Visning

  • LMB = Vänster musknapp
  • RMB = Höger musknapp
  • Scrollhjul = Mitthjulet
  • Scrollhjul knapp = Knappen i scrollhjulet (den går att klicka på)
Genväg Handling
Z Visningslägesmenyn (pajmenyn)
Alt+Z Växla röntgenläge
H Dölj valt objekt
Skift + H Dölj ej valt objekt
Alt + H Tag fram alla dolda objekt som dolts med H och Skift + H
Numpad 0 Kameravy
Numpad 1 Ortografisk vy – framsida
Ctrl + NumPad 1 Ortografisk vy – Baksida
Numpad 3 Ortografisk vy – höger
Ctrl + NumPad 3 Ortografisk vy – vänster
Numpad 7 Ortografisk vy – Överst
Ctrl + NumPad 7 Ortografisk vy – botten
Home Visa alla
/ Isolera valt objekt
Ctrl + Mellanslag Växla till Maximal Area
Ctrl + Alt + Mellanslag Växla till helskärm
Accentmärke (`) (Numpadknapp, står ofta “Del” på knappen) Visa Visningslägesmenyn (pajmenyn)
Ctrl + Accentmarkering (`) Växla Gizmo synlighet
Ctrl + Page Up / Page Down Växla arbetsyta

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer