Ställ in måttenhet

Innan man börjar jobba kan det vara bra med en lämplig måttenhet. Normalt är måttenheten inställd på meter men för 3D-utskrifter är millimeter en lämpligare måttenheten. Det är inte helt nödvändigt eftersom man i slicerprogrammet kan justera till slutligt mått. Men om man jobbar efter en måttsatt ritning behövs måttenheten för att sätta samma mått i Blender därför ändrar vi till millimeter.

 1. Understa menyfältet längst till höger väljer man Scen Properties. Det är fliken som den röda pilen pekar på:

  .
  .
 2. Klicka sedan på raden Units:

  .
  .
 3. Klicka i listan på Längd:

  .
  .
 4. Klicka på Millimeters:

  .
  .

Nu har måttenheten ändrats till millimeter. Alla ändringar som görs sparas med objektet och följer sedan med.