MÄTRO-2 Del 1 – Vad är Mätro-2

[OBSERVERA ATT ALLT PÅ DENNA SIDA ÄNNU INTE ÄR TESTADE KONSTRUKTIONER] Anm: ARBETET AVSLUTAT INNAN DET VAR FÄRDIGT PGA ATT BYGGET ÄR FÖR KOMPLICERAT!

Allmänt

Mätro-2 är vidarutveckling av succén Mätro-1.

Allt är förbättrat:

 • Avsevärt bättre mikrofonförstärkare
 • Mycket bättre slutsteg.
 • Färre trådardragningar
 • Borttagning av nivåkontroller som numera sköts av mjukvaran.

Med Mätro-2 kan man använda vilket mätprogram som helst till datorn. Fortfarande är dock Speaker Workshop oslagbar mätmässigt men den är svår att lära sig, den är rörig och har några luriga buggar.
Mätro-2 stödjer bla:

 • Speaker Workshop
 • Arta
 • JustMLS
 • LoudSpeakerLab
 • Sirp
 • …och många fler.

Mätro-2 är en kopplingslåda, som också kallas “jig”, med mikrofonförstärkare, slutsteg och lite annat som gör det möjligt att mäta högtalare genom datorn med utvald programvara.
Mätro-2 är en länk mellan programvaran och mätobjektet.
Det finns några olika beskrivningar på internet för liknande mätjigar. Den mest kända är Wallins Jig. Det som karaktäriserar de flesta av dessa olika typer är deras frånvaro av användarvänlighet i mer eller mindre grad. Mätro är framtagen för att vara användarvänlig och lättbyggd.
Utförandet är av sådant slag att alla skall kunna bygga apparaten. Den skall kunna byggas av sådant som är lätttillgängligt och inte allt för dyrt. För att uppnå det nya mot Mätro-1 så är materialvalet mer exklusivt och kanske aningen svårare att får tag på än tidigare

Mätjiggen

Mätro-2 använder vippomkopplare mot vridomkopplare för den äldre Mätro-1. Fördelen är att vippomkopplare är mycket billigare än den vridomkopplare som annars skulle behövas. Nackdelen är att man måste använda flera olika lägeskombinationer . Genom att använda en del av vippomkopplaran som återfjädrande och en speciell placering av dem så har ändå ett stort mått av enkelhet byggts upp.
Schemat är anpassat för att kunna använda en mängd av olika mjukvara och finns för både tråddragning och kretskortvariant.

Schema:

Kretskort

Kretskort med alla komponenter:

Kretskort med endast ombordkomponenter:

 

 

Mätro-2 kretskort (Avigsida):

 

 

Mätro-2 kretskort (Rätsida):

 

 

Mätro-2 kretskort endast jordbanor:

 

 

Mätro-2 finns också i en trådversion:

Slutsteg

Mätro-2 har ett inbyggt slutsteg av mycket hög kvalité vad beträffar frekvens-/fas-svar och med en distorsion som är försumbar. Distorsionen måste vara låg i Mätro-2 därför att tanken är att kunna mäta distorsion till låga nivåer.
Slutsteget är baserat på kretsen LM1876 där endast ett av de två kanalerna används. Kretsen är dessutom försedd med skuddskretsar mot felkopplingar mm.

Följande data har uppmäts för slutsteget:
Effekt 4 eller 8ohm 20 Watt
Frekvensgång +-0,25db 20 – 20.000 Hz
Frekvensgång 4 – 100.000 Hz
Distorsion THD typiskt 0,009 %

LM1876 har skyddskretsar mot:

 • Strömspikar
 • Temperatur
 • Överspänning
 • Underspänning
 • Överbelastning
 • Termisk rusning
 • Momentana temperaturtoppar

Schema:

Mikrofonförstärkare

Mikrofonen som används vid högtalarmätningar behöver en mikrofonförstärkare och kopplas till ljudkortet via “Line in”.

Ljudkort som har en mikrofoningång (Mic in) är redan försedd med en mikrofonförstärkare. Denna är dock oftast oduglig eftersom filter begränsar frekvensgången till mellen 100-15.000hz. Dessutom är flertalet av dem av undermålig kvalité.

De flesta mätprogrammen har en inbygg kalibreringsrutin som gör frekvens- och faskurvor helt spikraka med avvikelser som kan räknas i tiondelar mellan 10 hz och 22 khz. För dessa programvaror behöver man inte ha mikrofonförstärkare med helt raka frekvens- och faskurvor.
Eftersom Mätro-2 är avsed för de flesta mätprogram måste en mikrofonförstärkare användas som inte behöver kalibreras (som man ändå kalibrerar då den funktionen finns). För att kunna mäta utan att kalibreras måste frekvens- och faskurvorna vara raka och nå långt utanför 20-20.000hz. Som sagts tidigare skall det gå att mäta låga nivåer av distorsion däför måste den använda mikrofonförstärkaren själv ha låg distorsion.

Jag har valt att använda en mikrofonförstärkare som baserats på den mycket högkvalitativa kretsen LM6134. Kretsen är sedan kopplad enligt Jason Neil’s schema med den modifieringar och komponentval som Eric Wallin gjort. Märk väl att de kretskort som finns på Eric Wallin’s hemsida inte är av den modifierade typen. Mätro-2’s mikrofonförstärkare är däremot av den modifierade typen. Mätro-2 använder inte -20db filtret. Mätro använder en potentiometer på ingången i stället.

Wallin har mätt upp följande data med komponenter för bästa frekvensgång mätt på -0db (dvs max flås ut):

Följande data har uppmäts för mikrofonförstärkaren:

Inspänning DC +9 Volt
Max signal in (LED varning) 2,0 V
1st 9v batteri, driftid omk 50 Tim
Phantomspänning +-2% Just.bart 0-9 V
Brusnivå vid 25hz -96 dBv
Brusnivå vid 100hz -102 dBv
Brusnivå vid 1000hz -115 dBv
Distorsion THD Max 0,0015 %
Distorsion THD Typisk 0,0005 %
Frekvensgång -0,00db 20 – 35.000 Hz
Frekvensgång -0,20db 8 – 100.000 Hz
Frekvensgång -1,00db 2,5 – 200.000 Hz
Frekvensgång -3,00db 1,25 – 290.000 Hz
Frekvensgång total 1 – 600.000 Hz
Fasgång +- 0 Grader 25 – 20.000 Hz
Fasgång +- 5 Grader 8 – 30.000 Hz
Fasgång +-10 Grader 3 – 130.000 Hz
Fasgång +15 -45Grader 1 – 600.000 Hz

 

Källhänvisning för data:

Fekvens- fas blad (för den äldre varianten):

 

 

Schema för mikrofonförstärkaren:

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer