Chemtrail

Flygplan som trafikerar luftrummet lämnar ofta vita strimmor efter sig. En strimma per motor brukar det vara men ibland kan dessa strimmor uppstå från vingspetsar och lite andra ställen på planet beroende på naturliga omständigheter. Vissa dagar kan man se flera av dessa strimmor bredvid varandra eller korsa varandra. I vår del av tiden har så gott som alla sett dessa vita strimmor och alla vet vad det är eller åtminstone att det är en process från själva flygplanet. Men det finns en liten klick människor som påstår något annat. Deras påstående är så häpnadsväckande att det övergår till löjligheter.

Vad är de vita linjerna

De vita strimmorna efter flygplan innehåller till absolut största del vattenånga/ispartiklar som uppstår när heta avgaser möter en kall fuktig luft utanför planet . När detta sker uppstår ispartiklar/kondenserat vatten som syns tydligt mot den blå himlen. Ispartiklarna kan också dra till sig mer fukt som fryser och på så sätt kan strimmorna breda ut sig och/eller ligga kvar länge. Vid vissa tillfällen kan också det bildas vita strimmor av kondenserat vatten från vingspetsar och liknande. Det kan också uppstå ovanpå vingarna. Det som händer i de fallen är att luften rör sig fortare över förtjocknader på flygplanet vilket medför att ett undertryck skapas på den platsen. Om förutsättningarna är de rätta i förhållande till hastighet, lufttryck, temperatur och luftfuktighet kan det på de platserna uppstå kondenserat vit vattendimma.

Vad är Chemtrails

Chemtrails skall enligt uppgift se ut som vanliga strimmor men tydligen ligga kvar längre och bli bredare. Vissa kunniga inom chemtrailfolket kan också se andra skillnader. Det skall enligt dessa människor exempelvis innehålla kemikalier som skall styra våra tankar i önskad riktning. Det finns också andra åsikter om vad de utsprutade kemikalierna är till för. Chemtrails började sprutas ut någon gång på 50-talet och pågår fortfarande av i stort sett alla tillgängliga större flygplan och utsprutandet sker systematiskt över hela Världen.

Vilka är det som tror på Cehmtrails

De som tror på att mänskligheten besprutas av kemikalier är inte en homogen grupp utan det handlar om spridda skurar av folk. Det kan vara välutbildade, outbildade, ingenjörer, präster, ateister osv. Det alla dessa tycks ha gemensamt är förmågan att låta sig lindas in i teorier som mer handlar om resultatet och hur det går till än förankring i verkligheten. Den absolut övervägande punkten är att Chemtrails finns och att diskutera något annat är utsiktslöst. Om man ändå försöker diskutera rimligheten i teorin möts man av ilska, kränkningar om ens person och en total oförmåga att tänka sig något annat. Vetenskapliga bevis vinkas enkelt bort utan närmare eftertanke medan de mer enastående och fantastiska påhitt man kan tänka sig lyfts som de odiskutabla bevisen för dess existens med ordval som överträffar den mest skicklige på vetenskapliga termer.

Den vetenskapliga synen

Den vetenskapliga synen på detta är att det inte finns några tecken på en sådan sammansvuren kedja av bolag från olika politiska läger som låter sig deltaga i denna världsomspännande samfällda utsprutning av kemikalier. Det som sätter stopp för detta är följande punkter:

 1. Flygbolagen har vare sig tid eller råd att deltaga i detta projekt.
 2. Flygplanens vikter hålls nere till ett minimum av kostnadsskäl. En storlek för passagerarplanen på fyra gånger Världens idag största flygplan är otänkbart.
 3. Kemikalierna skulle ta upp stor del av utrymmet vilket är otänkbart när det är passagerare som planen skall fyllas med.
 4. Tankning av planen är en irriterande tidsfaktor för flygbolagen. En 20 dubbling av tankningstiden är alltså helt otänkbart.
 5. Flygplanens struktur måste vara ordentligt kraftigt för den last av kemikalier som krävs. Flygplanens prestanda, bränsleförbrukning, start- och landningssträckor skulle bli ohållbart. Sanningen är att ett så tungt flygplan överhuvudtaget inte kan lyfta från marken.
 6. Alla de olika länderna i Världen kan inte med alla sina olika syner på den politiska ordningen i så många år hjälpas åt att släppa ut så stor mängd kemikalier som skall ändra på folkens sätt att tänka. Samtidigt skall inte ett enda land läcka ut det minsta om denna osannolika överenskommelse.
 7. Kostnaden för en så gigantisk produktion av kemikalier skulle få alla Världens ekonomier på fall. Det är osannolikt att någon stat skulle gå med på att lägga 4-10 ggr mer än sina statsinkomster på kemikalier för chemtrails.
 8. Den ekonomiska och politiska nyttan av denna gigantiska logistik uppväger inte den extrema kostnaden.
 9. Det finns idag inga kemikalier som kan påverka våra tankar i en bestämd riktning.

Vilken mängd kemikalier handlar det om

För att förstå vilken mängd kemikalier det handlar om skall vi räkna på hur mycket som krävs att flygplanen tar med ombord. Om vi utgår från att den dimma som sägs spridas ut baktill är 30m bred och 5m på höjden, baserat på utpekade Chemtrailsstrimmor. Det innebär det en tvärsnittsyta på 30 x 5= 150m2 (Etthundrafemtio kvadratmeter). Låt oss säga att man släpper ut denna dimma i genomsnitt 300 mil, baserat på så kallat “iakttagelser”. Det innebär att man släpper ut kemikalier under en sträcka på 3.000.000 meter (=tre miljoner meter). Eftersom tvärsnittsytan var 150m2 blir volymen 150 x 3.000.000 meter = 450.000.000 m3 (Fyrahundrafemtio miljoner kubikmeter). För att bilda en 30m bred och 5m hög strimma av kemikalier talar vi med stor sannolikhet om en täthet av minst 1kg kemikalier/m3.  Det skulle betyda att det utsprutade vikten under den genomsnittliga flygresan skulle utgöra 1kg x 450.000.000m3= 450.000.000kg (Fyrahundrafemtio miljoner kg). För att använda mer hanterliga siffror ändrar vi det till ton. 450.000.000kg/1000= 450.000 ton kemikalier.
Ett normalstort flygplan skall alltså förutom 20 ton bränsle och 150 passagerare också ta med sig tankar för 450.000 ton kemikalier. För att förstå hur stor mängd detta är så lastar de absolut största tankfartygen omkring 500.000 ton olja. Är det en rimligt att ett så stort tankfartyg kunna starta från ett flygfält och stiga till 11.000m höjd? Därifrån skall tankfartyget sedan också flyga 300 mil.
Låt oss tänka tanken att 1kg/m3 är 10ggr för mycket. Då minskar lastvikten från 450.000 ton till 45.000 ton men också det är omöjligt att starta och flyga med. Vi drar ner åtgången ordentligt, dvs med 1000ggr. Det innebär att det sprutas ut bara 1 gram/m3. Det är osannolikt lite för att det skall kunna synas från marken. Vi struntar dock i det och räknar på hur stor vikten blir ändå. 450.000/1000 = 450 ton. Om vårt medelstora passagerarplan skulle ta med denna last skulle planet behöva vara 3ggr så stort som idag Världens största transportplan, Antonov AN-225. Är det rimligt? De vanligaste passagerarplanen är av den storlek vi använder i vår uträkning. Det betyder att de flesta passagerarplan som startar från flygfälten är av den typen. Ser någon flygplan starta så mycket som dessa plan startar som är 3 gånger större än AN-225? Svaret är att ingen ser eller har sett ens ett enda sådant flygplan starta någonstans för flygplan av den storleken finns inte. Glöm inte att då har vi räkna med en koncentration av kemikalier som är försvinnande litet vid utsprutning där bak.

Logistik

Vi fortsätter att leka med tanken av minsta möjliga koncentration av utsprutning så behöver varje flygplan ta med 450 ton kemikalier. Om vi bara räkna på Sverige och bara räkna på Arlanda så startar det varje dygn ca 200 flygplan. Om 200 flygplan per dygn skall tanka 450 ton kemikalier och varje tankbil tar 20 ton kemikalier så behövs 22 tankbilar för att tanka varje flygplan som skall starta. 200 starter blir 4400 tankbilar/dygn. Till detta kommer bränslet som skall tankas. Den som varit och tittat på Arlanda har ni sett flera hundra tankbilar köra omkring samtidigt bland planen?
Till detta kommer de fabriken som framställer kemikalierna. Låt oss för enkelhets skull säga att de fabrikerna ligger i Sverige så skulle en sådan fabrik alltså tillverka 90.000 ton kemikalier/dygn och det bara till Arlanda. Sannolikt skulle fabriken behöva tillverka 250.000 ton kemikalier/dygn som skall hällas över till 10.000 tankbilar och fraktas ut till våra flygfält varje dygn. 10.000 tankbilar som kör till våra flygfält skulle innebära en total ihopkorkad trafik till flygfälten. Det skulle bli total kaos i trafiken.
Summerat kan vi säga att en fabrik som årligen tillverkar 90 miljoner ton kemikalier skulle vara en gigantisk anläggning som inte skulle kunna hållas hemlig. En årlig trafik av omkring 3,5 miljoner tankbilstransporter skulle i praktiken betyda att varje invånare i vårt land på något vis skulle deltaga i denna gigantiska operation och att hålla det hemligt är helt omöjligt. Om kostnaden per kg kemikalier uppgår till 50kr (en löjligt låg summa i sammanhanget men vi kör på det) skulle all produktion årligen gå på 50kr x 90.000.000.000kg= 4.500 miljarder kronor. Alltså mer än fyra gånger så stor kostnad som Svenska statsbudgetens samlade inkomster. Och kom ihåg att vi räknade med en löjligt liten del kemikalier som sprutas ut.

Sensmoral

Chemtrails är inget annat än en ovanligt dåligt underbyggd konspirationsteori. Ni som tror på detta måste helt enkelt tänka om. Av någon anledning har vi en föraning om att få av de dessa kommer att tänka om, det är tragiskt.

Lite mer läsning:
theoldreader.com
Transportstyrelsen
Google

REDAKTIONEN

2 tankar på “Chemtrail

 1. första gången jag ser en uträkning på den mängd som behövs för att bilda synliga rails i atmosfären. detta borde ge chemtrailsfolket något att tänka på.

    [CITERA]

 2. Chemtrail is joke
  2018-12-31 at 20:10 Editera

  första gången jag ser en uträkning på den mängd som behövs för att bilda synliga rails i atmosfären. detta borde ge chemtrailsfolket något att tänka på.

  Tack!
  Ja, de får något att tänka på men jag är orolig för att det inte biter på dem, de är redan så indoktrinerade att det är “lost”.

    [CITERA]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer