Gör ett hål i ett objekt med Inset – I

Med Inset, som egentligen är till för annat, kan man göra ett hål i en yta. Hålet följer ytans form när hålet minskar i storlek. Om det är en cylinder och man gör ett hål på en av gavlarna kommer hålet att bli runt.
Använd kortkommando I

 

Välj Edit Mode:

 

Markera ytan som hålet skall skapas på:

 

Sätt markören ute i kanten någonstans, välj I och dra markören inåt mitten tills den nya ytan som skapats fått önskad storlek:

 

Markera eller låt den nya ytan vara markerad och välj X. En meny öppnas, välj i den “Faces” och den nyskapade ytan tas bort. Ett hål in i objektet har skapats. Lägg märke till att hålet bara skapades på den sida vi jobbade. Ingen annan sida fick något hål:

Inne i lådan avgränsas väggarna bara av ytterytorna. Den är alltså helt tom.

 

Nu skall vi skapa väggar inne i lådan så att det blir ett rör igenom:
Upprepa proceduren ovan för motsatta sidan så att det blir en öppning rakt igenom.

 

 

Markera kanterna (Edge) runt hålet på motsatta sidan, kan göras igenom hålet på framsidan:

 

 

:

Välj tangenterna E+X (kan vara X, Y eller Z beroende på hur kuben ligger). Kanterna kopplas till musen och kan bara röras i X-läge. Dra nu musen sakta skenbart utåt så dras en tunnel ut från de markerade kanterna. När när tunneln är mitt för mynningen stannar tunneln till en aning, kanterna på den ändrar också ibland färgton. När du tycker det räcker, tryck på vänster musknapp. Tryck nu inte på något alls. Nere till vänster öppnas ett litet fönster. Där står ett mått. Måttet går att ändra på så länge det fönstret är öppet. Om man dragit ut för kort eller för långt kan man ändra måttet här tills det blir bra. När du är nöjd klicka någonstans på arbetsytan med vänster musknapp.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer