms 1,97E-04
Rms 6,82
Le 1,5

 

TheSubHorn simuleringar

För att beräkna och simulera hornet används HornResp.

TheSubHorn utformning

Hornet är utformat av två korta sammansatta horn. Det tredje hornet är hörnets utvidgning i rummet.
För att idén skall fungera optimalt måste speciella knep användas. Den inledande delen av hornet måste vara kort. För att få ner lägsta frekvensen till subbnivåer har ingående halsarea gjorts liten samt ingående resonansfrekvens tvingats ner med en stor förkavitet (Bild 1). Den sista biten av hornet i lådan har utformats med tanke på att forma den akustiska impedansen på ett sätt som sedan rummet kan ta hand om och fortsätta transformera på bästa sätt (Bild 2). Resultatet blir en för typen av horn mycket fin akustisk transformation med rak och fin frekvenskurva högt upp i nivå som följd (Bild 3).

TheSubHorn ritningar

TheSubHorn

 

 

TheSubHorn

TheSubHorn mätningar

Frekvensen ur lådans port utan horn. Lådan uppvisar exakta basreflexegenskaper med sin symetriska avstämningspuckel.

TheSubHorn

Xmag.se

 

 

Första hornsegmentet är utformat för att sänka resonansen ytterligare. tyvärr åker även verkningsgraden ner en bit också. Högtalaren börjar redan nu visa hornegenskaper i frekvenskurvan.

TheSubHorn

Xmag.se

 

 

Andra delen av hornet, dvs hornets myning i lådan, höjer verkningsgraden en aning upp till 100hz. Mest höjs det vid 100hz. Hornegenskaperna plusas på ytterligare. Det som förändras mest med detta hornsegment är dock impedansen i hornhalsen.

TheSubHorn

Xmag.se

 

 

Här är frekvenskurvan med element och hornmyning tillsammans. I övrigt som ovan. Märk väl att frekvenskurvan är medvetet formad enligt nedan för att slutresultatet med rumets hörn som hornsegment skall bli rak.
Xmag.se

 

 

Nu kopplar vi på sista hornsegmentet. Dvs rummets hörn. Det vi nu ser är att verkningsgraden ökat dramatiskt vid 20hz samtidigt som den stora utvidgningen fungerar som lågpassfilter och därmed sänker nivån över 20hz. Anpassningen i hornhalsen är nu nära nog perfekt. Själva lådans volym före hornsegmenten tar upp plats i hörnet på så sätt att hörnet inte bildar en tratt utan blir exponentiellt utformad.

TheSubHorn

Xmag.se

 

 

 

TheSubHorn frekvenskurvan

Ovanstående sammansatt med utsrålningen från elementen ger en frekvenskurva som är förbluffande rak med tanke på hornets fysiska storlek och den låga frekvens det här är frågan om. -3db ligger runt 17-18hz. Lägg märke till att just vid -3db och 17hz är nivån ut ca 107db vid 1 watt in 1m från myningen.

Xmag.se

 

 

Frekvenskurva med Imperial hornet

För att visa vad hornet går för har här det kända hornet Imperial lagts in på samma blad som TheSubHorn.
TheSubHorn har en avsevärt rakare frekvenskurva. Kurvan är faktiskt rak ända upp till 300hz. Hornet bör dock inte jobba högre än 200hz eftersom fasen gör kraftiga strax över 200hz.
Båda hornen är här simulerade med 1wat in 1m från myningen. Vi ser att TheSubHorn har en “något” högre verkningsgrad över hela registret samtidigt som den går längre ner i subregistret.
Versionen av Imperial är den med två 15 tummare.

Xmag.se

 

 

 

Impedansen
Xmag.se

 

 

Akustisk impedans
Xmag.se

 

 

Slaglängden
Xmag.se

 

 

Fasen

Bör delas före 200hz.
Xmag.se

Utvidgning för TheSubHorn

Lådan uppvecklad utan hörndelen

TheSubHorn

 

 

Utvidgning enligt HornResp

TheSubHorn

Utvidgning med hörnet

Här har rummets hörn kopplats på hornet så som hornet ser det. De gråade partierna är den volym lådan tar upp i hörnet så som ljudvågorna ser det.

TheSubHorn

 

 

 

Alternativ schematisk bild till ovanstående:
Uppställningen är mer så som vi ser den.

TheSubHorn

 

 

 

Element

Elementvalet för detta horn är någorlunda kritiskt. Det skall vara 4 element på ca 800cm2, Bl 18 +-2 och Vas på minst 100liter. 2st seriekopplas och 2st pararellkopplas genom att man seriekopplar 2 par som sedan pararellkopplas.

TheSubHorn

Element någorlunda tillgängliga:

Eminence Kappa 15LF

Ger en tung bas med kontroll till över 200hz

Xmag.se

Frekvenskurva med Eminence Kappa 15LF
Xmag.se

Eminence Kappa 15

Något snabbare än Kappa LF men går inte lika djupt. Har en kortare slaglängd. Jobbar upp till 200hz.

Xmag.se

Xmag.se

Eminence Gamma 15

Ger en snärtigare bas än ovanstående två dock ej fullt så tung, jobbar upp mot 250hz.

Xmag.se

Xmag.se

Billighetselement

Detta element är ett sådant som kostar runt 500kr
Man kan se att den inte når lika djupt som de andra elementen. f3 ligger på ca 25-30hz beroende på hur man räknar. Elementet kan jobba upp till 250hz.

 

Rila BW 1521 595kr

Xmag.se

Xmag.se

Ovanstående elements data utom det billiga:

Fabrikat Namn info Fs Bl Mms Re Vas Sd Cms ca Pris
E-04 m/n 2008
Hifikit
Eminence Kappa 15LF [ i ] 39 18,6 105 5,4 159 856 1,52 1435
Eminence Kappa 15 [ x ] 36 16,7 74 5,2 278 824 2,70 1495
Eminence Gamma 15 [ i ] 33 17,5 77,5 5,9 314 856 3,05 990

 

 

 

Lådvyer

Framifrån

TheSubHorn

Perspektiv fram

TheSubHorn

Perspektiv framsida baffel

Elementen fäst i ursågade hål i innerbaffeln. En ytterbaffel där hålen för hela elementet sågats upp och kanterna frästs ner.

TheSubHorn

 

 

 

Ritning front

TheSubHorn

 

 

 

Tvärsnitt

TheSubHorn

Lådan kan också ligga ner mot en vägg

TheSubHorn

 

Länk: Faktiskt.io

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer