Edit mode

Genväg Handling
1 Vertexval (punktval)
2 Kantval
3 Ytval (val av face)
Skift + A Lägg till enkel Mask
Ctrl + B Avfasning vald
E Pressa ut, tryck ihop
F Fyll kant/ansikte
Alt + F Triangelfyllning
GG Dra i kant / Dra i vertex (punkt)
I Infällt ansikte (face)
K Knivverktyg
L Välj Länkad
M Slå samman punkter
Ctrl + M + X/Y/Z Spegel vald på axel
O Växla proportionell redigering
P Separat mask (till nytt objekt)
Ctrl + R Dra och snurra på kant
Alt + S Krympa/Förstora
Skift + Ctrl + Alt + S Klippa
V Rip-regionen ???

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer