Spegla objekt som skall sammanfogas

Spegla ett objekt som senare skall fogas samman som två halvor.

Välj Objekt Mode.

Markera objektet som senare skall speglas (försök att placera markör mm mellan de tänkta objekten. Inte helt nödvändigt i detta fall):

 

 

Klicka SHIFT+D för att duplicera (ungefär kopiera) objektet. Objektet får nu en vit markering, håll musen helt stilla och klicka på (i detta fall) Z så att en linje dyker upp. Nu kan kopian dras bara i linjens sträktning. I andra fall kanske det är X eller Y som skall användas med sina respektive färger:

 

 

Så här ser resultatet ut. Lägg märke till att de är exakt lika. De skall sammanfogas efter utskrift ur 3D-skrivare till ett objekt och därför måste ett av objekten speglas:

 

 

Markera det objekt som skall speglas. Vi väljer det duplicerade objektet;

 

 

Högerklicka på det markerade objektet så öppnas en meny. Vi väljer att spegla objektet i Z-led (blå linje) därför väljer vi i menyn raden Spegel (mirror om du har Engelsk version) och sedan Z Global:

 

 

Nu spegelvändes objektet men lades sig på motsatta sidan av markören. I detta fall på originalobjektet eftersom den ligger på andra sidan markören. Under andra omständigheter kan den hamna på annan plats. Dra (i detta fall) den blå pilen uppåt:

 

 

Nu har vi dragit upp det speglade objektet ovanför markören. Lägg märke till att nu har vi två motsatta objekt:

 

 

När det skrivits ut ur 3D-skrivaren skall de sättas ihop och inte reagera gemensamt på moduleringar. Därför gör jag på detta sätt. Om man skall fortsätta jobba med dem och vill att det skall göras samtidigt på båda objekten speglas de på annat sätt:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer