Allmänna kortkommandon

Förkortning för mushantering:
  • LMB = Vänster musknapp
  • RMB = Höger musknapp
  • Scrollhjul = Mitthjulet
  • Scrollhjul knapp = Knappen i scrollhjulet (den går att klicka på)
Genväg Handling
RMB Öppna snabbmenyn
Mellanslagstangenten (Space) Spela animering (såvida det inte ändrats i inställningarna)
D (håll) Anteckna – Frihand
Skift + D (håll) Anteckna – Jämn
Alt + D (håll) Annotera – Rak linje
N Växla sidofält (höger)
T Växla verktygsfält (vänster)
Q Snabbmeny för favoriter
Ctrl + C Kopiera vald
Ctrl + V Klistra in kopierad
Ctrl + O Öppna fil
Ctrl + S Spara fil
Ctrl + N Ny fil
Ctrl + Z Ångra
Skift + Ctrl + Z Ångra det ångrade (=Ctrl + Z)
Skift + R Upprepa sista åtgärden
Ctrl + Q Sluta
F1 Hjälp
F2 Byt namn på valt objekt
Ctrl + F2 Byt namn på allt
F3 Sökmenyn
F4 Kontextmeny för fil
F9 Justera senaste operation
F11 Visa Render
Ctrl + F11 Visa animering
F12 Rendera aktuell ram
Ctrl + F12 Rendera animering

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer