Bilgrillsafton

De senaste bilarna som brinner sägs vara organiserade genom social media. Egentligen är det inte mycket bilar som brunnit totalt sett men det är mycket på en gång och mycket för vårt land. Resultatet av detta kommer bli att Sverige felaktigt utmålas som ett land med inbördeskrig av Ungern och

Läs mer

Upprepade trakasserier

Två killar i 20 års åldern hade under en längre tid trakasserat en äldre man. Killarna hade i minst två års tid jävlats och vid något tillfälle misshandlat mannen. De lät inte den äldre mannen vara i fred och begick bland annat en mängd brott mot honom som lades ner

Läs mer

En polischef berättar

En polischef har berättat för vänner sin sexuella dragning till barn. Det är inget brottsligt i det, det kan till och med ibland vara en fördel att berätta sådant. Men polisen gjorde ett misstag, han berättade också om sina bilder på barn som våldtas av vuxna. Flera källor har samstämmigt berättat att polischefen

Läs mer

Polisen kan inte ha fel

Otroligt men sant Polisen kan inte ha fel, det står helt klart efter att åklagren lagt ner målet där en polisbil körde på och skadat sex personer. Det märkliga är att de blev inte påkörda på gatan utan långt från gatan uppe på en plats som bara är för gående.

Läs mer

Nätkablar

Det finns de som hävdar att man kan höra skillnader på olika nätkablar. Rent vetenskapligt och logiskt borde man inte kunna höra någon skillnad på ljudets tonala egenskaper mellan olika nätkablar. Visst finns möjligheten att man kan höra lite mer störningar ur anläggningen om nätkablarna inte är skärmade och att

Läs mer

Spikes

Spikes är ett slags koniska högtalarfötter med mycket vass spets som skall sitta mot golvet. Genom att spikarna tränger ner i golvet är det tänkt att högtalaren skall stå stadigt så att den inte vibrerar. Effekten skall vara den att golvets vikt tillförs högtalaren. Tanken är god om golvet var

Läs mer

Akustisk löptid

Akustisk löptid Akustisk löptid är den tidsskillnad som uppstår, när två olika ljudkällor stående på olika avstånd från lyssnaren, når fram vid olika tider. Ex.vis om baselementet och diskanten är monterade plant mot en rak baffel kommer avståndet i djupplanet att vara olika för elementen. Avståndsskillnad på mellan 5 till

Läs mer

Tidiga reflexer

Haas effekten Helmut Haas har visat att vår hörsel lade ihop ljudintensiteter med korta intervaller. Örat samlar helt enkelt ihop alla reflexer som kommer till örat inom 50 msek, efter den direkta signalen, och fogar samman dem till en enda signal. Detta ger intryck av att refexerna kommer från själva

Läs mer

Örat

Hörandet är ett mycket mer komplicerat och omfattande system än vad de flesta av kunnat ana. Hörseln kan, tillsammans med övriga hjärnfunktioner spela oss ordentliga spratt ibland. Det tycks vara så att man måste befinna sig i speciella känslomässiga lägen för att hjärnan skall ta över lyssnadet från ett statiskt

Läs mer

Ljudkvalité

Det finns två sorters ljudkvalité ur en högtalare: 1. Exakt transformering av en elektrisk signal som bär fram en kopia av ett ursprungligt ljud. Det vill säga en signal ut ur en högtalare som är en exakt kopia av den elektriska signalen. Troligtvis kommer en helt exakt kopia aldrig att

Läs mer

Möjlig hörnivå

Hörnivådiagram Hörnivådiagram, ( Equal loudness contours ) ISO certifierat. Vänstra stapeln är ljudtrycksnivå SPL ( Sound Pressure Level ) i dB, där man börjar höra normala ljud vid normala omständigheter. Fler olika grafer Det finns en uppsjö av liknande kurvor, alla är inte lika men för de flesta är dom

Läs mer

Transientnivå

Hur reagerar örat vid transienter med kort varaktighet? En 1000 Hz ton låter som en 1000 Hz ton vid en tonskur på en sekund, men en extremt kort tonskur låter som ett klick. Varaktigheten på en sådan ton påverkar också nivån man upplever ljudstyrkan som. Korta tonskurar låter mindre än

Läs mer

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer