Skapa Bultskalle

Med bultskalle menar jag den del av bulten som syns när den skruvats fast i något, alltså översta delen som ser ut som en mutter.

Skapa en cylinder:

 

Längst nertill vänster öppnas ett fönster med en massa mått i (kan vara hopfälld, klicka i så fall på den lilla svarta pilen för att öppna den). Skriv in samma tal som i det röda inringade:

 

Panelen till höger, Transformera, ser i detta fall ut så här (om den inte syns kan man dra ut den med lilla svarta pilen). Längst ner där det står “Dimensioner:” justerar man måtten. Tänk på att innebörders måttskillnad skall bibehållas så att det ser ut som en sexkantig skalle. Höjden väljer man efter behov:

 

 

För att säkerställa att olika verktyg förändrar objektet på samma sätt överallt på objektet gör man så här:

 

 

Resultatet:

När det är klart kan den sättas på ett annat objekt som bult. Om det behövs fler duplicerar man den.